ส, 23 พฤศจิกายน 2562 เวลา

:: ล็อกอินเข้าระบบ ::
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
วันที่แจ้งโรคหมู่ตำบลอำเภอหน่วยบริการ
22-11-2019(1)DHF02หนองปลิงเมืองกำแพงเพชร หนองปลิง ,สอ.ต.
21-11-2019(2)DFRO05จันทิมาลานกระบือ จันทิมา ,สอ.ต.
หน้าหลัก
:: สถิติเว็บไซต์ ::
เข้าใช้งาน 436,437 ครั้ง
ขณะนี้ 37 ออนไลน์
เมนูประมวลผลรายงาน
ความทันเวลารับแจ้งผู้ป่วย
ผลสอบสวนโรคครั้งที่ 1,2
ผลการส่งรายงานครั้งที่ 1,2
พิมพ์ ShortFormReport
สถานการณ์โรคไข้เลือดออก
ภาพรวมข้อมูลของระบบ
เมนูเอกสารทั่วไป
เกณฑ์สอบสวน DHF(SFR)
รายชื่อ จนท.ระบาดวิทยา
ข้อมูลพื้นฐานหน่วยบริการ
 
กรุณากำหนด Textsize=Smaller
เพื่อการแสดงผลที่ถูกต้อง

เว็บงานระบาดวิทยา
EPID-BOARD

ผลการสอบสวนโรคไข้เลือดออก ครั้งที่ 1
(จากผู้ป่วยที่แจ้งแล้ว 2 วันขึ้นไปและมีการตอบรับ)
อำเภอ
 
ความครบถ้วน
 
ความทันเวลา
6201 เมืองกำแพงเพชร
 

99.15% 1050/1059

 

91.69% 971/1059

6202 ไทรงาม
 

92.21% 213/231

 

84.85% 196/231

6203 คลองลาน
 

75.19% 97/129

 

70.54% 91/129

6204 ขาณุวรลักษบุรี
 

97.14% 102/105

 

80.00% 84/105

6205 คลองขลุง
 

98.64% 290/294

 

91.16% 268/294

6206 พรานกระต่าย
 

91.69% 287/313

 

85.30% 267/313

6207 ลานกระบือ
 

97.93% 189/193

 

94.30% 182/193

6208 ทรายทองวัฒนา
 

100.00% 112/112

 

91.96% 103/112

6209 ปางศิลาทอง
 

77.27% 119/154

 

74.68% 115/154

6210 บึงสามัคคี
 

98.18% 54/55

 

85.45% 47/55

6211 โกสัมพีนคร
 

99.07% 106/107

 

95.33% 102/107

รวมทั้งจังหวัด
 

95.17% 2619/2752

 

88.15% 2426/2752

:: คลิ๊กที่ชื่ออำเภอเพื่อดูรายหน่วยบริการ