E-Document
ฐานข้อมูลปี
2562
  หน่วยงาน : 00062 กำแพงเพชร ,สสจ.
ผู้ใช้งาน : บุคคลทั่วไป
 
E-Document
     
  Untitled Document
คู่มือและขั้นตอนการใช้งาน

   

 
E-Document
    สงวนลิขสิทธิ์ © 2012 งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร โทร. 055 705191
  พัฒนาระบบโดย : นายอภิชาติ กนกสิงห์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ