ส, 23 พฤศจิกายน 2562 เวลา

:: ล็อกอินเข้าระบบ ::
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :

วันที่แจ้งโรคหมู่ตำบลอำเภอหน่วยบริการ
22-11-2019(1)DHF02หนองปลิงเมืองกำแพงเพชร หนองปลิง ,สอ.ต.
21-11-2019(2)DFRO05จันทิมาลานกระบือ จันทิมา ,สอ.ต.

หน้าหลัก
:: สถิติเว็บไซต์ ::
เข้าใช้งาน 436,432 ครั้ง
ขณะนี้ 34 ออนไลน์
เมนูประมวลผลรายงาน
ความทันเวลารับแจ้งผู้ป่วย
ผลสอบสวนโรคครั้งที่ 1,2
ผลการส่งรายงานครั้งที่ 1,2
พิมพ์ ShortFormReport
สถานการณ์โรคไข้เลือดออก
ภาพรวมข้อมูลของระบบ
เมนูเอกสารทั่วไป
เกณฑ์สอบสวน DHF(SFR)
รายชื่อ จนท.ระบาดวิทยา
ข้อมูลพื้นฐานหน่วยบริการ
 
กรุณากำหนด Textsize=Smaller
เพื่อการแสดงผลที่ถูกต้อง

เว็บงานระบาดวิทยา
EPID-BOARD


ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยบริการเขตอำเภอบึงสามัคคี

รหัสหน่วยงาน ชื่อหน่วยบริการ หมู่บ้าน บ้าน(หลัง) ประชากร ปชก.
เฉลี่ย:หลัง
07253บึงบ้าน ,สอ.ต.66742,5263.75
07254ชายเคือง ,สอ.81,3255,3474.04
07255วังชะโอน ,สอ.ต.61,0013,9653.96
07257โนนพลวง ,สอ.ต.45692,4944.38
14040ทุ่งซ่าน ,สอ.ต.67494,3755.84
14041โพธิ์เอน ,สอ.57783,2534.18
14135บึงสามัคคี ,รพช.102,7526,7672.46
รวมขึ้นทะเบียนแล้ว457,84828,7273.66
จากหมู่บ้านทั้งหมด45ดู 0 หมู่บ้านที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียน