อ, 26 พฤษภาคม 2563 เวลา

:: ล็อกอินเข้าระบบ ::
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :

(-: ไม่มีผู้ป่วยใหม่ :-)

หน้าหลัก
:: สถิติเว็บไซต์ ::
เข้าใช้งาน 468,915 ครั้ง
ขณะนี้ 5 ออนไลน์
เมนูประมวลผลรายงาน
ความทันเวลารับแจ้งผู้ป่วย
ผลสอบสวนโรคครั้งที่ 1,2
ผลการส่งรายงานครั้งที่ 1,2
พิมพ์ ShortFormReport
สถานการณ์โรคไข้เลือดออก
ภาพรวมข้อมูลของระบบ
เมนูเอกสารทั่วไป
เกณฑ์สอบสวน DHF(SFR)
รายชื่อ จนท.ระบาดวิทยา
ข้อมูลพื้นฐานหน่วยบริการ
 
กรุณากำหนด Textsize=Smaller
เพื่อการแสดงผลที่ถูกต้อง

เว็บงานระบาดวิทยา
EPID-BOARD


ข้อมูลพื้นฐานของอำเภอไทรงาม

ตำบลไทรงาม (620201)

รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน บ้าน(หลัง) ประชากร ปชก.
เฉลี่ย:หลัง
แก้ไขล่าสุด
62020101ไทรงาม38416454.2806-08-2008
62020102เนินสำราญ25210404.13--
62020103ไทรงาม28010943.9106-08-2008
62020104ไทรงาม49120374.1506-08-2008
62020105ไทรงาม24810244.1306-08-2008
62020106หนองไม้แดง1545993.8906-08-2008
62020107ไทรงามใต้2018294.1206-08-2008
62020108แก้วชัยมงคล973843.9606-08-2008
62020109ถ้ำสะเดา903373.7406-08-2008
62020110ดงเย็น542474.5706-08-2008
รวม2,2519,2364.10