จ, 16 กันยายน 2562 เวลา

:: ล็อกอินเข้าระบบ ::
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :

วันที่แจ้งโรคหมู่ตำบลอำเภอหน่วยบริการ
16-09-2019(0)DF04วังควงพรานกระต่าย ลานกระทิง ,สอ.
15-09-2019(1)DHF08ไตรตรึงษ์เมืองกำแพงเพชร เทศบาลปากดง ,ศูนย์ฯ
12-09-2019(4)DF04คลองขลุงคลองขลุง โค้งวิไล ,สอ.ต.

หน้าหลัก
:: สถิติเว็บไซต์ ::
เข้าใช้งาน 419,228 ครั้ง
ขณะนี้ 4 ออนไลน์
เมนูประมวลผลรายงาน
ความทันเวลารับแจ้งผู้ป่วย
ผลสอบสวนโรคครั้งที่ 1,2
ผลการส่งรายงานครั้งที่ 1,2
พิมพ์ ShortFormReport
สถานการณ์โรคไข้เลือดออก
ภาพรวมข้อมูลของระบบ
เมนูเอกสารทั่วไป
เกณฑ์สอบสวน DHF(SFR)
รายชื่อ จนท.ระบาดวิทยา
ข้อมูลพื้นฐานหน่วยบริการ
 
กรุณากำหนด Textsize=Smaller
เพื่อการแสดงผลที่ถูกต้อง

เว็บงานระบาดวิทยา
EPID-BOARD


ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยบริการเขตอำเภอลานกระบือ

รหัสหน่วยงาน ชื่อหน่วยบริการ หมู่บ้าน บ้าน(หลัง) ประชากร ปชก.
เฉลี่ย:หลัง
07236เกศกาสร ,สอ.ต.46762,8334.19
07237บึงมาลย์ ,สอ.56833,0484.46
07238หนองหลวง ,สอ.ต.91,3205,4724.15
07239อินทรานุสรณ์ ,สอ.ต.81,0164,3014.23
07240ลานตาบัว ,สอ.46073,0164.97
07241ประชาสุขสันต์ ,สอ.ต.81,0735,6805.29
07242ประดู่งาม ,สอ.ต.87733,1904.13
07243จันทิมา ,สอ.ต.81,0334,5344.39
11234ลานกระบือ ,รพช.111,9487,4923.85
25041เทศบาลช่องลม,ศูนย์บริการ 34191,3923.32
รวมขึ้นทะเบียนแล้ว689,54840,9584.29
จากหมู่บ้านทั้งหมด68ดู 0 หมู่บ้านที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียน