จ, 16 กันยายน 2562 เวลา

:: ล็อกอินเข้าระบบ ::
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
วันที่แจ้งโรคหมู่ตำบลอำเภอหน่วยบริการ
16-09-2019(0)DF04วังควงพรานกระต่าย ลานกระทิง ,สอ.
15-09-2019(1)DHF08ไตรตรึงษ์เมืองกำแพงเพชร เทศบาลปากดง ,ศูนย์ฯ
12-09-2019(4)DF04คลองขลุงคลองขลุง โค้งวิไล ,สอ.ต.
หน้าหลัก
:: สถิติเว็บไซต์ ::
เข้าใช้งาน 419,222 ครั้ง
ขณะนี้ 3 ออนไลน์
เมนูประมวลผลรายงาน
ความทันเวลารับแจ้งผู้ป่วย
ผลสอบสวนโรคครั้งที่ 1,2
ผลการส่งรายงานครั้งที่ 1,2
พิมพ์ ShortFormReport
สถานการณ์โรคไข้เลือดออก
ภาพรวมข้อมูลของระบบ
เมนูเอกสารทั่วไป
เกณฑ์สอบสวน DHF(SFR)
รายชื่อ จนท.ระบาดวิทยา
ข้อมูลพื้นฐานหน่วยบริการ
 
กรุณากำหนด Textsize=Smaller
เพื่อการแสดงผลที่ถูกต้อง

เว็บงานระบาดวิทยา
EPID-BOARD

สรุปผลความทันเวลาในการรับแจ้งผู้ป่วยของอำเภอขาณุวรลักษบุรี
รายสถานบริการ


อำเภอเปอร์เซ็นต์ความทันเวลา (ภายใน 1 วัน)
07192 ยางสูง ,สอ.ต.
 

93.55% 29/31

07193 ป่าพุทรา ,สอ.ต.
 

61.54% 8/13

07194 สลกบาตร ,สอ.ต.
 

60.87% 28/46

07195 บ่อถ้ำ ,สอ.ต.
 

38.89% 7/18

07196 ดงดำ ,สอ.
 

100.00% 18/18

07197 ดอนแตง ,สอ.ต.
 

86.96% 20/23

07198 วังชะพลู ,สอ.ต.
 

90.32% 56/62

07199 หนองชุมแสง ,สอ.
 

57.14% 8/14

07200 โค้งไผ่ ,สอ.ต.
 

70.37% 19/27

07201 วังน้ำพุ ,สอ.
 

45.45% 5/11

07202 ศรีไพศาล ,สอ.
 

85.00% 17/20

07203 ปางมะค่า ,สอ.ต.
 

73.68% 56/76

07204 เกาะแก้ว ,สอ.
 

88.46% 23/26

07205 วังหามแห ,สอ.ต.
 

78.18% 43/55

07206 โนนตารอด ,สอ.ต.
 

77.78% 7/9

11231 ขาณุวรลักษบุรี ,รพช.
 

50.00% 3/6

14039 ส่องตาแล ,สอ.
 

79.31% 23/29

15019 ปางมะนาว ,สอ.
 

86.67% 26/30

รวมทั้งอำเภอ
 

77.13% 398/516