ส, 23 พฤศจิกายน 2562 เวลา

:: ล็อกอินเข้าระบบ ::
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
วันที่แจ้งโรคหมู่ตำบลอำเภอหน่วยบริการ
22-11-2019(1)DHF02หนองปลิงเมืองกำแพงเพชร หนองปลิง ,สอ.ต.
21-11-2019(2)DFRO05จันทิมาลานกระบือ จันทิมา ,สอ.ต.
หน้าหลัก
:: สถิติเว็บไซต์ ::
เข้าใช้งาน 436,400 ครั้ง
ขณะนี้ 3 ออนไลน์
เมนูประมวลผลรายงาน
ความทันเวลารับแจ้งผู้ป่วย
ผลสอบสวนโรคครั้งที่ 1,2
ผลการส่งรายงานครั้งที่ 1,2
พิมพ์ ShortFormReport
สถานการณ์โรคไข้เลือดออก
ภาพรวมข้อมูลของระบบ
เมนูเอกสารทั่วไป
เกณฑ์สอบสวน DHF(SFR)
รายชื่อ จนท.ระบาดวิทยา
ข้อมูลพื้นฐานหน่วยบริการ
 
กรุณากำหนด Textsize=Smaller
เพื่อการแสดงผลที่ถูกต้อง

เว็บงานระบาดวิทยา
EPID-BOARD

สรุปผลความทันเวลาในการรับแจ้งผู้ป่วยของอำเภอลานกระบือ
รายสถานบริการ


อำเภอเปอร์เซ็นต์ความทันเวลา (ภายใน 1 วัน)
07236 เกศกาสร ,สอ.ต.
 

75.86% 44/58

07237 บึงมาลย์ ,สอ.
 

71.11% 32/45

07238 หนองหลวง ,สอ.ต.
 

88.06% 59/67

07239 อินทรานุสรณ์ ,สอ.ต.
 

76.06% 54/71

07240 ลานตาบัว ,สอ.
 

58.70% 27/46

07241 ประชาสุขสันต์ ,สอ.ต.
 

90.91% 80/88

07242 ประดู่งาม ,สอ.ต.
 

84.38% 54/64

07243 จันทิมา ,สอ.ต.
 

88.89% 56/63

11234 ลานกระบือ ,รพช.
 

92.05% 81/88

25041 เทศบาลช่องลม,ศูนย์บริการ
 

55.88% 19/34

รวมทั้งอำเภอ
 

80.83% 506/626