พ, 27 มกราคม 2564 เวลา

:: ล็อกอินเข้าระบบ ::
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
(-: ไม่มีผู้ป่วยใหม่ :-)
หน้าหลัก
:: สถิติเว็บไซต์ ::
เข้าใช้งาน 514,681 ครั้ง
ขณะนี้ 3 ออนไลน์
เมนูประมวลผลรายงาน
ความทันเวลารับแจ้งผู้ป่วย
ผลสอบสวนโรคครั้งที่ 1,2
ผลการส่งรายงานครั้งที่ 1,2
พิมพ์ ShortFormReport
สถานการณ์โรคไข้เลือดออก
ภาพรวมข้อมูลของระบบ
เมนูเอกสารทั่วไป
เกณฑ์สอบสวน DHF(SFR)
รายชื่อ จนท.ระบาดวิทยา
ข้อมูลพื้นฐานหน่วยบริการ
 
กรุณากำหนด Textsize=Smaller
เพื่อการแสดงผลที่ถูกต้อง

เว็บงานระบาดวิทยา
EPID-BOARD

สรุปผลความทันเวลาในการรับแจ้งผู้ป่วยของหน่วยงานทั้งหมด

อำเภอเปอร์เซ็นต์ความทันเวลา (ภายใน 1 วัน)
6201 เมืองกำแพงเพชร
 

60.43% 1023/1693

6202 ไทรงาม
 

50.40% 125/248

6203 คลองลาน
 

72.51% 153/211

6204 ขาณุวรลักษบุรี
 

57.09% 169/296

6205 คลองขลุง
 

44.08% 190/431

6206 พรานกระต่าย
 

65.48% 313/478

6207 ลานกระบือ
 

59.75% 193/323

6208 ทรายทองวัฒนา
 

51.19% 86/168

6209 ปางศิลาทอง
 

72.38% 131/181

6210 บึงสามัคคี
 

43.48% 40/92

6211 โกสัมพีนคร
 

70.37% 114/162

รวมทั้งจังหวัด
 

59.23% 2537/4283

:: คลิ๊กที่ชื่ออำเภอเพื่อดูรายหน่วยบริการ