ศ, 20 กันยายน 2562 เวลา

:: ล็อกอินเข้าระบบ ::
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
วันที่แจ้งโรคหมู่ตำบลอำเภอหน่วยบริการ
17-09-2019(3)DF02คลองสมบูรณ์คลองขลุง หนองผักหนาม ,สอ.ต.
12-09-2019(8)DF04คลองขลุงคลองขลุง โค้งวิไล ,สอ.ต.
หน้าหลัก
:: สถิติเว็บไซต์ ::
เข้าใช้งาน 420,181 ครั้ง
ขณะนี้ 22 ออนไลน์
เมนูประมวลผลรายงาน
ความทันเวลารับแจ้งผู้ป่วย
ผลสอบสวนโรคครั้งที่ 1,2
ผลการส่งรายงานครั้งที่ 1,2
พิมพ์ ShortFormReport
สถานการณ์โรคไข้เลือดออก
ภาพรวมข้อมูลของระบบ
เมนูเอกสารทั่วไป
เกณฑ์สอบสวน DHF(SFR)
รายชื่อ จนท.ระบาดวิทยา
ข้อมูลพื้นฐานหน่วยบริการ
 
กรุณากำหนด Textsize=Smaller
เพื่อการแสดงผลที่ถูกต้อง

เว็บงานระบาดวิทยา
EPID-BOARD

สรุปผลความทันเวลาในการรับแจ้งผู้ป่วยของอำเภอเมืองกำแพงเพชร
รายสถานบริการ


อำเภอเปอร์เซ็นต์ความทันเวลา (ภายใน 1 วัน)
07145 ไตรตรึงษ์ ,สอ.ต.
 

92.45% 147/159

07146 วังประดา ,สอ.
 

83.67% 41/49

07147 ปากอ่าง ,สอ.ต.
 

83.74% 103/123

07148 วังตะเคียน ,สอ.
 

89.63% 121/135

07149 คลองดู่ ,สอ.
 

90.35% 103/114

07150 มอสำราญ ,สอ.
 

93.55% 58/62

07151 หนองปิ้งไก่ ,สอ.
 

91.67% 121/132

07152 หนองกอง ,สอ.
 

84.29% 118/140

07153 แม่นารี ,สอ.ต.
 

67.19% 43/64

07154 นครชุม ,สอ.ต.
 

89.22% 298/334

07155 สหกรณ์ ,สอ.
 

84.15% 69/82

07156 ทรงธรรม ,สอ.ต.
 

88.15% 119/135

07157 ท่าไม้แดง ,สอ.ต.
 

68.82% 64/93

07158 หนองปลิง ,สอ.ต.
 

78.75% 226/287

07159 น้ำดิบ ,สอ.
 

76.74% 33/43

07160 โพธิ์พัฒนา ,สอ.ต.
 

79.17% 38/48

07161 บ้านไร่ ,สอ.
 

81.10% 103/127

07162 มะกอกหวาน ,สอ.
 

96.25% 154/160

07163 คณฑี ,สอ.ต.
 

88.34% 144/163

07164 มอสูง ,สอ.
 

96.88% 62/64

07165 มอสมบูรณ์ ,สอ.ต.
 

86.67% 91/105

07166 บ้านใหม่ ,สอ.ต.
 

72.41% 42/58

07167 น้ำโท้ง ,สอ.
 

77.92% 60/77

07168 คลองแม่ลาย ,สอ.ต.
 

80.77% 42/52

07169 ยางเรียง ,สอ.
 

92.86% 65/70

07170 ธำมรงค์ ,สอ.ต.
 

82.61% 38/46

07171 หนองกรด ,สอ.ต.
 

94.14% 273/290

07172 โพธิ์สวัสดิ์ ,สอ.
 

85.71% 96/112

10721 กำแพงเพชร ,รพท.
 

82.43% 122/148

11228 ทุ่งโพธิ์ทะเล ,รพช.
 

91.79% 123/134

14341 เทศบาลเมือง,ศูนย์บริการ 1
 

80.63% 129/160

24014 เทศบาลนครชุม ,ศูนย์ฯ
 

66.67% 4/6

24812 เทศบาลปากดง ,ศูนย์ฯ
 

50.00% 1/2

25057 รพสต.ปางขนุน
 

80.72% 67/83

77735 ศสม.ชากังราว รพ.กพ.
 

91.67% 22/24

99791 ศสม.ตึกส้ม รพ.กพ.
 

88.13% 141/160

รวมทั้งอำเภอ
 

85.51% 3541/4141