อ, 26 พฤษภาคม 2563 เวลา

:: ล็อกอินเข้าระบบ ::
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :

(-: ไม่มีผู้ป่วยใหม่ :-)

หน้าหลัก
:: สถิติเว็บไซต์ ::
เข้าใช้งาน 468,904 ครั้ง
ขณะนี้ 5 ออนไลน์
เมนูประมวลผลรายงาน
ความทันเวลารับแจ้งผู้ป่วย
ผลสอบสวนโรคครั้งที่ 1,2
ผลการส่งรายงานครั้งที่ 1,2
พิมพ์ ShortFormReport
สถานการณ์โรคไข้เลือดออก
ภาพรวมข้อมูลของระบบ
เมนูเอกสารทั่วไป
เกณฑ์สอบสวน DHF(SFR)
รายชื่อ จนท.ระบาดวิทยา
ข้อมูลพื้นฐานหน่วยบริการ
 
กรุณากำหนด Textsize=Smaller
เพื่อการแสดงผลที่ถูกต้อง

เว็บงานระบาดวิทยา
EPID-BOARD


ข้อมูลพื้นฐานของอำเภอปางศิลาทอง

ตำบลปางตาไว (620903)

รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน บ้าน(หลัง) ประชากร ปชก.
เฉลี่ย:หลัง
แก้ไขล่าสุด
62090301ไพรสวรรค์1858384.5316-07-2008
62090302คลองลึกพัฒนา2244301.9225-06-2015
62090303เพชรเจริญ27112764.7116-07-2008
62090304ปางตาไว1496554.4016-07-2008
62090305ตากฟ้า2028114.0116-07-2008
62090306ปางเหนือ1044194.0316-07-2008
62090307คลองปลาสร้อย1164814.1516-07-2008
62090308ปางมะละกอ2114422.0925-06-2015
62090309เพชรมงคล954274.4916-07-2008
62090310ปางใหม่พัฒนา1677194.3116-07-2008
62090311ใหม่วงศ์เขาทอง1783712.0825-06-2015
รวม1,9026,8693.61