อ, 11 สิงหาคม 2563 เวลา

:: ล็อกอินเข้าระบบ ::
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
วันที่แจ้งโรคหมู่ตำบลอำเภอหน่วยบริการ
10-08-2020(1)DHF06วังไทรคลองขลุง กระโดนเตี้ย ,สอ.
10-08-2020(1)DF01หัวถนนคลองขลุง หัวถนน ,สอ.ต.
10-08-2020(1)DF06นครชุมเมืองกำแพงเพชร นครชุม ,สอ.ต.
10-08-2020(1)DFRO07ลานดอกไม้ตกโกสัมพีนคร ลานดอกไม้ ,สอ.ต.
07-08-2020(4)DFRO06วังไทรคลองขลุง กระโดนเตี้ย ,สอ.
06-08-2020(5)DFRO06วังไทรคลองขลุง กระโดนเตี้ย ,สอ.
04-08-2020(7)DF04โกสัมพีโกสัมพีนคร โกสัมพีนคร ,รพช.
23-07-2020(19)DF02ท่ามะเขือคลองขลุง ท่ามะเขือ ,สอ.ต.
หน้าหลัก
:: สถิติเว็บไซต์ ::
เข้าใช้งาน 483,256 ครั้ง
ขณะนี้ 22 ออนไลน์
เมนูประมวลผลรายงาน
ความทันเวลารับแจ้งผู้ป่วย
ผลสอบสวนโรคครั้งที่ 1,2
ผลการส่งรายงานครั้งที่ 1,2
พิมพ์ ShortFormReport
สถานการณ์โรคไข้เลือดออก
ภาพรวมข้อมูลของระบบ
เมนูเอกสารทั่วไป
เกณฑ์สอบสวน DHF(SFR)
รายชื่อ จนท.ระบาดวิทยา
ข้อมูลพื้นฐานหน่วยบริการ
 
กรุณากำหนด Textsize=Smaller
เพื่อการแสดงผลที่ถูกต้อง

เว็บงานระบาดวิทยา
EPID-BOARD

สรุปผลความทันเวลาในการรับแจ้งผู้ป่วยของอำเภอคลองขลุง
รายสถานบริการ


อำเภอเปอร์เซ็นต์ความทันเวลา (ภายใน 1 วัน)
07207 โค้งวิไล ,สอ.ต.
 

52.27% 23/44

07208 ท่ามะเขือ ,สอ.ต.
 

72.73% 32/44

07209 ท่าพุทรา ,สอ.ต.
 

56.67% 17/30

07210 แม่ลาด ,สอ.ต.
 

45.45% 10/22

07211 วังยาง ,สอ.ต.
 

56.25% 36/64

07212 วังแขม ,สอ.ต.
 

68.75% 33/48

07213 บ่อทอง ,สอ.
 

64.10% 25/39

07214 หัวถนน ,สอ.ต.
 

72.73% 24/33

07215 โนนทัน ,สอ.
 

33.33% 2/6

07216 วังไทร ,สอ.ต.
 

66.67% 30/45

07217 กระโดนเตี้ย ,สอ.
 

35.71% 5/14

07218 ช้างคับ ,สอ.
 

54.72% 29/53

07219 เกาะลำใย ,สอ.ต.
 

80.30% 53/66

07220 หนองผักหนาม ,สอ.ต.
 

69.72% 76/109

11232 คลองขลุง ,รพช.
 

88.61% 70/79

รวมทั้งอำเภอ
 

66.71% 465/697