อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกอำเภอคลองขลุง
หน่วยงาน ประชากร ผู้ป่วยHotline อัตราป่วย ผู้ป่วย DHF อัตราป่วย
 07207 โค้งวิไล ,สอ.ต.2,921441,506.3300.00
 07208 ท่ามะเขือ ,สอ.ต.8,16244539.08336.76
 07209 ท่าพุทรา ,สอ.ต.4,52130663.5700.00
 07210 แม่ลาด ,สอ.ต.3,12122704.90132.04
 07211 วังยาง ,สอ.ต.4,355641,469.5800.00
 07212 วังแขม ,สอ.ต.6,20348773.8200.00
 07213 บ่อทอง ,สอ.4,32039902.7800.00
 07214 หัวถนน ,สอ.ต.4,47433737.5900.00
 07215 โนนทัน ,สอ.9966602.4100.00
 07216 วังไทร ,สอ.ต.4,75045947.3700.00
 07217 กระโดนเตี้ย ,สอ.2,79214501.4300.00
 07218 ช้างคับ ,สอ.2,921531,814.4500.00
 07219 เกาะลำใย ,สอ.ต.4,917661,342.2800.00
 07220 หนองผักหนาม ,สอ.ต.4,7121092,313.24121.22
 11232 คลองขลุง ,รพช.4,018791,966.15124.89
รวม63,1837021,111.0669.50