ศ, 20 กันยายน 2562 เวลา

:: ล็อกอินเข้าระบบ ::
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
วันที่แจ้งโรคหมู่ตำบลอำเภอหน่วยบริการ
17-09-2019(3)DF02คลองสมบูรณ์คลองขลุง หนองผักหนาม ,สอ.ต.
12-09-2019(8)DF04คลองขลุงคลองขลุง โค้งวิไล ,สอ.ต.
หน้าหลัก
:: สถิติเว็บไซต์ ::
เข้าใช้งาน 420,218 ครั้ง
ขณะนี้ 8 ออนไลน์
เมนูประมวลผลรายงาน
ความทันเวลารับแจ้งผู้ป่วย
ผลสอบสวนโรคครั้งที่ 1,2
ผลการส่งรายงานครั้งที่ 1,2
พิมพ์ ShortFormReport
สถานการณ์โรคไข้เลือดออก
ภาพรวมข้อมูลของระบบ
เมนูเอกสารทั่วไป
เกณฑ์สอบสวน DHF(SFR)
รายชื่อ จนท.ระบาดวิทยา
ข้อมูลพื้นฐานหน่วยบริการ
 
กรุณากำหนด Textsize=Smaller
เพื่อการแสดงผลที่ถูกต้อง

เว็บงานระบาดวิทยา
EPID-BOARD

สรุปผลความทันเวลาในการรับแจ้งผู้ป่วยของอำเภอพรานกระต่าย
รายสถานบริการ


อำเภอเปอร์เซ็นต์ความทันเวลา (ภายใน 1 วัน)
07221 บางลาด ,สอ.ต.
 

75.86% 66/87

07222 ท่าไม้ ,สอ.ต.
 

89.47% 85/95

07223 วังชะโอน ,สอ.
 

90.74% 49/54

07224 วังควง ,สอ.ต.
 

88.89% 40/45

07225 ลานกระทิง ,สอ.
 

90.00% 36/40

07226 ลานทอง ,สอ.
 

100.00% 16/16

07227 วังตะแบก ,สอ.ต.
 

80.88% 55/68

07228 คุยประดู่ ,สอ.
 

68.18% 15/22

07229 เขาคีริส ,สอ.ต.
 

85.45% 47/55

07230 หนองโสน ,สอ.
 

86.11% 31/36

07231 คุยป้อม ,สอ.ต.
 

86.27% 44/51

07232 คลองพิไกร ,สอ.ต.
 

83.08% 54/65

07233 โพธิ์พัฒนา ,สอ.
 

69.44% 25/36

07234 หนองหัววัว ,สอ.ต.
 

76.00% 38/50

07235 ลานไผ่ ,สอ.
 

96.00% 24/25

11233 พรานกระต่าย ,รพช.
 

96.05% 316/329

28009 ท.พรานกระต่าย ,ศูนย์ฯ
 

54.55% 6/11

รวมทั้งอำเภอ
 

87.35% 953/1091