อา, 26 พฤษภาคม 2562 เวลา

:: ล็อกอินเข้าระบบ ::
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
วันที่แจ้งโรคหมู่ตำบลอำเภอหน่วยบริการ
24-05-2019(2)DF15อ่างทองเมืองกำแพงเพชร มอสำราญ ,สอ.
23-05-2019(3)DF03ท่ามะเขือคลองขลุง ท่ามะเขือ ,สอ.ต.
หน้าหลัก
:: สถิติเว็บไซต์ ::
เข้าใช้งาน 392,498 ครั้ง
ขณะนี้ 3 ออนไลน์
เมนูประมวลผลรายงาน
ความทันเวลารับแจ้งผู้ป่วย
ผลสอบสวนโรคครั้งที่ 1,2
ผลการส่งรายงานครั้งที่ 1,2
พิมพ์ ShortFormReport
สถานการณ์โรคไข้เลือดออก
ภาพรวมข้อมูลของระบบ
เมนูเอกสารทั่วไป
เกณฑ์สอบสวน DHF(SFR)
รายชื่อ จนท.ระบาดวิทยา
ข้อมูลพื้นฐานหน่วยบริการ
 
กรุณากำหนด Textsize=Smaller
เพื่อการแสดงผลที่ถูกต้อง

เว็บงานระบาดวิทยา
EPID-BOARD

สรุปผลความทันเวลาในการรับแจ้งผู้ป่วยของหน่วยงานทั้งหมด

อำเภอเปอร์เซ็นต์ความทันเวลา (ภายใน 1 วัน)
6201 เมืองกำแพงเพชร
 

85.03% 3284/3862

6202 ไทรงาม
 

71.50% 296/414

6203 คลองลาน
 

92.06% 487/529

6204 ขาณุวรลักษบุรี
 

78.09% 392/502

6205 คลองขลุง
 

67.02% 384/573

6206 พรานกระต่าย
 

87.41% 930/1064

6207 ลานกระบือ
 

81.22% 493/607

6208 ทรายทองวัฒนา
 

76.79% 258/336

6209 ปางศิลาทอง
 

88.69% 353/398

6210 บึงสามัคคี
 

61.98% 75/121

6211 โกสัมพีนคร
 

92.45% 465/503

รวมทั้งจังหวัด
 

83.25% 7417/8909

:: คลิ๊กที่ชื่ออำเภอเพื่อดูรายหน่วยบริการ