ส, 23 พฤศจิกายน 2562 เวลา

:: ล็อกอินเข้าระบบ ::
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
วันที่แจ้งโรคหมู่ตำบลอำเภอหน่วยบริการ
22-11-2019(1)DHF02หนองปลิงเมืองกำแพงเพชร หนองปลิง ,สอ.ต.
21-11-2019(2)DFRO05จันทิมาลานกระบือ จันทิมา ,สอ.ต.
หน้าหลัก
:: สถิติเว็บไซต์ ::
เข้าใช้งาน 436,477 ครั้ง
ขณะนี้ 13 ออนไลน์
เมนูประมวลผลรายงาน
ความทันเวลารับแจ้งผู้ป่วย
ผลสอบสวนโรคครั้งที่ 1,2
ผลการส่งรายงานครั้งที่ 1,2
พิมพ์ ShortFormReport
สถานการณ์โรคไข้เลือดออก
ภาพรวมข้อมูลของระบบ
เมนูเอกสารทั่วไป
เกณฑ์สอบสวน DHF(SFR)
รายชื่อ จนท.ระบาดวิทยา
ข้อมูลพื้นฐานหน่วยบริการ
 
กรุณากำหนด Textsize=Smaller
เพื่อการแสดงผลที่ถูกต้อง

เว็บงานระบาดวิทยา
EPID-BOARD

สรุปผลความทันเวลาในการรับแจ้งผู้ป่วยของอำเภอพรานกระต่าย
รายสถานบริการ


อำเภอเปอร์เซ็นต์ความทันเวลา (ภายใน 1 วัน)
07221 บางลาด ,สอ.ต.
 

75.86% 66/87

07222 ท่าไม้ ,สอ.ต.
 

89.58% 86/96

07223 วังชะโอน ,สอ.
 

90.74% 49/54

07224 วังควง ,สอ.ต.
 

86.96% 40/46

07225 ลานกระทิง ,สอ.
 

88.10% 37/42

07226 ลานทอง ,สอ.
 

100.00% 16/16

07227 วังตะแบก ,สอ.ต.
 

79.71% 55/69

07228 คุยประดู่ ,สอ.
 

68.18% 15/22

07229 เขาคีริส ,สอ.ต.
 

83.93% 47/56

07230 หนองโสน ,สอ.
 

86.11% 31/36

07231 คุยป้อม ,สอ.ต.
 

84.91% 45/53

07232 คลองพิไกร ,สอ.ต.
 

83.33% 55/66

07233 โพธิ์พัฒนา ,สอ.
 

69.44% 25/36

07234 หนองหัววัว ,สอ.ต.
 

76.00% 38/50

07235 ลานไผ่ ,สอ.
 

96.00% 24/25

11233 พรานกระต่าย ,รพช.
 

96.07% 318/331

28009 ท.พรานกระต่าย ,ศูนย์ฯ
 

53.85% 7/13

รวมทั้งอำเภอ
 

86.96% 960/1104