อา, 26 พฤษภาคม 2562 เวลา

:: ล็อกอินเข้าระบบ ::
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
วันที่แจ้งโรคหมู่ตำบลอำเภอหน่วยบริการ
24-05-2019(2)DF15อ่างทองเมืองกำแพงเพชร มอสำราญ ,สอ.
23-05-2019(3)DF03ท่ามะเขือคลองขลุง ท่ามะเขือ ,สอ.ต.
หน้าหลัก
:: สถิติเว็บไซต์ ::
เข้าใช้งาน 392,504 ครั้ง
ขณะนี้ 4 ออนไลน์

เมนูประมวลผลรายงาน
ความทันเวลารับแจ้งผู้ป่วย
ผลสอบสวนโรคครั้งที่ 1,2
ผลการส่งรายงานครั้งที่ 1,2
พิมพ์ ShortFormReport
สถานการณ์โรคไข้เลือดออก
ภาพรวมข้อมูลของระบบ
เมนูเอกสารทั่วไป
เกณฑ์สอบสวน DHF(SFR)
รายชื่อ จนท.ระบาดวิทยา
ข้อมูลพื้นฐานหน่วยบริการ
 
กรุณากำหนด Textsize=Smaller
เพื่อการแสดงผลที่ถูกต้อง

เว็บงานระบาดวิทยา
EPID-BOARD

 
 
 
 
 
อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกจังหวัดกำแพงเพชร
รหัส อำเภอ ประชากร ผู้ป่วยHotline อัตราป่วย ผู้ป่วย DHF อัตราป่วย
6201เมืองกำแพงเพชร215,4303,8631,793.1694.18
6202ไทรงาม50,549414819.013161.33
6203คลองลาน59,380529890.87610.10
6204ขาณุวรลักษบุรี114,594502438.0721.75
6205คลองขลุง63,183574908.4711.58
6206พรานกระต่าย66,5761,0641,598.17557836.64
6207ลานกระบือ40,9586071,482.01819.53
6208ทรายทองวัฒนา25,5073361,317.2913.92
6209ปางศิลาทอง26,8743981,480.991348.37
6210บึงสามัคคี28,727121421.2100.00
6211โกสัมพีนคร31,3055031,606.7700.00
รวม723,0838,9111,232.3664088.51
คลิ๊กที่อำเภอเพื่อดูข้อมูลรายหน่วยบริการ