พ, 27 มกราคม 2564 เวลา

:: ล็อกอินเข้าระบบ ::
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
(-: ไม่มีผู้ป่วยใหม่ :-)
หน้าหลัก
:: สถิติเว็บไซต์ ::
เข้าใช้งาน 514,684 ครั้ง
ขณะนี้ 3 ออนไลน์
เมนูประมวลผลรายงาน
ความทันเวลารับแจ้งผู้ป่วย
ผลสอบสวนโรคครั้งที่ 1,2
ผลการส่งรายงานครั้งที่ 1,2
พิมพ์ ShortFormReport
สถานการณ์โรคไข้เลือดออก
ภาพรวมข้อมูลของระบบ
เมนูเอกสารทั่วไป
เกณฑ์สอบสวน DHF(SFR)
รายชื่อ จนท.ระบาดวิทยา
ข้อมูลพื้นฐานหน่วยบริการ
 
กรุณากำหนด Textsize=Smaller
เพื่อการแสดงผลที่ถูกต้อง

เว็บงานระบาดวิทยา
EPID-BOARD

ผลการสอบสวนโรคไข้เลือดออก ครั้งที่ 1
(จากผู้ป่วยที่แจ้งแล้ว 2 วันขึ้นไปและมีการตอบรับ)
อำเภอ
 
ความครบถ้วน
 
ความทันเวลา
6201 เมืองกำแพงเพชร
 

96.77% 480/496

 

81.65% 405/496

6202 ไทรงาม
 

92.20% 130/141

 

82.27% 116/141

6203 คลองลาน
 

79.66% 47/59

 

72.88% 43/59

6204 ขาณุวรลักษบุรี
 

92.08% 93/101

 

73.27% 74/101

6205 คลองขลุง
 

97.94% 190/194

 

88.14% 171/194

6206 พรานกระต่าย
 

86.17% 162/188

 

77.13% 145/188

6207 ลานกระบือ
 

98.20% 109/111

 

90.99% 101/111

6208 ทรายทองวัฒนา
 

100.00% 46/46

 

80.43% 37/46

6209 ปางศิลาทอง
 

78.05% 32/41

 

73.17% 30/41

6210 บึงสามัคคี
 

97.73% 43/44

 

84.09% 37/44

6211 โกสัมพีนคร
 

100.00% 57/57

 

94.74% 54/57

รวมทั้งจังหวัด
 

93.98% 1389/1478

 

82.07% 1213/1478

:: คลิ๊กที่ชื่ออำเภอเพื่อดูรายหน่วยบริการ