ส, 18 สิงหาคม 2561 เวลา

:: ล็อกอินเข้าระบบ ::
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
วันที่แจ้งโรคหมู่ตำบลอำเภอหน่วยบริการ
17-08-2018(1)DF07หนองคล้าไทรงาม แก้วสุวรรณ ,สอ.ต.
17-08-2018(1)DHF09วังไทรคลองขลุง กระโดนเตี้ย ,สอ.
17-08-2018(1)DF14เทพนครเมืองกำแพงเพชร บ้านไร่ ,สอ.
16-08-2018(2)DHF02คลองสมบูรณ์คลองขลุง หนองผักหนาม ,สอ.ต.
16-08-2018(2)DF06ถ้ำกระต่ายทองพรานกระต่าย ท.พรานกระต่าย ,ศูนย์ฯ
16-08-2018(2)DF02คลองสมบูรณ์คลองขลุง หนองผักหนาม ,สอ.ต.
14-08-2018(4)DHF04วังยางคลองขลุง วังยาง ,สอ.ต.
13-08-2018(5)DF03ถ้ำกระต่ายทองพรานกระต่าย ท.พรานกระต่าย ,ศูนย์ฯ
07-08-2018(11)DF03ถ้ำกระต่ายทองพรานกระต่าย ท.พรานกระต่าย ,ศูนย์ฯ
หน้าหลัก สสจ.   หน้าหลัก
:: สถิติเว็บไซต์ ::
เข้าใช้งาน 355,880 ครั้ง
ขณะนี้ 2 ออนไลน์
เมนูประมวลผลรายงาน
ความทันเวลารับแจ้งผู้ป่วย
ผลสอบสวนโรคครั้งที่ 1,2
ผลการส่งรายงานครั้งที่ 1,2
พิมพ์ ShortFormReport
สถานการณ์โรคไข้เลือดออก
ภาพรวมข้อมูลของระบบ
เมนูเอกสารทั่วไป
เกณฑ์สอบสวน DHF(SFR)
รายชื่อ จนท.ระบาดวิทยา
ข้อมูลพื้นฐานหน่วยบริการ
 
กรุณากำหนด Textsize=Smaller
เพื่อการแสดงผลที่ถูกต้อง

เว็บงานระบาดวิทยา
EPID-BOARD

แจ้งเตือนการเกิดโรคระบาดในพื้นที่
แจ้งเมื่อ
เรื่อง
หน่วยบริการ
สถานะ
หน่วยบริการที่พบการระบาด...ต้อง Login เข้าระบบ แล้วดาวน์โหลดไฟล์เกี่ยวกับรายละเอียด เพื่ออัพเดทสถานะ