อ, 26 พฤษภาคม 2563 เวลา

:: ล็อกอินเข้าระบบ ::
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :

(-: ไม่มีผู้ป่วยใหม่ :-)

หน้าหลัก
:: สถิติเว็บไซต์ ::
เข้าใช้งาน 468,888 ครั้ง
ขณะนี้ 3 ออนไลน์
เมนูประมวลผลรายงาน
ความทันเวลารับแจ้งผู้ป่วย
ผลสอบสวนโรคครั้งที่ 1,2
ผลการส่งรายงานครั้งที่ 1,2
พิมพ์ ShortFormReport
สถานการณ์โรคไข้เลือดออก
ภาพรวมข้อมูลของระบบ
เมนูเอกสารทั่วไป
เกณฑ์สอบสวน DHF(SFR)
รายชื่อ จนท.ระบาดวิทยา
ข้อมูลพื้นฐานหน่วยบริการ
 
กรุณากำหนด Textsize=Smaller
เพื่อการแสดงผลที่ถูกต้อง

เว็บงานระบาดวิทยา
EPID-BOARD


ข้อมูลพื้นฐานของอำเภอไทรงาม

ตำบลหนองแม่แตง (620207)

รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน บ้าน(หลัง) ประชากร ปชก.
เฉลี่ย:หลัง
แก้ไขล่าสุด
62020701หนองแม่แตง1939695.0206-08-2008
62020702ประดู่งาม914494.9306-08-2008
62020703หนองปืนแตก975525.6906-08-2008
62020704จิกราด1356765.0106-08-2008
62020705ตอรัง1619155.6806-08-2008
62020706หนองชุมแสง1206665.5506-08-2008
62020707โปร่งอิรัญ1668545.1406-08-2008
62020708หนองลวก978428.6806-08-2008
62020709ไผ่ตาสุ่ม854485.2706-08-2008
62020710ตลิ่งชัน543997.3906-08-2008
62020711ทุ่งว่าน1226625.4306-08-2008
รวม1,3217,4325.63