อ, 26 พฤษภาคม 2563 เวลา

:: ล็อกอินเข้าระบบ ::
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
(-: ไม่มีผู้ป่วยใหม่ :-)
หน้าหลัก
:: สถิติเว็บไซต์ ::
เข้าใช้งาน 468,900 ครั้ง
ขณะนี้ 4 ออนไลน์
เมนูประมวลผลรายงาน
ความทันเวลารับแจ้งผู้ป่วย
ผลสอบสวนโรคครั้งที่ 1,2
ผลการส่งรายงานครั้งที่ 1,2
พิมพ์ ShortFormReport
สถานการณ์โรคไข้เลือดออก
ภาพรวมข้อมูลของระบบ
เมนูเอกสารทั่วไป
เกณฑ์สอบสวน DHF(SFR)
รายชื่อ จนท.ระบาดวิทยา
ข้อมูลพื้นฐานหน่วยบริการ
 
กรุณากำหนด Textsize=Smaller
เพื่อการแสดงผลที่ถูกต้อง

เว็บงานระบาดวิทยา
EPID-BOARD

สรุปผลความทันเวลาในการรับแจ้งผู้ป่วยของหน่วยงานทั้งหมด

อำเภอเปอร์เซ็นต์ความทันเวลา (ภายใน 1 วัน)
6201 เมืองกำแพงเพชร
 

85.44% 3662/4286

6202 ไทรงาม
 

71.53% 304/425

6203 คลองลาน
 

91.19% 528/579

6204 ขาณุวรลักษบุรี
 

76.95% 404/525

6205 คลองขลุง
 

66.67% 456/684

6206 พรานกระต่าย
 

87.06% 982/1128

6207 ลานกระบือ
 

80.56% 514/638

6208 ทรายทองวัฒนา
 

77.16% 277/359

6209 ปางศิลาทอง
 

88.96% 403/453

6210 บึงสามัคคี
 

64.39% 85/132

6211 โกสัมพีนคร
 

91.89% 487/530

รวมทั้งจังหวัด
 

83.19% 8102/9739

:: คลิ๊กที่ชื่ออำเภอเพื่อดูรายหน่วยบริการ