TO BE NEMBER ONE กำแพงเพชร

ประชาสัมพันธ์

วีดีโอกิจกรรม

18 พฤศจิกายน 2561
จังหวัดกำแพงเพชร จัดการประกวดTO BE NUMBER ONE IDOLและTO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE ประจำปี 2562

26 กรกฎาคม 2561
Present TO BE NUMBER ONE จังหวัดกำแพงเพชร ปี 2561

6 พฤศจิกายน 2560
นายวราวุธ ชื่นตา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวถึงโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดกำแพงเพชร

6 พฤศจิกายน 2560
นายธัชชัย สีสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวถึงโครงการ TO BE NUMBER ONE และปัญหายาเสพติดภายในจังหวัดกำแพงเพชร


ภาพกิจกรรม

5 มิถุนายน 2561

โครงการอบรมเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด เด็ก และเยาวชนในสถานศึกษา ครั้งที่ 2 โรงเรียนวัชรวิทยา

19 พฤษภาคม 2561

โครงการอบรมเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด เด็ก และเยาวชนในสถานศึกษา ครั้งที่ 1 โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม

3 กรกฎาคม 2561

คณะกรรมการโครงการ TO BE NUMBER ONE ลงพื้นที่ให้คะแนน ประเภทจังหวัด TO BE NUMBER ONE ณ หอประชุมโรงเรียนวัชรวิทยา

14 มกราคม 2562

ร่วมส่งกำลังใจแก่เยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2562 ในการประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับภาคเหนือ ในวันที่ 19 มกราคม 2562 ณ ศูนย์การค้าเมญ่า ไลฟ์สไตล์ ช๊อปปิ้งเซ็นเตอร์ จังหวัดเชียงใหม่ ผ่านทางหมายเลข 1900 1900 94 (ตามด

15 พฤศจิกายน 2562

การประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL และTO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ 2563