ร่วมส่งกำลังใจแก่เยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2562 ในการประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับภาคเหนือ ในวันที่ 19 มกราคม 2562 ณ ศูนย์การค้าเมญ่า ไลฟ์สไตล์ ช๊อปปิ้งเซ็นเตอร์ จังหวัดเชียงใหม่ ผ่านทางหมายเลข 1900 1900 94 (ตามด
คลังภาพ : ร่วมส่งกำลังใจแก่เยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2562 ในการประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับภาคเหนือ ในวันที่ 19 มกราคม 2562 ณ ศูนย์การค้าเมญ่า ไลฟ์สไตล์ ช๊อปปิ้งเซ็นเตอร์ จังหวัดเชียงใหม่ ผ่านทางหมายเลข 1900 1900 94 (ตามด
Highslide JS