ส, 23 พฤศจิกายน 2562 เวลา

:: ล็อกอินเข้าระบบ ::
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :

วันที่แจ้งโรคหมู่ตำบลอำเภอหน่วยบริการ
22-11-2019(1)DHF02หนองปลิงเมืองกำแพงเพชร หนองปลิง ,สอ.ต.
21-11-2019(2)DFRO05จันทิมาลานกระบือ จันทิมา ,สอ.ต.

หน้าหลัก
:: สถิติเว็บไซต์ ::
เข้าใช้งาน 436,479 ครั้ง
ขณะนี้ 11 ออนไลน์
เมนูประมวลผลรายงาน
ความทันเวลารับแจ้งผู้ป่วย
ผลสอบสวนโรคครั้งที่ 1,2
ผลการส่งรายงานครั้งที่ 1,2
พิมพ์ ShortFormReport
สถานการณ์โรคไข้เลือดออก
ภาพรวมข้อมูลของระบบ
เมนูเอกสารทั่วไป
เกณฑ์สอบสวน DHF(SFR)
รายชื่อ จนท.ระบาดวิทยา
ข้อมูลพื้นฐานหน่วยบริการ
 
กรุณากำหนด Textsize=Smaller
เพื่อการแสดงผลที่ถูกต้อง

เว็บงานระบาดวิทยา
EPID-BOARD


ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยบริการเขตอำเภอเมืองกำแพงเพชร

รหัสหน่วยงาน ชื่อหน่วยบริการ หมู่บ้าน บ้าน(หลัง) ประชากร ปชก.
เฉลี่ย:หลัง
07145ไตรตรึงษ์ ,สอ.ต.51,3124,9663.79
07146วังประดา ,สอ.57483,5714.77
07147ปากอ่าง ,สอ.ต.41,4686,5874.49
07148วังตะเคียน ,สอ.91,8977,4383.92
07149คลองดู่ ,สอ.81,5096,8594.55
07150มอสำราญ ,สอ.46441,9202.98
07151หนองปิ้งไก่ ,สอ.71,6076,5384.07
07152หนองกอง ,สอ.51,3077,1545.47
07153แม่นารี ,สอ.ต.81,3426,0654.52
07154นครชุม ,สอ.ต.113,68512,7643.46
07155สหกรณ์ ,สอ.59373,9964.26
07156ทรงธรรม ,สอ.ต.78524,4175.18
07157ท่าไม้แดง ,สอ.ต.111,6026,9364.33
07158หนองปลิง ,สอ.ต.72,4868,9423.60
07159น้ำดิบ ,สอ.46011,6562.76
07160โพธิ์พัฒนา ,สอ.ต.81,2986,0214.64
07161บ้านไร่ ,สอ.92,2418,9143.98
07162มะกอกหวาน ,สอ.81,3406,4284.80
07163คณฑี ,สอ.ต.82,3948,0623.37
07164มอสูง ,สอ.89675,2005.38
07165มอสมบูรณ์ ,สอ.ต.131,9386,7583.49
07166บ้านใหม่ ,สอ.ต.51,0414,4134.24
07167น้ำโท้ง ,สอ.81,1684,8734.17
07168คลองแม่ลาย ,สอ.ต.27203,2724.54
07169ยางเรียง ,สอ.81,3463,3242.47
07170ธำมรงค์ ,สอ.ต.81,2086,0244.99
07171หนองกรด ,สอ.ต.73,64410,8722.98
07172โพธิ์สวัสดิ์ ,สอ.59174,2664.65
10721กำแพงเพชร ,รพท.0------
11228ทุ่งโพธิ์ทะเล ,รพช.182,2069,7654.43
14341เทศบาลเมือง,ศูนย์บริการ 1125,59716,1572.89
24014เทศบาลนครชุม ,ศูนย์ฯ21,0863,7313.44
24812เทศบาลปากดง ,ศูนย์ฯ15621,9683.50
25057รพสต.ปางขนุน34812,1994.57
77735ศสม.ชากังราว รพ.กพ.95,76513,3742.32
99791ศสม.ตึกส้ม รพ.กพ.6------
รวมขึ้นทะเบียนแล้ว24757,916215,4303.72
จากหมู่บ้านทั้งหมด247ดู 0 หมู่บ้านที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียน