อ, 26 พฤษภาคม 2563 เวลา

:: ล็อกอินเข้าระบบ ::
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :

(-: ไม่มีผู้ป่วยใหม่ :-)

หน้าหลัก
:: สถิติเว็บไซต์ ::
เข้าใช้งาน 468,897 ครั้ง
ขณะนี้ 4 ออนไลน์
เมนูประมวลผลรายงาน
ความทันเวลารับแจ้งผู้ป่วย
ผลสอบสวนโรคครั้งที่ 1,2
ผลการส่งรายงานครั้งที่ 1,2
พิมพ์ ShortFormReport
สถานการณ์โรคไข้เลือดออก
ภาพรวมข้อมูลของระบบ
เมนูเอกสารทั่วไป
เกณฑ์สอบสวน DHF(SFR)
รายชื่อ จนท.ระบาดวิทยา
ข้อมูลพื้นฐานหน่วยบริการ
 
กรุณากำหนด Textsize=Smaller
เพื่อการแสดงผลที่ถูกต้อง

เว็บงานระบาดวิทยา
EPID-BOARD


ข้อมูลพื้นฐานของอำเภอไทรงาม

ตำบลมหาชัย (620205)

รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน บ้าน(หลัง) ประชากร ปชก.
เฉลี่ย:หลัง
แก้ไขล่าสุด
62020501ทุ่งมหาชัย27811914.2806-08-2008
62020502ป่าถั่ว1787474.2006-08-2008
62020503แก้วสุวรรณ1907353.8706-08-2008
62020504ห้วยน้อย1134714.1706-08-2008
62020505ห้วยใหญ่ยางงาม492845.8006-08-2008
62020506หนองเอื้อม653305.0806-08-2008
62020507ทุ่งมหาศาล1728184.7606-08-2008
62020508ศรีวิไล2079644.6606-08-2008
62020509ป่าถั่ว813884.79--
62020510ทุ่งมหาศาล1537925.1806-08-2008
62020511ห้าร้อยไร่462465.3506-08-2008
62020512ทุ่งพัฒนา1555893.8006-08-2008
รวม1,6877,5554.48