พฤ, 24 ตุลาคม 2562 เวลา

:: ล็อกอินเข้าระบบ ::
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
วันที่แจ้งโรคหมู่ตำบลอำเภอหน่วยบริการ
23-10-2019(1)DF06โพธิ์ทองปางศิลาทอง ท่าขึ้น ,สอ.ต.
23-10-2019(1)DFRO10หนองหลวงลานกระบือ บึงมาลย์ ,สอ.
22-10-2019(2)DF01พานทองไทรงาม บ่อแก้ว ,สอ.ต.
22-10-2019(2)DFRO03คุยบ้านโองพรานกระต่าย คุยป้อม ,สอ.ต.
หน้าหลัก
:: สถิติเว็บไซต์ ::
เข้าใช้งาน 429,623 ครั้ง
ขณะนี้ 2 ออนไลน์
เมนูประมวลผลรายงาน
ความทันเวลารับแจ้งผู้ป่วย
ผลสอบสวนโรคครั้งที่ 1,2
ผลการส่งรายงานครั้งที่ 1,2
พิมพ์ ShortFormReport
สถานการณ์โรคไข้เลือดออก
ภาพรวมข้อมูลของระบบ
เมนูเอกสารทั่วไป
เกณฑ์สอบสวน DHF(SFR)
รายชื่อ จนท.ระบาดวิทยา
ข้อมูลพื้นฐานหน่วยบริการ
 
กรุณากำหนด Textsize=Smaller
เพื่อการแสดงผลที่ถูกต้อง

เว็บงานระบาดวิทยา
EPID-BOARD

สรุปผลความทันเวลาในการรับแจ้งผู้ป่วยของอำเภอคลองขลุง
รายสถานบริการ


อำเภอเปอร์เซ็นต์ความทันเวลา (ภายใน 1 วัน)
07207 โค้งวิไล ,สอ.ต.
 

52.38% 22/42

07208 ท่ามะเขือ ,สอ.ต.
 

72.09% 31/43

07209 ท่าพุทรา ,สอ.ต.
 

58.62% 17/29

07210 แม่ลาด ,สอ.ต.
 

45.45% 10/22

07211 วังยาง ,สอ.ต.
 

55.56% 35/63

07212 วังแขม ,สอ.ต.
 

68.75% 33/48

07213 บ่อทอง ,สอ.
 

64.10% 25/39

07214 หัวถนน ,สอ.ต.
 

71.43% 20/28

07215 โนนทัน ,สอ.
 

33.33% 2/6

07216 วังไทร ,สอ.ต.
 

69.77% 30/43

07217 กระโดนเตี้ย ,สอ.
 

35.71% 5/14

07218 ช้างคับ ,สอ.
 

54.72% 29/53

07219 เกาะลำใย ,สอ.ต.
 

80.30% 53/66

07220 หนองผักหนาม ,สอ.ต.
 

69.44% 75/108

11232 คลองขลุง ,รพช.
 

90.28% 65/72

รวมทั้งอำเภอ
 

66.77% 452/677