พฤ, 2 เมษายน 2563 เวลา

:: ล็อกอินเข้าระบบ ::
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
(-: ไม่มีผู้ป่วยใหม่ :-)
หน้าหลัก
:: สถิติเว็บไซต์ ::
เข้าใช้งาน 458,857 ครั้ง
ขณะนี้ 3 ออนไลน์
เมนูประมวลผลรายงาน
ความทันเวลารับแจ้งผู้ป่วย
ผลสอบสวนโรคครั้งที่ 1,2
ผลการส่งรายงานครั้งที่ 1,2
พิมพ์ ShortFormReport
สถานการณ์โรคไข้เลือดออก
ภาพรวมข้อมูลของระบบ
เมนูเอกสารทั่วไป
เกณฑ์สอบสวน DHF(SFR)
รายชื่อ จนท.ระบาดวิทยา
ข้อมูลพื้นฐานหน่วยบริการ
 
กรุณากำหนด Textsize=Smaller
เพื่อการแสดงผลที่ถูกต้อง

เว็บงานระบาดวิทยา
EPID-BOARD

ผลการสอบสวนโรคไข้เลือดออก ครั้งที่ 1
(จากผู้ป่วยที่แจ้งแล้ว 2 วันขึ้นไปและมีการตอบรับ)
อำเภอ
 
ความครบถ้วน
 
ความทันเวลา
6201 เมืองกำแพงเพชร
 

98.47% 1091/1108

 

90.88% 1007/1108

6202 ไทรงาม
 

92.24% 214/232

 

84.91% 197/232

6203 คลองลาน
 

74.24% 98/132

 

69.70% 92/132

6204 ขาณุวรลักษบุรี
 

96.40% 107/111

 

79.28% 88/111

6205 คลองขลุง
 

98.65% 292/296

 

91.22% 270/296

6206 พรานกระต่าย
 

90.99% 303/333

 

84.68% 282/333

6207 ลานกระบือ
 

98.03% 199/203

 

94.58% 192/203

6208 ทรายทองวัฒนา
 

100.00% 112/112

 

91.96% 103/112

6209 ปางศิลาทอง
 

77.22% 122/158

 

74.05% 117/158

6210 บึงสามัคคี
 

98.25% 56/57

 

85.96% 49/57

6211 โกสัมพีนคร
 

98.32% 117/119

 

94.96% 113/119

รวมทั้งจังหวัด
 

94.76% 2711/2861

 

87.73% 2510/2861

:: คลิ๊กที่ชื่ออำเภอเพื่อดูรายหน่วยบริการ