อ, 26 พฤษภาคม 2563 เวลา

:: ล็อกอินเข้าระบบ ::
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :

(-: ไม่มีผู้ป่วยใหม่ :-)

หน้าหลัก
:: สถิติเว็บไซต์ ::
เข้าใช้งาน 468,902 ครั้ง
ขณะนี้ 5 ออนไลน์
เมนูประมวลผลรายงาน
ความทันเวลารับแจ้งผู้ป่วย
ผลสอบสวนโรคครั้งที่ 1,2
ผลการส่งรายงานครั้งที่ 1,2
พิมพ์ ShortFormReport
สถานการณ์โรคไข้เลือดออก
ภาพรวมข้อมูลของระบบ
เมนูเอกสารทั่วไป
เกณฑ์สอบสวน DHF(SFR)
รายชื่อ จนท.ระบาดวิทยา
ข้อมูลพื้นฐานหน่วยบริการ
 
กรุณากำหนด Textsize=Smaller
เพื่อการแสดงผลที่ถูกต้อง

เว็บงานระบาดวิทยา
EPID-BOARD


ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยบริการเขตอำเภอบึงสามัคคี

14135 บึงสามัคคี ,รพช.

รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน บ้าน(หลัง) ประชากร ปชก.
เฉลี่ย:หลัง
แก้ไขล่าสุด
62100301ดงเย็น3806611.7423-07-2008
62100302กระบวยทองใต้1974142.1023-07-2008
62100303ทุ่งสนุ่นใต้2799923.5623-07-2008
62100304ทุ่งสนุ่น42212723.0123-07-2008
62100305คอปล้อง1244103.3123-07-2008
62100306หนองจิก1525603.6823-07-2008
62100307ใหม่พงษ์ทองคำ6938661.2523-07-2008
62100308ทุ่งสนุ่นเหนือ1083022.8023-07-2008
62100309ใหม่คลองม่วง1906873.6223-07-2008
62100310คลองเจริญสุขพัฒนา2076032.9123-07-2008
รวม2,7526,7672.46