จ, 20 มกราคม 2563 เวลา

:: ล็อกอินเข้าระบบ ::
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :

(-: ไม่มีผู้ป่วยใหม่ :-)

หน้าหลัก
:: สถิติเว็บไซต์ ::
เข้าใช้งาน 448,068 ครั้ง
ขณะนี้ 5 ออนไลน์
เมนูประมวลผลรายงาน
ความทันเวลารับแจ้งผู้ป่วย
ผลสอบสวนโรคครั้งที่ 1,2
ผลการส่งรายงานครั้งที่ 1,2
พิมพ์ ShortFormReport
สถานการณ์โรคไข้เลือดออก
ภาพรวมข้อมูลของระบบ
เมนูเอกสารทั่วไป
เกณฑ์สอบสวน DHF(SFR)
รายชื่อ จนท.ระบาดวิทยา
ข้อมูลพื้นฐานหน่วยบริการ
 
กรุณากำหนด Textsize=Smaller
เพื่อการแสดงผลที่ถูกต้อง

เว็บงานระบาดวิทยา
EPID-BOARD


ข้อมูลพื้นฐานของอำเภอไทรงาม

ตำบลหนองไม้กอง (620204)

รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน บ้าน(หลัง) ประชากร ปชก.
เฉลี่ย:หลัง
แก้ไขล่าสุด
62020401หนองไม้กอง2899793.3906-08-2008
62020402สักขีย์1909084.7806-08-2008
62020403แม่ยื้อ1647604.6306-08-2008
62020404ทุ่งรวงทอง1295234.0506-08-2008
62020405หนองยาง2038554.2106-08-2008
62020406หนองไผ่ล้อม542013.7206-08-2008
62020407จิกลาด652593.9806-08-2008
62020408แม่ยื้อ1858014.3306-08-2008
62020409แม่ยื้อ954314.5406-08-2008
62020410สักขีย์พัฒนา1215774.7706-08-2008
รวม1,4956,2944.21