TO BE NEMBER ONE กำแพงเพชร

ประชาสัมพันธ์

วีดีโอกิจกรรม

26 กรกฎาคม 2561
Present TO BE NUMBER ONE จังหวัดกำแพงเพชร ปี 2561

6 พฤศจิกายน 2560
นายวราวุธ ชื่นตา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวถึงโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดกำแพงเพชร

6 พฤศจิกายน 2560
นายธัชชัย สีสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวถึงโครงการ TO BE NUMBER ONE และปัญหายาเสพติดภายในจังหวัดกำแพงเพชร


ภาพกิจกรรม

5 มิถุนายน 2561

โครงการอบรมเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด เด็ก และเยาวชนในสถานศึกษา ครั้งที่ 2 โรงเรียนวัชรวิทยา

19 พฤษภาคม 2561

โครงการอบรมเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด เด็ก และเยาวชนในสถานศึกษา ครั้งที่ 1 โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม

3 กรกฎาคม 2561

คณะกรรมการโครงการ TO BE NUMBER ONE ลงพื้นที่ให้คะแนน ประเภทจังหวัด TO BE NUMBER ONE ณ หอประชุมโรงเรียนวัชรวิทยา