ส, 23 พฤศจิกายน 2562 เวลา

:: ล็อกอินเข้าระบบ ::
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
วันที่แจ้งโรคหมู่ตำบลอำเภอหน่วยบริการ
22-11-2019(1)DHF02หนองปลิงเมืองกำแพงเพชร หนองปลิง ,สอ.ต.
21-11-2019(2)DFRO05จันทิมาลานกระบือ จันทิมา ,สอ.ต.
หน้าหลัก
:: สถิติเว็บไซต์ ::
เข้าใช้งาน 436,434 ครั้ง
ขณะนี้ 36 ออนไลน์
เมนูประมวลผลรายงาน
ความทันเวลารับแจ้งผู้ป่วย
ผลสอบสวนโรคครั้งที่ 1,2
ผลการส่งรายงานครั้งที่ 1,2
พิมพ์ ShortFormReport
สถานการณ์โรคไข้เลือดออก
ภาพรวมข้อมูลของระบบ
เมนูเอกสารทั่วไป
เกณฑ์สอบสวน DHF(SFR)
รายชื่อ จนท.ระบาดวิทยา
ข้อมูลพื้นฐานหน่วยบริการ
 
กรุณากำหนด Textsize=Smaller
เพื่อการแสดงผลที่ถูกต้อง

เว็บงานระบาดวิทยา
EPID-BOARD

สรุปผลความทันเวลาในการรับแจ้งผู้ป่วยของอำเภอเมืองกำแพงเพชร
รายสถานบริการ


อำเภอเปอร์เซ็นต์ความทันเวลา (ภายใน 1 วัน)
07145 ไตรตรึงษ์ ,สอ.ต.
 

92.45% 147/159

07146 วังประดา ,สอ.
 

80.39% 41/51

07147 ปากอ่าง ,สอ.ต.
 

83.74% 103/123

07148 วังตะเคียน ,สอ.
 

89.71% 122/136

07149 คลองดู่ ,สอ.
 

90.43% 104/115

07150 มอสำราญ ,สอ.
 

93.55% 58/62

07151 หนองปิ้งไก่ ,สอ.
 

91.85% 124/135

07152 หนองกอง ,สอ.
 

84.40% 119/141

07153 แม่นารี ,สอ.ต.
 

66.15% 43/65

07154 นครชุม ,สอ.ต.
 

89.38% 303/339

07155 สหกรณ์ ,สอ.
 

84.34% 70/83

07156 ทรงธรรม ,สอ.ต.
 

88.32% 121/137

07157 ท่าไม้แดง ,สอ.ต.
 

69.70% 69/99

07158 หนองปลิง ,สอ.ต.
 

79.32% 234/295

07159 น้ำดิบ ,สอ.
 

76.74% 33/43

07160 โพธิ์พัฒนา ,สอ.ต.
 

79.17% 38/48

07161 บ้านไร่ ,สอ.
 

81.54% 106/130

07162 มะกอกหวาน ,สอ.
 

96.36% 159/165

07163 คณฑี ,สอ.ต.
 

88.34% 144/163

07164 มอสูง ,สอ.
 

96.88% 62/64

07165 มอสมบูรณ์ ,สอ.ต.
 

86.79% 92/106

07166 บ้านใหม่ ,สอ.ต.
 

72.41% 42/58

07167 น้ำโท้ง ,สอ.
 

76.92% 60/78

07168 คลองแม่ลาย ,สอ.ต.
 

81.13% 43/53

07169 ยางเรียง ,สอ.
 

92.96% 66/71

07170 ธำมรงค์ ,สอ.ต.
 

82.98% 39/47

07171 หนองกรด ,สอ.ต.
 

93.90% 277/295

07172 โพธิ์สวัสดิ์ ,สอ.
 

85.22% 98/115

10721 กำแพงเพชร ,รพท.
 

82.43% 122/148

11228 ทุ่งโพธิ์ทะเล ,รพช.
 

91.79% 123/134

14341 เทศบาลเมือง,ศูนย์บริการ 1
 

80.61% 133/165

24014 เทศบาลนครชุม ,ศูนย์ฯ
 

66.67% 4/6

24812 เทศบาลปากดง ,ศูนย์ฯ
 

66.67% 2/3

25057 รพสต.ปางขนุน
 

81.61% 71/87

77735 ศสม.ชากังราว รพ.กพ.
 

95.56% 43/45

99791 ศสม.ตึกส้ม รพ.กพ.
 

87.88% 145/165

รวมทั้งอำเภอ
 

85.59% 3617/4226