ศ, 20 กันยายน 2562 เวลา

:: ล็อกอินเข้าระบบ ::
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
วันที่แจ้งโรคหมู่ตำบลอำเภอหน่วยบริการ
17-09-2019(3)DF02คลองสมบูรณ์คลองขลุง หนองผักหนาม ,สอ.ต.
12-09-2019(8)DF04คลองขลุงคลองขลุง โค้งวิไล ,สอ.ต.
หน้าหลัก
:: สถิติเว็บไซต์ ::
เข้าใช้งาน 420,210 ครั้ง
ขณะนี้ 8 ออนไลน์
เมนูประมวลผลรายงาน
ความทันเวลารับแจ้งผู้ป่วย
ผลสอบสวนโรคครั้งที่ 1,2
ผลการส่งรายงานครั้งที่ 1,2
พิมพ์ ShortFormReport
สถานการณ์โรคไข้เลือดออก
ภาพรวมข้อมูลของระบบ
เมนูเอกสารทั่วไป
เกณฑ์สอบสวน DHF(SFR)
รายชื่อ จนท.ระบาดวิทยา
ข้อมูลพื้นฐานหน่วยบริการ
 
กรุณากำหนด Textsize=Smaller
เพื่อการแสดงผลที่ถูกต้อง

เว็บงานระบาดวิทยา
EPID-BOARD

สรุปผลความทันเวลาในการรับแจ้งผู้ป่วยของอำเภอคลองขลุง
รายสถานบริการ


อำเภอเปอร์เซ็นต์ความทันเวลา (ภายใน 1 วัน)
07207 โค้งวิไล ,สอ.ต.
 

53.66% 22/41

07208 ท่ามะเขือ ,สอ.ต.
 

72.09% 31/43

07209 ท่าพุทรา ,สอ.ต.
 

57.14% 16/28

07210 แม่ลาด ,สอ.ต.
 

47.62% 10/21

07211 วังยาง ,สอ.ต.
 

55.56% 35/63

07212 วังแขม ,สอ.ต.
 

68.75% 33/48

07213 บ่อทอง ,สอ.
 

64.10% 25/39

07214 หัวถนน ,สอ.ต.
 

73.08% 19/26

07215 โนนทัน ,สอ.
 

33.33% 2/6

07216 วังไทร ,สอ.ต.
 

69.05% 29/42

07217 กระโดนเตี้ย ,สอ.
 

35.71% 5/14

07218 ช้างคับ ,สอ.
 

54.72% 29/53

07219 เกาะลำใย ,สอ.ต.
 

80.30% 53/66

07220 หนองผักหนาม ,สอ.ต.
 

70.09% 75/107

11232 คลองขลุง ,รพช.
 

90.14% 64/71

รวมทั้งอำเภอ
 

66.97% 448/669