อ, 11 สิงหาคม 2563 เวลา

:: ล็อกอินเข้าระบบ ::
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
วันที่แจ้งโรคหมู่ตำบลอำเภอหน่วยบริการ
10-08-2020(1)DHF06วังไทรคลองขลุง กระโดนเตี้ย ,สอ.
10-08-2020(1)DF01หัวถนนคลองขลุง หัวถนน ,สอ.ต.
10-08-2020(1)DF06นครชุมเมืองกำแพงเพชร นครชุม ,สอ.ต.
10-08-2020(1)DFRO07ลานดอกไม้ตกโกสัมพีนคร ลานดอกไม้ ,สอ.ต.
07-08-2020(4)DFRO06วังไทรคลองขลุง กระโดนเตี้ย ,สอ.
06-08-2020(5)DFRO06วังไทรคลองขลุง กระโดนเตี้ย ,สอ.
04-08-2020(7)DF04โกสัมพีโกสัมพีนคร โกสัมพีนคร ,รพช.
23-07-2020(19)DF02ท่ามะเขือคลองขลุง ท่ามะเขือ ,สอ.ต.
หน้าหลัก
:: สถิติเว็บไซต์ ::
เข้าใช้งาน 483,215 ครั้ง
ขณะนี้ 13 ออนไลน์
เมนูประมวลผลรายงาน
ความทันเวลารับแจ้งผู้ป่วย
ผลสอบสวนโรคครั้งที่ 1,2
ผลการส่งรายงานครั้งที่ 1,2
พิมพ์ ShortFormReport
สถานการณ์โรคไข้เลือดออก
ภาพรวมข้อมูลของระบบ
เมนูเอกสารทั่วไป
เกณฑ์สอบสวน DHF(SFR)
รายชื่อ จนท.ระบาดวิทยา
ข้อมูลพื้นฐานหน่วยบริการ
 
กรุณากำหนด Textsize=Smaller
เพื่อการแสดงผลที่ถูกต้อง

เว็บงานระบาดวิทยา
EPID-BOARD

สรุปผลความทันเวลาในการรับแจ้งผู้ป่วยของอำเภอเมืองกำแพงเพชร
รายสถานบริการ


อำเภอเปอร์เซ็นต์ความทันเวลา (ภายใน 1 วัน)
07145 ไตรตรึงษ์ ,สอ.ต.
 

92.45% 147/159

07146 วังประดา ,สอ.
 

81.13% 43/53

07147 ปากอ่าง ,สอ.ต.
 

83.74% 103/123

07148 วังตะเคียน ,สอ.
 

89.21% 124/139

07149 คลองดู่ ,สอ.
 

89.66% 104/116

07150 มอสำราญ ,สอ.
 

93.75% 60/64

07151 หนองปิ้งไก่ ,สอ.
 

91.30% 126/138

07152 หนองกอง ,สอ.
 

83.22% 119/143

07153 แม่นารี ,สอ.ต.
 

67.16% 45/67

07154 นครชุม ,สอ.ต.
 

88.67% 313/353

07155 สหกรณ์ ,สอ.
 

82.95% 73/88

07156 ทรงธรรม ,สอ.ต.
 

88.41% 122/138

07157 ท่าไม้แดง ,สอ.ต.
 

71.93% 82/114

07158 หนองปลิง ,สอ.ต.
 

78.88% 254/322

07159 น้ำดิบ ,สอ.
 

77.78% 35/45

07160 โพธิ์พัฒนา ,สอ.ต.
 

79.59% 39/49

07161 บ้านไร่ ,สอ.
 

81.95% 109/133

07162 มะกอกหวาน ,สอ.
 

96.41% 161/167

07163 คณฑี ,สอ.ต.
 

88.02% 147/167

07164 มอสูง ,สอ.
 

96.92% 63/65

07165 มอสมบูรณ์ ,สอ.ต.
 

86.79% 92/106

07166 บ้านใหม่ ,สอ.ต.
 

72.88% 43/59

07167 น้ำโท้ง ,สอ.
 

75.61% 62/82

07168 คลองแม่ลาย ,สอ.ต.
 

81.13% 43/53

07169 ยางเรียง ,สอ.
 

89.47% 68/76

07170 ธำมรงค์ ,สอ.ต.
 

82.98% 39/47

07171 หนองกรด ,สอ.ต.
 

94.04% 284/302

07172 โพธิ์สวัสดิ์ ,สอ.
 

84.62% 99/117

10721 กำแพงเพชร ,รพท.
 

82.43% 122/148

11228 ทุ่งโพธิ์ทะเล ,รพช.
 

91.79% 123/134

14341 เทศบาลเมือง,ศูนย์บริการ 1
 

81.92% 145/177

24014 เทศบาลนครชุม ,ศูนย์ฯ
 

46.15% 6/13

24812 เทศบาลปากดง ,ศูนย์ฯ
 

66.67% 2/3

25057 รพสต.ปางขนุน
 

79.78% 71/89

77735 ศสม.ชากังราว รพ.กพ.
 

92.31% 48/52

99791 ศสม.ตึกส้ม รพ.กพ.
 

88.30% 151/171

รวมทั้งอำเภอ
 

85.22% 3726/4372