ศ, 6 ธันวาคม 2562 เวลา

:: ล็อกอินเข้าระบบ ::
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
วันที่แจ้งโรคหมู่ตำบลอำเภอหน่วยบริการ
05-12-2019(1)DHFRO05เทพนครเมืองกำแพงเพชร คณฑี ,สอ.ต.
หน้าหลัก
:: สถิติเว็บไซต์ ::
เข้าใช้งาน 439,408 ครั้ง
ขณะนี้ 12 ออนไลน์

เมนูประมวลผลรายงาน
ความทันเวลารับแจ้งผู้ป่วย
ผลสอบสวนโรคครั้งที่ 1,2
ผลการส่งรายงานครั้งที่ 1,2
พิมพ์ ShortFormReport
สถานการณ์โรคไข้เลือดออก
ภาพรวมข้อมูลของระบบ
เมนูเอกสารทั่วไป
เกณฑ์สอบสวน DHF(SFR)
รายชื่อ จนท.ระบาดวิทยา
ข้อมูลพื้นฐานหน่วยบริการ
 
กรุณากำหนด Textsize=Smaller
เพื่อการแสดงผลที่ถูกต้อง

เว็บงานระบาดวิทยา
EPID-BOARD

 
 
 
 
 
อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกจังหวัดกำแพงเพชร
รหัส อำเภอ ประชากร ผู้ป่วยHotline อัตราป่วย ผู้ป่วย DHF อัตราป่วย
6201เมืองกำแพงเพชร215,4304,2331,964.9194.18
6202ไทรงาม50,549424838.793161.33
6203คลองลาน58,224577991.00610.31
6204ขาณุวรลักษบุรี113,288519458.1221.77
6205คลองขลุง63,1836791,074.6669.50
6206พรานกระต่าย66,5761,1061,661.26557836.64
6207ลานกระบือ40,9586291,535.72819.53
6208ทรายทองวัฒนา25,5073591,407.4613.92
6209ปางศิลาทอง26,8744491,670.761348.37
6210บึงสามัคคี28,727130452.5400.00
6211โกสัมพีนคร31,3055161,648.3000.00
รวม720,6219,6211,335.1064589.51
คลิ๊กที่อำเภอเพื่อดูข้อมูลรายหน่วยบริการ