พฤ, 24 ตุลาคม 2562 เวลา

:: ล็อกอินเข้าระบบ ::
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
วันที่แจ้งโรคหมู่ตำบลอำเภอหน่วยบริการ
23-10-2019(1)DF06โพธิ์ทองปางศิลาทอง ท่าขึ้น ,สอ.ต.
23-10-2019(1)DFRO10หนองหลวงลานกระบือ บึงมาลย์ ,สอ.
22-10-2019(2)DF01พานทองไทรงาม บ่อแก้ว ,สอ.ต.
22-10-2019(2)DFRO03คุยบ้านโองพรานกระต่าย คุยป้อม ,สอ.ต.
หน้าหลัก
:: สถิติเว็บไซต์ ::
เข้าใช้งาน 429,604 ครั้ง
ขณะนี้ 8 ออนไลน์
เมนูประมวลผลรายงาน
ความทันเวลารับแจ้งผู้ป่วย
ผลสอบสวนโรคครั้งที่ 1,2
ผลการส่งรายงานครั้งที่ 1,2
พิมพ์ ShortFormReport
สถานการณ์โรคไข้เลือดออก
ภาพรวมข้อมูลของระบบ
เมนูเอกสารทั่วไป
เกณฑ์สอบสวน DHF(SFR)
รายชื่อ จนท.ระบาดวิทยา
ข้อมูลพื้นฐานหน่วยบริการ
 
กรุณากำหนด Textsize=Smaller
เพื่อการแสดงผลที่ถูกต้อง

เว็บงานระบาดวิทยา
EPID-BOARD

สรุปผลความทันเวลาในการรับแจ้งผู้ป่วยของหน่วยงานทั้งหมด

อำเภอเปอร์เซ็นต์ความทันเวลา (ภายใน 1 วัน)
6201 เมืองกำแพงเพชร
 

85.51% 3576/4182

6202 ไทรงาม
 

71.63% 303/423

6203 คลองลาน
 

91.37% 519/568

6204 ขาณุวรลักษบุรี
 

76.98% 398/517

6205 คลองขลุง
 

66.77% 452/677

6206 พรานกระต่าย
 

87.15% 956/1097

6207 ลานกระบือ
 

80.90% 504/623

6208 ทรายทองวัฒนา
 

77.09% 276/358

6209 ปางศิลาทอง
 

89.34% 394/441

6210 บึงสามัคคี
 

63.20% 79/125

6211 โกสัมพีนคร
 

92.64% 478/516

รวมทั้งจังหวัด
 

83.29% 7935/9527

:: คลิ๊กที่ชื่ออำเภอเพื่อดูรายหน่วยบริการ