พ, 27 มกราคม 2564 เวลา

:: ล็อกอินเข้าระบบ ::
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :

(-: ไม่มีผู้ป่วยใหม่ :-)

หน้าหลัก
:: สถิติเว็บไซต์ ::
เข้าใช้งาน 514,695 ครั้ง
ขณะนี้ 3 ออนไลน์
เมนูประมวลผลรายงาน
ความทันเวลารับแจ้งผู้ป่วย
ผลสอบสวนโรคครั้งที่ 1,2
ผลการส่งรายงานครั้งที่ 1,2
พิมพ์ ShortFormReport
สถานการณ์โรคไข้เลือดออก
ภาพรวมข้อมูลของระบบ
เมนูเอกสารทั่วไป
เกณฑ์สอบสวน DHF(SFR)
รายชื่อ จนท.ระบาดวิทยา
ข้อมูลพื้นฐานหน่วยบริการ
 
กรุณากำหนด Textsize=Smaller
เพื่อการแสดงผลที่ถูกต้อง

เว็บงานระบาดวิทยา
EPID-BOARD


ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยบริการเขตอำเภอโกสัมพีนคร

รหัสหน่วยงาน ชื่อหน่วยบริการ หมู่บ้าน บ้าน(หลัง) ประชากร ปชก.
เฉลี่ย:หลัง
07258ท่าคูณ ,สอ.ต.45733,3375.82
07259หนองแดน ,สอ.51,0984,4234.03
07261โกสัมพี ,สอ.ต.35082,7335.38
07262ท่าพุทรา ,สอ.78243,9954.85
07263โนนสมบูรณ์ ,สอ.24332,0084.64
07264เกาะรากเสียด ,สอ.ต.99665,6535.85
07265ลานดอกไม้ ,สอ.ต.91,1025,1624.68
28010โกสัมพีนคร ,รพช.46673,9945.99
รวมขึ้นทะเบียนแล้ว436,17131,3055.07
จากหมู่บ้านทั้งหมด43ดู 0 หมู่บ้านที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียน