อ, 15 ตุลาคม 2562 เวลา

:: ล็อกอินเข้าระบบ ::
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
วันที่แจ้งโรคหมู่ตำบลอำเภอหน่วยบริการ
14-10-2019(1)DHF13หินดาตปางศิลาทอง หินดาต ,สอ.ต.
14-10-2019(1)DF08ปางมะค่าขาณุวรลักษบุรี ปางมะค่า ,สอ.ต.
11-10-2019(4)DFRO02แม่ลาดคลองขลุง แม่ลาด ,สอ.ต.
หน้าหลัก
:: สถิติเว็บไซต์ ::
เข้าใช้งาน 427,474 ครั้ง
ขณะนี้ 2 ออนไลน์

เมนูประมวลผลรายงาน
ความทันเวลารับแจ้งผู้ป่วย
ผลสอบสวนโรคครั้งที่ 1,2
ผลการส่งรายงานครั้งที่ 1,2
พิมพ์ ShortFormReport
สถานการณ์โรคไข้เลือดออก
ภาพรวมข้อมูลของระบบ
เมนูเอกสารทั่วไป
เกณฑ์สอบสวน DHF(SFR)
รายชื่อ จนท.ระบาดวิทยา
ข้อมูลพื้นฐานหน่วยบริการ
 
กรุณากำหนด Textsize=Smaller
เพื่อการแสดงผลที่ถูกต้อง

เว็บงานระบาดวิทยา
EPID-BOARD

 
 
 
 
 
อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกจังหวัดกำแพงเพชร
รหัส อำเภอ ประชากร ผู้ป่วยHotline อัตราป่วย ผู้ป่วย DHF อัตราป่วย
6201เมืองกำแพงเพชร215,4304,1701,935.6694.18
6202ไทรงาม50,549423836.813161.33
6203คลองลาน58,224567973.83610.31
6204ขาณุวรลักษบุรี113,288517456.3621.77
6205คลองขลุง63,1836771,071.4969.50
6206พรานกระต่าย66,5761,0951,644.74557836.64
6207ลานกระบือ40,9586191,511.30819.53
6208ทรายทองวัฒนา25,5073581,403.5413.92
6209ปางศิลาทอง26,8744411,640.991348.37
6210บึงสามัคคี28,727125435.1300.00
6211โกสัมพีนคร31,3055161,648.3000.00
รวม720,6219,5081,319.4264589.51
คลิ๊กที่อำเภอเพื่อดูข้อมูลรายหน่วยบริการ