อ, 11 สิงหาคม 2563 เวลา

:: ล็อกอินเข้าระบบ ::
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :

วันที่แจ้งโรคหมู่ตำบลอำเภอหน่วยบริการ
10-08-2020(1)DHF06วังไทรคลองขลุง กระโดนเตี้ย ,สอ.
10-08-2020(1)DF01หัวถนนคลองขลุง หัวถนน ,สอ.ต.
10-08-2020(1)DF06นครชุมเมืองกำแพงเพชร นครชุม ,สอ.ต.
10-08-2020(1)DFRO07ลานดอกไม้ตกโกสัมพีนคร ลานดอกไม้ ,สอ.ต.
07-08-2020(4)DFRO06วังไทรคลองขลุง กระโดนเตี้ย ,สอ.
06-08-2020(5)DFRO06วังไทรคลองขลุง กระโดนเตี้ย ,สอ.
04-08-2020(7)DF04โกสัมพีโกสัมพีนคร โกสัมพีนคร ,รพช.
23-07-2020(19)DF02ท่ามะเขือคลองขลุง ท่ามะเขือ ,สอ.ต.

หน้าหลัก
:: สถิติเว็บไซต์ ::
เข้าใช้งาน 483,257 ครั้ง
ขณะนี้ 23 ออนไลน์
เมนูประมวลผลรายงาน
ความทันเวลารับแจ้งผู้ป่วย
ผลสอบสวนโรคครั้งที่ 1,2
ผลการส่งรายงานครั้งที่ 1,2
พิมพ์ ShortFormReport
สถานการณ์โรคไข้เลือดออก
ภาพรวมข้อมูลของระบบ
เมนูเอกสารทั่วไป
เกณฑ์สอบสวน DHF(SFR)
รายชื่อ จนท.ระบาดวิทยา
ข้อมูลพื้นฐานหน่วยบริการ
 
กรุณากำหนด Textsize=Smaller
เพื่อการแสดงผลที่ถูกต้อง

เว็บงานระบาดวิทยา
EPID-BOARD


ข้อมูลพื้นฐานของอำเภอเมืองกำแพงเพชร

รหัสตำบล ชื่อตำบล หมู่บ้าน บ้าน(หลัง) ประชากร ปชก.
เฉลี่ย:หลัง
620101ในเมือง2711,36229,5312.60
620102ไตรตรึงษ์153,37513,8494.10
620103อ่างทอง214,76519,4604.08
620104นาบ่อคำ224,73721,9564.64
620105นครชุม134,77116,4953.46
620106ทรงธรรม121,7898,4134.70
620107ลานดอกไม้111,6026,9364.33
620110หนองปลิง113,08710,5983.43
620111คณฑี132,72310,4143.82
620112นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล161,8278,2104.49
620113เทพนคร224,92920,5664.17
620114วังทอง212,90511,9584.12
620115ท่าขุนราม132,2099,2864.20
620117คลองแม่ลาย102,0726,3953.09
620118ธำมรงค์81,2086,0244.99
620119สระแก้ว124,56115,1383.32
รวมทุกตำบล24757,922215,2293.72