จ, 26 ตุลาคม 2563 เวลา

:: ล็อกอินเข้าระบบ ::
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
วันที่แจ้งโรคหมู่ตำบลอำเภอหน่วยบริการ
26-10-2020(0)DFRO17ในเมืองเมืองกำแพงเพชร เทศบาลเมือง,ศูนย์บริการ 1
26-10-2020(0)DFRO01พานทองไทรงาม บ่อแก้ว ,สอ.ต.
26-10-2020(0)DF01วังหามแหขาณุวรลักษบุรี วังหามแห ,สอ.ต.
22-10-2020(4)DF08วังควงพรานกระต่าย วังควง ,สอ.ต.
21-10-2020(5)DFRO03วังบัวคลองขลุง เกาะลำใย ,สอ.ต.
หน้าหลัก
:: สถิติเว็บไซต์ ::
เข้าใช้งาน 500,033 ครั้ง
ขณะนี้ 1 ออนไลน์
เมนูประมวลผลรายงาน
ความทันเวลารับแจ้งผู้ป่วย
ผลสอบสวนโรคครั้งที่ 1,2
ผลการส่งรายงานครั้งที่ 1,2
พิมพ์ ShortFormReport
สถานการณ์โรคไข้เลือดออก
ภาพรวมข้อมูลของระบบ
เมนูเอกสารทั่วไป
เกณฑ์สอบสวน DHF(SFR)
รายชื่อ จนท.ระบาดวิทยา
ข้อมูลพื้นฐานหน่วยบริการ
 
กรุณากำหนด Textsize=Smaller
เพื่อการแสดงผลที่ถูกต้อง

เว็บงานระบาดวิทยา
EPID-BOARD

สรุปผลความทันเวลาในการรับแจ้งผู้ป่วยของอำเภอคลองขลุง
รายสถานบริการ


อำเภอเปอร์เซ็นต์ความทันเวลา (ภายใน 1 วัน)
07207 โค้งวิไล ,สอ.ต.
 

52.27% 23/44

07208 ท่ามะเขือ ,สอ.ต.
 

71.74% 33/46

07209 ท่าพุทรา ,สอ.ต.
 

56.67% 17/30

07210 แม่ลาด ,สอ.ต.
 

45.45% 10/22

07211 วังยาง ,สอ.ต.
 

56.25% 36/64

07212 วังแขม ,สอ.ต.
 

68.75% 33/48

07213 บ่อทอง ,สอ.
 

62.50% 25/40

07214 หัวถนน ,สอ.ต.
 

68.57% 24/35

07215 โนนทัน ,สอ.
 

33.33% 2/6

07216 วังไทร ,สอ.ต.
 

66.67% 30/45

07217 กระโดนเตี้ย ,สอ.
 

33.33% 6/18

07218 ช้างคับ ,สอ.
 

54.72% 29/53

07219 เกาะลำใย ,สอ.ต.
 

80.30% 53/66

07220 หนองผักหนาม ,สอ.ต.
 

69.72% 76/109

11232 คลองขลุง ,รพช.
 

87.65% 71/81

รวมทั้งอำเภอ
 

66.10% 468/708