จ, 16 กันยายน 2562 เวลา

:: ล็อกอินเข้าระบบ ::
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :

วันที่แจ้งโรคหมู่ตำบลอำเภอหน่วยบริการ
16-09-2019(0)DF04วังควงพรานกระต่าย ลานกระทิง ,สอ.
15-09-2019(1)DHF08ไตรตรึงษ์เมืองกำแพงเพชร เทศบาลปากดง ,ศูนย์ฯ
12-09-2019(4)DF04คลองขลุงคลองขลุง โค้งวิไล ,สอ.ต.

หน้าหลัก
:: สถิติเว็บไซต์ ::
เข้าใช้งาน 419,209 ครั้ง
ขณะนี้ 11 ออนไลน์
เมนูประมวลผลรายงาน
ความทันเวลารับแจ้งผู้ป่วย
ผลสอบสวนโรคครั้งที่ 1,2
ผลการส่งรายงานครั้งที่ 1,2
พิมพ์ ShortFormReport
สถานการณ์โรคไข้เลือดออก
ภาพรวมข้อมูลของระบบ
เมนูเอกสารทั่วไป
เกณฑ์สอบสวน DHF(SFR)
รายชื่อ จนท.ระบาดวิทยา
ข้อมูลพื้นฐานหน่วยบริการ
 
กรุณากำหนด Textsize=Smaller
เพื่อการแสดงผลที่ถูกต้อง

เว็บงานระบาดวิทยา
EPID-BOARD


ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยบริการเขตอำเภอพรานกระต่าย

รหัสหน่วยงาน ชื่อหน่วยบริการ หมู่บ้าน บ้าน(หลัง) ประชากร ปชก.
เฉลี่ย:หลัง
07221บางลาด ,สอ.ต.89614,7864.98
07222ท่าไม้ ,สอ.ต.91,2575,3054.22
07223วังชะโอน ,สอ.57683,2604.24
07224วังควง ,สอ.ต.79173,6293.96
07225ลานกระทิง ,สอ.35342,2894.29
07226ลานทอง ,สอ.23251,3914.28
07227วังตะแบก ,สอ.ต.89034,5315.02
07228คุยประดู่ ,สอ.23001,4054.68
07229เขาคีริส ,สอ.ต.101,0244,2804.18
07230หนองโสน ,สอ.88454,2004.97
07231คุยป้อม ,สอ.ต.81,1414,6014.03
07232คลองพิไกร ,สอ.ต.101,3945,5844.01
07233โพธิ์พัฒนา ,สอ.43731,8584.98
07234หนองหัววัว ,สอ.ต.67803,6454.67
07235ลานไผ่ ,สอ.33941,7674.48
11233พรานกระต่าย ,รพช.162,4118,9273.70
28009 ท.พรานกระต่าย ,ศูนย์ฯ71,4215,1183.60
รวมขึ้นทะเบียนแล้ว11615,74866,5764.23
จากหมู่บ้านทั้งหมด116ดู 0 หมู่บ้านที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียน