อ, 26 พฤษภาคม 2563 เวลา

:: ล็อกอินเข้าระบบ ::
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :

(-: ไม่มีผู้ป่วยใหม่ :-)

หน้าหลัก
:: สถิติเว็บไซต์ ::
เข้าใช้งาน 468,911 ครั้ง
ขณะนี้ 4 ออนไลน์
เมนูประมวลผลรายงาน
ความทันเวลารับแจ้งผู้ป่วย
ผลสอบสวนโรคครั้งที่ 1,2
ผลการส่งรายงานครั้งที่ 1,2
พิมพ์ ShortFormReport
สถานการณ์โรคไข้เลือดออก
ภาพรวมข้อมูลของระบบ
เมนูเอกสารทั่วไป
เกณฑ์สอบสวน DHF(SFR)
รายชื่อ จนท.ระบาดวิทยา
ข้อมูลพื้นฐานหน่วยบริการ
 
กรุณากำหนด Textsize=Smaller
เพื่อการแสดงผลที่ถูกต้อง

เว็บงานระบาดวิทยา
EPID-BOARD


ข้อมูลพื้นฐานของอำเภอปางศิลาทอง

ตำบลหินดาต (620902)

รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน บ้าน(หลัง) ประชากร ปชก.
เฉลี่ย:หลัง
แก้ไขล่าสุด
62090201หินดาด2439203.7914-06-2011
62090202มอเจริญ2398963.7514-06-2011
62090203เริงกะพง30611153.6414-06-2011
62090204เขาน้ำอุ่น21913196.0215-07-2008
62090205ใหม่เชียงราย2027123.5214-06-2011
62090206หนองหิน1898034.2514-06-2011
62090207หนองสังกะสี682814.1315-07-2008
62090208อุดมทรัพย์1858614.6515-07-2008
62090209ซับใหญ่1685843.4814-06-2011
62090210จอมทองพัฒนา1404723.3714-06-2011
62090211ปางมะนาว1184033.4214-06-2011
62090212คลองมะนาว786017.7115-07-2008
62090213ใหม่เริงกระพง1847834.2614-06-2011
62090214รุ่งเรืองทรัพย์1716383.7314-06-2011
รวม2,51010,3884.14