ศ, 20 กันยายน 2562 เวลา

:: ล็อกอินเข้าระบบ ::
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
วันที่แจ้งโรคหมู่ตำบลอำเภอหน่วยบริการ
17-09-2019(3)DF02คลองสมบูรณ์คลองขลุง หนองผักหนาม ,สอ.ต.
12-09-2019(8)DF04คลองขลุงคลองขลุง โค้งวิไล ,สอ.ต.
หน้าหลัก
:: สถิติเว็บไซต์ ::
เข้าใช้งาน 420,197 ครั้ง
ขณะนี้ 7 ออนไลน์
เมนูประมวลผลรายงาน
ความทันเวลารับแจ้งผู้ป่วย
ผลสอบสวนโรคครั้งที่ 1,2
ผลการส่งรายงานครั้งที่ 1,2
พิมพ์ ShortFormReport
สถานการณ์โรคไข้เลือดออก
ภาพรวมข้อมูลของระบบ
เมนูเอกสารทั่วไป
เกณฑ์สอบสวน DHF(SFR)
รายชื่อ จนท.ระบาดวิทยา
ข้อมูลพื้นฐานหน่วยบริการ
 
กรุณากำหนด Textsize=Smaller
เพื่อการแสดงผลที่ถูกต้อง

เว็บงานระบาดวิทยา
EPID-BOARD

สรุปผลความทันเวลาในการรับแจ้งผู้ป่วยของอำเภอคลองลาน
รายสถานบริการ


อำเภอเปอร์เซ็นต์ความทันเวลา (ภายใน 1 วัน)
07182 บึงหล่ม ,สอ.ต.
 

89.29% 50/56

07183 โป่งน้ำร้อน ,สอ.ต.
 

97.37% 37/38

07184 คลองมดแดง ,สอ.
 

83.33% 10/12

07185 คลองไพร ,สอ.
 

93.33% 14/15

07186 คลองลานพัฒนา ,สอ.ต.
 

93.39% 113/121

07187 ปากคลองลาน ,สอ.
 

97.14% 34/35

07188 คลองเตย ,สอ.
 

97.78% 44/45

07189 โชคชัยพัฒนา ,สอ.
 

77.14% 27/35

07190 หนองน้ำขุ่น ,สอ.ต.
 

82.35% 28/34

07191 คลองแขยง ,สอ.
 

94.74% 18/19

11230 คลองลาน ,รพช.
 

91.18% 124/136

26104 รพสต.ป่าคา
 

92.59% 50/54

รวมทั้งอำเภอ
 

91.31% 515/564