จ, 20 มกราคม 2563 เวลา

:: ล็อกอินเข้าระบบ ::
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
(-: ไม่มีผู้ป่วยใหม่ :-)
หน้าหลัก
:: สถิติเว็บไซต์ ::
เข้าใช้งาน 448,071 ครั้ง
ขณะนี้ 6 ออนไลน์
เมนูประมวลผลรายงาน
ความทันเวลารับแจ้งผู้ป่วย
ผลสอบสวนโรคครั้งที่ 1,2
ผลการส่งรายงานครั้งที่ 1,2
พิมพ์ ShortFormReport
สถานการณ์โรคไข้เลือดออก
ภาพรวมข้อมูลของระบบ
เมนูเอกสารทั่วไป
เกณฑ์สอบสวน DHF(SFR)
รายชื่อ จนท.ระบาดวิทยา
ข้อมูลพื้นฐานหน่วยบริการ
 
กรุณากำหนด Textsize=Smaller
เพื่อการแสดงผลที่ถูกต้อง

เว็บงานระบาดวิทยา
EPID-BOARD

ผลการสอบสวนโรคไข้เลือดออก ครั้งที่ 1
(จากผู้ป่วยที่แจ้งแล้ว 2 วันขึ้นไปและมีการตอบรับ)
อำเภอ
 
ความครบถ้วน
 
ความทันเวลา
6201 เมืองกำแพงเพชร
 

98.80% 1070/1083

 

91.23% 988/1083

6202 ไทรงาม
 

92.21% 213/231

 

84.85% 196/231

6203 คลองลาน
 

74.81% 98/131

 

70.23% 92/131

6204 ขาณุวรลักษบุรี
 

97.20% 104/107

 

79.44% 85/107

6205 คลองขลุง
 

98.64% 291/295

 

91.19% 269/295

6206 พรานกระต่าย
 

91.19% 290/318

 

84.91% 270/318

6207 ลานกระบือ
 

97.97% 193/197

 

94.42% 186/197

6208 ทรายทองวัฒนา
 

100.00% 112/112

 

91.96% 103/112

6209 ปางศิลาทอง
 

76.43% 120/157

 

73.89% 116/157

6210 บึงสามัคคี
 

98.25% 56/57

 

85.96% 49/57

6211 โกสัมพีนคร
 

97.27% 107/110

 

93.64% 103/110

รวมทั้งจังหวัด
 

94.85% 2654/2798

 

87.81% 2457/2798

:: คลิ๊กที่ชื่ออำเภอเพื่อดูรายหน่วยบริการ