อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกอำเภอพรานกระต่าย
หน่วยงาน ประชากร ผู้ป่วยHotline อัตราป่วย ผู้ป่วย DHF อัตราป่วย
 07221 บางลาด ,สอ.ต.4,786931,943.1747982.03
 07222 ท่าไม้ ,สอ.ต.5,305971,828.4649923.66
 07223 วังชะโอน ,สอ.3,260571,748.4724736.20
 07224 วังควง ,สอ.ต.3,629461,267.5719523.56
 07225 ลานกระทิง ,สอ.2,289421,834.8615655.31
 07226 ลานทอง ,สอ.1,391161,150.257503.24
 07227 วังตะแบก ,สอ.ต.4,531741,633.1932706.25
 07228 คุยประดู่ ,สอ.1,405221,565.848569.40
 07229 เขาคีริส ,สอ.ต.4,280601,401.8729677.57
 07230 หนองโสน ,สอ.4,20040952.388190.48
 07231 คุยป้อม ,สอ.ต.4,601661,434.4720434.69
 07232 คลองพิไกร ,สอ.ต.5,584691,235.6734608.88
 07233 โพธิ์พัฒนา ,สอ.1,858371,991.39231,237.89
 07234 หนองหัววัว ,สอ.ต.3,645521,426.6126713.31
 07235 ลานไผ่ ,สอ.1,767281,584.6112679.12
 11233 พรานกระต่าย ,รพช.8,9273393,797.472022,262.80
 28009 ท.พรานกระต่าย ,ศูนย์ฯ5,11819371.2400.00
รวม66,5761,1641,748.38557836.64