อ, 26 พฤษภาคม 2563 เวลา

:: ล็อกอินเข้าระบบ ::
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :

(-: ไม่มีผู้ป่วยใหม่ :-)

หน้าหลัก
:: สถิติเว็บไซต์ ::
เข้าใช้งาน 468,916 ครั้ง
ขณะนี้ 6 ออนไลน์
เมนูประมวลผลรายงาน
ความทันเวลารับแจ้งผู้ป่วย
ผลสอบสวนโรคครั้งที่ 1,2
ผลการส่งรายงานครั้งที่ 1,2
พิมพ์ ShortFormReport
สถานการณ์โรคไข้เลือดออก
ภาพรวมข้อมูลของระบบ
เมนูเอกสารทั่วไป
เกณฑ์สอบสวน DHF(SFR)
รายชื่อ จนท.ระบาดวิทยา
ข้อมูลพื้นฐานหน่วยบริการ
 
กรุณากำหนด Textsize=Smaller
เพื่อการแสดงผลที่ถูกต้อง

เว็บงานระบาดวิทยา
EPID-BOARD


ข้อมูลพื้นฐานของอำเภอปางศิลาทอง

ตำบลโพธิ์ทอง (620901)

รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน บ้าน(หลัง) ประชากร ปชก.
เฉลี่ย:หลัง
แก้ไขล่าสุด
62090101ระหาร1043653.5107-06-2011
62090102หนองหล่ม2408803.6707-06-2011
62090103ท่าขึ้น3278522.6116-07-2008
62090104คลองขุด1855833.1516-07-2008
62090105หินชะโงก54213082.4116-07-2008
62090106ตะเคียนงาม1383592.6016-07-2008
62090107คลองพร้าว1343862.8816-07-2008
62090108โพธิ์ทอง2056393.1216-07-2008
62090109ไผ่ยาวสามัคคี1294523.5007-06-2011
62090110ไทรย้อยพัฒนา1353892.8816-07-2008
62090111หนองไผ่1566374.0807-06-2011
62090112ปากเหมือง1946013.1016-07-2008
62090113นาใหม่1034144.0216-07-2008
62090114มอตะแบก1223973.2516-07-2008
62090115เขาชุมแสง1175444.6516-07-2008
62090116ปางสามัคคี1324723.5816-07-2008
62090117มอแสงทอง993393.4216-07-2008
รวม3,0629,6173.14