ส, 23 พฤศจิกายน 2562 เวลา

:: ล็อกอินเข้าระบบ ::
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
วันที่แจ้งโรคหมู่ตำบลอำเภอหน่วยบริการ
22-11-2019(1)DHF02หนองปลิงเมืองกำแพงเพชร หนองปลิง ,สอ.ต.
21-11-2019(2)DFRO05จันทิมาลานกระบือ จันทิมา ,สอ.ต.
หน้าหลัก
:: สถิติเว็บไซต์ ::
เข้าใช้งาน 436,399 ครั้ง
ขณะนี้ 2 ออนไลน์
เมนูประมวลผลรายงาน
ความทันเวลารับแจ้งผู้ป่วย
ผลสอบสวนโรคครั้งที่ 1,2
ผลการส่งรายงานครั้งที่ 1,2
พิมพ์ ShortFormReport
สถานการณ์โรคไข้เลือดออก
ภาพรวมข้อมูลของระบบ
เมนูเอกสารทั่วไป
เกณฑ์สอบสวน DHF(SFR)
รายชื่อ จนท.ระบาดวิทยา
ข้อมูลพื้นฐานหน่วยบริการ
 
กรุณากำหนด Textsize=Smaller
เพื่อการแสดงผลที่ถูกต้อง

เว็บงานระบาดวิทยา
EPID-BOARD

ผลการสอบสวนโรคไข้เลือดออก ครั้งที่ 1 อำเภอคลองขลุง
(จากผู้ป่วยที่แจ้งแล้ว 2 วันขึ้นไปและมีการตอบรับ)
หน่วยงาน
 
ความครบถ้วน
 
ความทันเวลา
07207 โค้งวิไล ,สอ.ต.
 

100.00% 20/20

 

75.00% 15/20

07208 ท่ามะเขือ ,สอ.ต.
 

88.89% 16/18

 

88.89% 16/18

07209 ท่าพุทรา ,สอ.ต.
 

88.89% 8/9

 

77.78% 7/9

07210 แม่ลาด ,สอ.ต.
 

100.00% 16/16

 

93.75% 15/16

07211 วังยาง ,สอ.ต.
 

100.00% 27/27

 

81.48% 22/27

07212 วังแขม ,สอ.ต.
 

100.00% 19/19

 

94.74% 18/19

07213 บ่อทอง ,สอ.
 

100.00% 7/7

 

100.00% 7/7

07214 หัวถนน ,สอ.ต.
 

100.00% 5/5

 

80.00% 4/5

07215 โนนทัน ,สอ.
 

100.00% 5/5

 

100.00% 5/5

07216 วังไทร ,สอ.ต.
 

100.00% 18/18

 

100.00% 18/18

07217 กระโดนเตี้ย ,สอ.
 

100.00% 6/6

 

100.00% 6/6

07218 ช้างคับ ,สอ.
 

100.00% 43/43

 

86.05% 37/43

07219 เกาะลำใย ,สอ.ต.
 

100.00% 30/30

 

100.00% 30/30

07220 หนองผักหนาม ,สอ.ต.
 

96.77% 30/31

 

90.32% 28/31

11232 คลองขลุง ,รพช.
 

100.00% 40/40

 

100.00% 40/40

รวมทั้งอำ้เภอ
 

98.64% 290/294

 

91.16% 268/294