อา, 26 พฤษภาคม 2562 เวลา

:: ล็อกอินเข้าระบบ ::
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
วันที่แจ้งโรคหมู่ตำบลอำเภอหน่วยบริการ
24-05-2019(2)DF15อ่างทองเมืองกำแพงเพชร มอสำราญ ,สอ.
23-05-2019(3)DF03ท่ามะเขือคลองขลุง ท่ามะเขือ ,สอ.ต.
หน้าหลัก
:: สถิติเว็บไซต์ ::
เข้าใช้งาน 392,501 ครั้ง
ขณะนี้ 6 ออนไลน์
เมนูประมวลผลรายงาน
ความทันเวลารับแจ้งผู้ป่วย
ผลสอบสวนโรคครั้งที่ 1,2
ผลการส่งรายงานครั้งที่ 1,2
พิมพ์ ShortFormReport
สถานการณ์โรคไข้เลือดออก
ภาพรวมข้อมูลของระบบ
เมนูเอกสารทั่วไป
เกณฑ์สอบสวน DHF(SFR)
รายชื่อ จนท.ระบาดวิทยา
ข้อมูลพื้นฐานหน่วยบริการ
 
กรุณากำหนด Textsize=Smaller
เพื่อการแสดงผลที่ถูกต้อง

เว็บงานระบาดวิทยา
EPID-BOARD

ผลการสอบสวนโรคไข้เลือดออก ครั้งที่ 1
(จากผู้ป่วยที่แจ้งแล้ว 2 วันขึ้นไปและมีการตอบรับ)
อำเภอ
 
ความครบถ้วน
 
ความทันเวลา
6201 เมืองกำแพงเพชร
 

99.43% 692/696

 

90.52% 630/696

6202 ไทรงาม
 

92.31% 204/221

 

84.62% 187/221

6203 คลองลาน
 

71.08% 59/83

 

68.67% 57/83

6204 ขาณุวรลักษบุรี
 

100.00% 89/89

 

78.65% 70/89

6205 คลองขลุง
 

94.68% 178/188

 

89.36% 168/188

6206 พรานกระต่าย
 

92.34% 253/274

 

85.77% 235/274

6207 ลานกระบือ
 

97.70% 170/174

 

94.25% 164/174

6208 ทรายทองวัฒนา
 

100.00% 89/89

 

89.89% 80/89

6209 ปางศิลาทอง
 

90.29% 93/103

 

86.41% 89/103

6210 บึงสามัคคี
 

97.87% 46/47

 

82.98% 39/47

6211 โกสัมพีนคร
 

98.94% 93/94

 

94.68% 89/94

รวมทั้งจังหวัด
 

95.53% 1966/2058

 

87.85% 1808/2058

:: คลิ๊กที่ชื่ออำเภอเพื่อดูรายหน่วยบริการ