อ, 26 พฤษภาคม 2563 เวลา

:: ล็อกอินเข้าระบบ ::
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :

(-: ไม่มีผู้ป่วยใหม่ :-)

หน้าหลัก
:: สถิติเว็บไซต์ ::
เข้าใช้งาน 468,893 ครั้ง
ขณะนี้ 2 ออนไลน์
เมนูประมวลผลรายงาน
ความทันเวลารับแจ้งผู้ป่วย
ผลสอบสวนโรคครั้งที่ 1,2
ผลการส่งรายงานครั้งที่ 1,2
พิมพ์ ShortFormReport
สถานการณ์โรคไข้เลือดออก
ภาพรวมข้อมูลของระบบ
เมนูเอกสารทั่วไป
เกณฑ์สอบสวน DHF(SFR)
รายชื่อ จนท.ระบาดวิทยา
ข้อมูลพื้นฐานหน่วยบริการ
 
กรุณากำหนด Textsize=Smaller
เพื่อการแสดงผลที่ถูกต้อง

เว็บงานระบาดวิทยา
EPID-BOARD


ข้อมูลพื้นฐานของอำเภอไทรงาม

ตำบลพานทอง (620206)

รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน บ้าน(หลัง) ประชากร ปชก.
เฉลี่ย:หลัง
แก้ไขล่าสุด
62020601พานทอง18310345.6506-08-2008
62020602หนองหัวควาย3617912.19--
62020603หนองโดน1899625.0906-08-2008
62020604คลองเจริญ1487505.0706-08-2008
62020605บ่อแก้ว25612164.7506-08-2008
62020606ไร่นาขวัญ342025.9406-08-2008
62020607หนองเสือ572694.7206-08-2008
62020608แก้วสระ2129414.4406-08-2008
62020609หนองโดนใต้1367175.2706-08-2008
62020610บ่อแก้วพัฒนา1895853.1006-08-2008
รวม1,7657,4674.23