ส, 23 พฤศจิกายน 2562 เวลา

:: ล็อกอินเข้าระบบ ::
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
วันที่แจ้งโรคหมู่ตำบลอำเภอหน่วยบริการ
22-11-2019(1)DHF02หนองปลิงเมืองกำแพงเพชร หนองปลิง ,สอ.ต.
21-11-2019(2)DFRO05จันทิมาลานกระบือ จันทิมา ,สอ.ต.
หน้าหลัก
:: สถิติเว็บไซต์ ::
เข้าใช้งาน 436,443 ครั้ง
ขณะนี้ 35 ออนไลน์
เมนูประมวลผลรายงาน
ความทันเวลารับแจ้งผู้ป่วย
ผลสอบสวนโรคครั้งที่ 1,2
ผลการส่งรายงานครั้งที่ 1,2
พิมพ์ ShortFormReport
สถานการณ์โรคไข้เลือดออก
ภาพรวมข้อมูลของระบบ
เมนูเอกสารทั่วไป
เกณฑ์สอบสวน DHF(SFR)
รายชื่อ จนท.ระบาดวิทยา
ข้อมูลพื้นฐานหน่วยบริการ
 
กรุณากำหนด Textsize=Smaller
เพื่อการแสดงผลที่ถูกต้อง

เว็บงานระบาดวิทยา
EPID-BOARD

สรุปผลความทันเวลาในการรับแจ้งผู้ป่วยของอำเภอไทรงาม
รายสถานบริการ


อำเภอเปอร์เซ็นต์ความทันเวลา (ภายใน 1 วัน)
07173 บ้านใหม่เจริญพร ,สอ.ต.
 

56.82% 25/44

07174 เนินกรอย ,สอ.ต.
 

54.55% 6/11

07175 โนนใหญ่ ,สอ.
 

84.21% 32/38

07176 สักขี ,สอ.ต.
 

40.00% 10/25

07177 แม่ยื้อ ,สอ.
 

42.11% 8/19

07178 มหาชัย ,สอ.ต.
 

76.79% 43/56

07179 แก้วสุวรรณ ,สอ.ต.
 

69.57% 16/23

07180 บ่อแก้ว ,สอ.ต.
 

81.25% 78/96

07181 หนองแม่แตง ,สอ.ต.
 

72.46% 50/69

11229 ไทรงาม ,รพช.
 

80.95% 34/42

รวมทั้งอำเภอ
 

71.46% 303/424