ส, 23 พฤศจิกายน 2562 เวลา

:: ล็อกอินเข้าระบบ ::
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
วันที่แจ้งโรคหมู่ตำบลอำเภอหน่วยบริการ
22-11-2019(1)DHF02หนองปลิงเมืองกำแพงเพชร หนองปลิง ,สอ.ต.
21-11-2019(2)DFRO05จันทิมาลานกระบือ จันทิมา ,สอ.ต.
หน้าหลัก
:: สถิติเว็บไซต์ ::
เข้าใช้งาน 436,457 ครั้ง
ขณะนี้ 4 ออนไลน์
เมนูประมวลผลรายงาน
ความทันเวลารับแจ้งผู้ป่วย
ผลสอบสวนโรคครั้งที่ 1,2
ผลการส่งรายงานครั้งที่ 1,2
พิมพ์ ShortFormReport
สถานการณ์โรคไข้เลือดออก
ภาพรวมข้อมูลของระบบ
เมนูเอกสารทั่วไป
เกณฑ์สอบสวน DHF(SFR)
รายชื่อ จนท.ระบาดวิทยา
ข้อมูลพื้นฐานหน่วยบริการ
 
กรุณากำหนด Textsize=Smaller
เพื่อการแสดงผลที่ถูกต้อง

เว็บงานระบาดวิทยา
EPID-BOARD

สรุปผลความทันเวลาในการรับแจ้งผู้ป่วยของอำเภอขาณุวรลักษบุรี
รายสถานบริการ


อำเภอเปอร์เซ็นต์ความทันเวลา (ภายใน 1 วัน)
07192 ยางสูง ,สอ.ต.
 

93.55% 29/31

07193 ป่าพุทรา ,สอ.ต.
 

61.54% 8/13

07194 สลกบาตร ,สอ.ต.
 

60.87% 28/46

07195 บ่อถ้ำ ,สอ.ต.
 

38.89% 7/18

07196 ดงดำ ,สอ.
 

100.00% 18/18

07197 ดอนแตง ,สอ.ต.
 

86.96% 20/23

07198 วังชะพลู ,สอ.ต.
 

90.32% 56/62

07199 หนองชุมแสง ,สอ.
 

57.14% 8/14

07200 โค้งไผ่ ,สอ.ต.
 

71.43% 20/28

07201 วังน้ำพุ ,สอ.
 

45.45% 5/11

07202 ศรีไพศาล ,สอ.
 

85.00% 17/20

07203 ปางมะค่า ,สอ.ต.
 

72.73% 56/77

07204 เกาะแก้ว ,สอ.
 

88.46% 23/26

07205 วังหามแห ,สอ.ต.
 

78.18% 43/55

07206 โนนตารอด ,สอ.ต.
 

77.78% 7/9

11231 ขาณุวรลักษบุรี ,รพช.
 

50.00% 3/6

14039 ส่องตาแล ,สอ.
 

79.31% 23/29

15019 ปางมะนาว ,สอ.
 

86.67% 26/30

รวมทั้งอำเภอ
 

77.03% 399/518