ส, 11 กรกฎาคม 2563 เวลา

:: ล็อกอินเข้าระบบ ::
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
วันที่แจ้งโรคหมู่ตำบลอำเภอหน่วยบริการ
10-07-2020(1)DFRO14อ่างทองเมืองกำแพงเพชร วังตะเคียน ,สอ.
10-07-2020(1)DF03หนองปลิงเมืองกำแพงเพชร หนองปลิง ,สอ.ต.
10-07-2020(1)DF06นครชุมเมืองกำแพงเพชร นครชุม ,สอ.ต.
หน้าหลัก
:: สถิติเว็บไซต์ ::
เข้าใช้งาน 478,649 ครั้ง
ขณะนี้ 2 ออนไลน์

เมนูประมวลผลรายงาน
ความทันเวลารับแจ้งผู้ป่วย
ผลสอบสวนโรคครั้งที่ 1,2
ผลการส่งรายงานครั้งที่ 1,2
พิมพ์ ShortFormReport
สถานการณ์โรคไข้เลือดออก
ภาพรวมข้อมูลของระบบ
เมนูเอกสารทั่วไป
เกณฑ์สอบสวน DHF(SFR)
รายชื่อ จนท.ระบาดวิทยา
ข้อมูลพื้นฐานหน่วยบริการ
 
กรุณากำหนด Textsize=Smaller
เพื่อการแสดงผลที่ถูกต้อง

เว็บงานระบาดวิทยา
EPID-BOARD

 
 
 
 
 
อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกจังหวัดกำแพงเพชร
รหัส อำเภอ ประชากร ผู้ป่วยHotline อัตราป่วย ผู้ป่วย DHF อัตราป่วย
6201เมืองกำแพงเพชร215,2294,3292,011.3594.18
6202ไทรงาม49,702425855.103162.37
6203คลองลาน58,2245931,018.48610.31
6204ขาณุวรลักษบุรี113,288535472.2521.77
6205คลองขลุง63,1836871,087.3269.50
6206พรานกระต่าย66,5761,1351,704.82557836.64
6207ลานกระบือ40,9586391,560.13819.53
6208ทรายทองวัฒนา25,5073591,407.4613.92
6209ปางศิลาทอง26,8744531,685.641348.37
6210บึงสามัคคี28,727133462.9800.00
6211โกสัมพีนคร31,3055301,693.0200.00
รวม719,5739,8181,364.4264589.64
คลิ๊กที่อำเภอเพื่อดูข้อมูลรายหน่วยบริการ