ส, 11 กรกฎาคม 2563 เวลา

:: ล็อกอินเข้าระบบ ::
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
วันที่แจ้งโรคหมู่ตำบลอำเภอหน่วยบริการ
10-07-2020(1)DFRO14อ่างทองเมืองกำแพงเพชร วังตะเคียน ,สอ.
10-07-2020(1)DF03หนองปลิงเมืองกำแพงเพชร หนองปลิง ,สอ.ต.
10-07-2020(1)DF06นครชุมเมืองกำแพงเพชร นครชุม ,สอ.ต.
หน้าหลัก
:: สถิติเว็บไซต์ ::
เข้าใช้งาน 478,656 ครั้ง
ขณะนี้ 2 ออนไลน์
เมนูประมวลผลรายงาน
ความทันเวลารับแจ้งผู้ป่วย
ผลสอบสวนโรคครั้งที่ 1,2
ผลการส่งรายงานครั้งที่ 1,2
พิมพ์ ShortFormReport
สถานการณ์โรคไข้เลือดออก
ภาพรวมข้อมูลของระบบ
เมนูเอกสารทั่วไป
เกณฑ์สอบสวน DHF(SFR)
รายชื่อ จนท.ระบาดวิทยา
ข้อมูลพื้นฐานหน่วยบริการ
 
กรุณากำหนด Textsize=Smaller
เพื่อการแสดงผลที่ถูกต้อง

เว็บงานระบาดวิทยา
EPID-BOARD

สรุปผลความทันเวลาในการรับแจ้งผู้ป่วยของอำเภอคลองขลุง
รายสถานบริการ


อำเภอเปอร์เซ็นต์ความทันเวลา (ภายใน 1 วัน)
07207 โค้งวิไล ,สอ.ต.
 

52.27% 23/44

07208 ท่ามะเขือ ,สอ.ต.
 

72.09% 31/43

07209 ท่าพุทรา ,สอ.ต.
 

56.67% 17/30

07210 แม่ลาด ,สอ.ต.
 

45.45% 10/22

07211 วังยาง ,สอ.ต.
 

56.25% 36/64

07212 วังแขม ,สอ.ต.
 

68.75% 33/48

07213 บ่อทอง ,สอ.
 

64.10% 25/39

07214 หัวถนน ,สอ.ต.
 

71.43% 20/28

07215 โนนทัน ,สอ.
 

33.33% 2/6

07216 วังไทร ,สอ.ต.
 

68.18% 30/44

07217 กระโดนเตี้ย ,สอ.
 

35.71% 5/14

07218 ช้างคับ ,สอ.
 

54.72% 29/53

07219 เกาะลำใย ,สอ.ต.
 

80.30% 53/66

07220 หนองผักหนาม ,สอ.ต.
 

69.44% 75/108

11232 คลองขลุง ,รพช.
 

88.31% 68/77

รวมทั้งอำเภอ
 

66.52% 457/687