อ, 26 พฤษภาคม 2563 เวลา

:: ล็อกอินเข้าระบบ ::
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
(-: ไม่มีผู้ป่วยใหม่ :-)
หน้าหลัก
:: สถิติเว็บไซต์ ::
เข้าใช้งาน 468,907 ครั้ง
ขณะนี้ 7 ออนไลน์
เมนูประมวลผลรายงาน
ความทันเวลารับแจ้งผู้ป่วย
ผลสอบสวนโรคครั้งที่ 1,2
ผลการส่งรายงานครั้งที่ 1,2
พิมพ์ ShortFormReport
สถานการณ์โรคไข้เลือดออก
ภาพรวมข้อมูลของระบบ
เมนูเอกสารทั่วไป
เกณฑ์สอบสวน DHF(SFR)
รายชื่อ จนท.ระบาดวิทยา
ข้อมูลพื้นฐานหน่วยบริการ
 
กรุณากำหนด Textsize=Smaller
เพื่อการแสดงผลที่ถูกต้อง

เว็บงานระบาดวิทยา
EPID-BOARD

ผลการสอบสวนโรคไข้เลือดออก ครั้งที่ 1
(จากผู้ป่วยที่แจ้งแล้ว 2 วันขึ้นไปและมีการตอบรับ)
อำเภอ
 
ความครบถ้วน
 
ความทันเวลา
6201 เมืองกำแพงเพชร
 

98.39% 1102/1120

 

90.89% 1018/1120

6202 ไทรงาม
 

92.24% 214/232

 

84.91% 197/232

6203 คลองลาน
 

75.94% 101/133

 

71.43% 95/133

6204 ขาณุวรลักษบุรี
 

96.43% 108/112

 

79.46% 89/112

6205 คลองขลุง
 

98.66% 295/299

 

91.30% 273/299

6206 พรานกระต่าย
 

90.21% 304/337

 

83.98% 283/337

6207 ลานกระบือ
 

98.05% 201/205

 

94.63% 194/205

6208 ทรายทองวัฒนา
 

100.00% 112/112

 

91.96% 103/112

6209 ปางศิลาทอง
 

77.22% 122/158

 

74.05% 117/158

6210 บึงสามัคคี
 

98.28% 57/58

 

86.21% 50/58

6211 โกสัมพีนคร
 

99.17% 120/121

 

95.87% 116/121

รวมทั้งจังหวัด
 

94.77% 2736/2887

 

87.81% 2535/2887

:: คลิ๊กที่ชื่ออำเภอเพื่อดูรายหน่วยบริการ