อ, 11 สิงหาคม 2563 เวลา

:: ล็อกอินเข้าระบบ ::
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :

วันที่แจ้งโรคหมู่ตำบลอำเภอหน่วยบริการ
10-08-2020(1)DHF06วังไทรคลองขลุง กระโดนเตี้ย ,สอ.
10-08-2020(1)DF01หัวถนนคลองขลุง หัวถนน ,สอ.ต.
10-08-2020(1)DF06นครชุมเมืองกำแพงเพชร นครชุม ,สอ.ต.
10-08-2020(1)DFRO07ลานดอกไม้ตกโกสัมพีนคร ลานดอกไม้ ,สอ.ต.
07-08-2020(4)DFRO06วังไทรคลองขลุง กระโดนเตี้ย ,สอ.
06-08-2020(5)DFRO06วังไทรคลองขลุง กระโดนเตี้ย ,สอ.
04-08-2020(7)DF04โกสัมพีโกสัมพีนคร โกสัมพีนคร ,รพช.
23-07-2020(19)DF02ท่ามะเขือคลองขลุง ท่ามะเขือ ,สอ.ต.

หน้าหลัก
:: สถิติเว็บไซต์ ::
เข้าใช้งาน 483,264 ครั้ง
ขณะนี้ 28 ออนไลน์
เมนูประมวลผลรายงาน
ความทันเวลารับแจ้งผู้ป่วย
ผลสอบสวนโรคครั้งที่ 1,2
ผลการส่งรายงานครั้งที่ 1,2
พิมพ์ ShortFormReport
สถานการณ์โรคไข้เลือดออก
ภาพรวมข้อมูลของระบบ
เมนูเอกสารทั่วไป
เกณฑ์สอบสวน DHF(SFR)
รายชื่อ จนท.ระบาดวิทยา
ข้อมูลพื้นฐานหน่วยบริการ
 
กรุณากำหนด Textsize=Smaller
เพื่อการแสดงผลที่ถูกต้อง

เว็บงานระบาดวิทยา
EPID-BOARD


ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยบริการเขตอำเภอลานกระบือ

รหัสหน่วยงาน ชื่อหน่วยบริการ หมู่บ้าน บ้าน(หลัง) ประชากร ปชก.
เฉลี่ย:หลัง
07236เกศกาสร ,สอ.ต.46762,8334.19
07237บึงมาลย์ ,สอ.56833,0484.46
07238หนองหลวง ,สอ.ต.101,3205,4724.15
07239อินทรานุสรณ์ ,สอ.ต.81,0164,3014.23
07240ลานตาบัว ,สอ.46073,0164.97
07241ประชาสุขสันต์ ,สอ.ต.81,0735,6805.29
07242ประดู่งาม ,สอ.ต.87733,1904.13
07243จันทิมา ,สอ.ต.81,0334,5344.39
11234ลานกระบือ ,รพช.111,9487,4923.85
25041เทศบาลช่องลม,ศูนย์บริการ 34191,3923.32
รวมขึ้นทะเบียนแล้ว699,54840,9584.29
จากหมู่บ้านทั้งหมด69ดู 0 หมู่บ้านที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียน