จ, 26 ตุลาคม 2563 เวลา

:: ล็อกอินเข้าระบบ ::
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
วันที่แจ้งโรคหมู่ตำบลอำเภอหน่วยบริการ
26-10-2020(0)DFRO01พานทองไทรงาม บ่อแก้ว ,สอ.ต.
26-10-2020(0)DF01วังหามแหขาณุวรลักษบุรี วังหามแห ,สอ.ต.
22-10-2020(4)DF08วังควงพรานกระต่าย วังควง ,สอ.ต.
21-10-2020(5)DFRO03วังบัวคลองขลุง เกาะลำใย ,สอ.ต.
หน้าหลัก
:: สถิติเว็บไซต์ ::
เข้าใช้งาน 500,025 ครั้ง
ขณะนี้ 4 ออนไลน์
เมนูประมวลผลรายงาน
ความทันเวลารับแจ้งผู้ป่วย
ผลสอบสวนโรคครั้งที่ 1,2
ผลการส่งรายงานครั้งที่ 1,2
พิมพ์ ShortFormReport
สถานการณ์โรคไข้เลือดออก
ภาพรวมข้อมูลของระบบ
เมนูเอกสารทั่วไป
เกณฑ์สอบสวน DHF(SFR)
รายชื่อ จนท.ระบาดวิทยา
ข้อมูลพื้นฐานหน่วยบริการ
 
กรุณากำหนด Textsize=Smaller
เพื่อการแสดงผลที่ถูกต้อง

เว็บงานระบาดวิทยา
EPID-BOARD

สรุปผลความทันเวลาในการรับแจ้งผู้ป่วยของอำเภอโกสัมพีนคร
รายสถานบริการ


อำเภอเปอร์เซ็นต์ความทันเวลา (ภายใน 1 วัน)
07258 ท่าคูณ ,สอ.ต.
 

90.91% 50/55

07259 หนองแดน ,สอ.
 

94.87% 74/78

07261 โกสัมพี ,สอ.ต.
 

84.21% 32/38

07262 ท่าพุทรา ,สอ.
 

100.00% 54/54

07263 โนนสมบูรณ์ ,สอ.
 

96.88% 31/32

07264 เกาะรากเสียด ,สอ.ต.
 

89.00% 89/100

07265 ลานดอกไม้ ,สอ.ต.
 

88.75% 71/80

28010 โกสัมพีนคร ,รพช.
 

86.79% 46/53

รวมทั้งอำเภอ
 

91.31% 494/541