ส, 23 พฤศจิกายน 2562 เวลา

:: ล็อกอินเข้าระบบ ::
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
วันที่แจ้งโรคหมู่ตำบลอำเภอหน่วยบริการ
22-11-2019(1)DHF02หนองปลิงเมืองกำแพงเพชร หนองปลิง ,สอ.ต.
21-11-2019(2)DFRO05จันทิมาลานกระบือ จันทิมา ,สอ.ต.
หน้าหลัก
:: สถิติเว็บไซต์ ::
เข้าใช้งาน 436,416 ครั้ง
ขณะนี้ 18 ออนไลน์
เมนูประมวลผลรายงาน
ความทันเวลารับแจ้งผู้ป่วย
ผลสอบสวนโรคครั้งที่ 1,2
ผลการส่งรายงานครั้งที่ 1,2
พิมพ์ ShortFormReport
สถานการณ์โรคไข้เลือดออก
ภาพรวมข้อมูลของระบบ
เมนูเอกสารทั่วไป
เกณฑ์สอบสวน DHF(SFR)
รายชื่อ จนท.ระบาดวิทยา
ข้อมูลพื้นฐานหน่วยบริการ
 
กรุณากำหนด Textsize=Smaller
เพื่อการแสดงผลที่ถูกต้อง

เว็บงานระบาดวิทยา
EPID-BOARD

ผลการสอบสวนโรคไข้เลือดออก ครั้งที่ 1 อำเภอเมืองกำแพงเพชร
(จากผู้ป่วยที่แจ้งแล้ว 2 วันขึ้นไปและมีการตอบรับ)
หน่วยงาน
 
ความครบถ้วน
 
ความทันเวลา
07145 ไตรตรึงษ์ ,สอ.ต.
 

100.00% 10/10

 

90.00% 9/10

07146 วังประดา ,สอ.
 

100.00% 11/11

 

81.82% 9/11

07147 ปากอ่าง ,สอ.ต.
 

100.00% 8/8

 

100.00% 8/8

07148 วังตะเคียน ,สอ.
 

100.00% 67/67

 

94.03% 63/67

07149 คลองดู่ ,สอ.
 

100.00% 13/13

 

100.00% 13/13

07150 มอสำราญ ,สอ.
 

100.00% 14/14

 

100.00% 14/14

07151 หนองปิ้งไก่ ,สอ.
 

100.00% 37/37

 

81.08% 30/37

07152 หนองกอง ,สอ.
 

100.00% 41/41

 

100.00% 41/41

07153 แม่นารี ,สอ.ต.
 

100.00% 15/15

 

86.67% 13/15

07154 นครชุม ,สอ.ต.
 

100.00% 55/55

 

96.36% 53/55

07155 สหกรณ์ ,สอ.
 

100.00% 9/9

 

88.89% 8/9

07156 ทรงธรรม ,สอ.ต.
 

100.00% 31/31

 

100.00% 31/31

07157 ท่าไม้แดง ,สอ.ต.
 

94.74% 18/19

 

94.74% 18/19

07158 หนองปลิง ,สอ.ต.
 

100.00% 73/73

 

80.82% 59/73

07159 น้ำดิบ ,สอ.
 

100.00% 10/10

 

100.00% 10/10

07160 โพธิ์พัฒนา ,สอ.ต.
 

100.00% 11/11

 

100.00% 11/11

07161 บ้านไร่ ,สอ.
 

100.00% 29/29

 

93.10% 27/29

07162 มะกอกหวาน ,สอ.
 

100.00% 55/55

 

92.73% 51/55

07163 คณฑี ,สอ.ต.
 

96.23% 51/53

 

96.23% 51/53

07164 มอสูง ,สอ.
 

100.00% 5/5

 

80.00% 4/5

07165 มอสมบูรณ์ ,สอ.ต.
 

95.24% 20/21

 

71.43% 15/21

07166 บ้านใหม่ ,สอ.ต.
 

100.00% 8/8

 

75.00% 6/8

07167 น้ำโท้ง ,สอ.
 

100.00% 12/12

 

100.00% 12/12

07168 คลองแม่ลาย ,สอ.ต.
 

100.00% 13/13

 

100.00% 13/13

07169 ยางเรียง ,สอ.
 

100.00% 25/25

 

80.00% 20/25

07170 ธำมรงค์ ,สอ.ต.
 

80.00% 8/10

 

70.00% 7/10

07171 หนองกรด ,สอ.ต.
 

100.00% 89/89

 

89.89% 80/89

07172 โพธิ์สวัสดิ์ ,สอ.
 

100.00% 58/58

 

91.38% 53/58

10721 กำแพงเพชร ,รพท.
 

100.00% 4/4

 

100.00% 4/4

11228 ทุ่งโพธิ์ทะเล ,รพช.
 

98.39% 61/62

 

90.32% 56/62

14341 เทศบาลเมือง,ศูนย์บริการ 1
 

100.00% 66/66

 

96.97% 64/66

24014 เทศบาลนครชุม ,ศูนย์ฯ
 

100.00% 6/6

 

100.00% 6/6

24812 เทศบาลปากดง ,ศูนย์ฯ
 

100.00% 3/3

 

66.67% 2/3

25057 รพสต.ปางขนุน
 

95.45% 21/22

 

90.91% 20/22

77735 ศสม.ชากังราว รพ.กพ.
 

100.00% 45/45

 

97.78% 44/45

99791 ศสม.ตึกส้ม รพ.กพ.
 

100.00% 46/46

 

95.65% 44/46

รวมทั้งอำ้เภอ
 

99.15% 1050/1059

 

91.69% 971/1059