อ, 26 พฤษภาคม 2563 เวลา

:: ล็อกอินเข้าระบบ ::
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :

(-: ไม่มีผู้ป่วยใหม่ :-)

หน้าหลัก
:: สถิติเว็บไซต์ ::
เข้าใช้งาน 468,903 ครั้ง
ขณะนี้ 5 ออนไลน์
เมนูประมวลผลรายงาน
ความทันเวลารับแจ้งผู้ป่วย
ผลสอบสวนโรคครั้งที่ 1,2
ผลการส่งรายงานครั้งที่ 1,2
พิมพ์ ShortFormReport
สถานการณ์โรคไข้เลือดออก
ภาพรวมข้อมูลของระบบ
เมนูเอกสารทั่วไป
เกณฑ์สอบสวน DHF(SFR)
รายชื่อ จนท.ระบาดวิทยา
ข้อมูลพื้นฐานหน่วยบริการ
 
กรุณากำหนด Textsize=Smaller
เพื่อการแสดงผลที่ถูกต้อง

เว็บงานระบาดวิทยา
EPID-BOARD


ข้อมูลพื้นฐานของอำเภอไทรงาม

ตำบลหนองทอง (620203)

รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน บ้าน(หลัง) ประชากร ปชก.
เฉลี่ย:หลัง
แก้ไขล่าสุด
62020301หนองทอง2277613.3506-08-2008
62020302เนินกรอย2158443.9306-08-2008
62020303จิกคันซ้อน1164914.2306-08-2008
62020304โคกเจริญ1727184.1706-08-2008
62020305ลานกระดี่2017843.90--
62020306โนนใหญ่1455814.01--
62020307ศรีบุญส่ง1495893.9506-08-2008
62020308สี่หลัง1706854.0306-08-2008
62020309สมบูรณ์พัฒนา1256745.3930-06-2011
62020310โนนใหญ่ 21867844.22--
รวม1,7066,9114.05