ศ, 20 กันยายน 2562 เวลา

:: ล็อกอินเข้าระบบ ::
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
วันที่แจ้งโรคหมู่ตำบลอำเภอหน่วยบริการ
17-09-2019(3)DF02คลองสมบูรณ์คลองขลุง หนองผักหนาม ,สอ.ต.
12-09-2019(8)DF04คลองขลุงคลองขลุง โค้งวิไล ,สอ.ต.
หน้าหลัก
:: สถิติเว็บไซต์ ::
เข้าใช้งาน 420,159 ครั้ง
ขณะนี้ 1 ออนไลน์
เมนูประมวลผลรายงาน
ความทันเวลารับแจ้งผู้ป่วย
ผลสอบสวนโรคครั้งที่ 1,2
ผลการส่งรายงานครั้งที่ 1,2
พิมพ์ ShortFormReport
สถานการณ์โรคไข้เลือดออก
ภาพรวมข้อมูลของระบบ
เมนูเอกสารทั่วไป
เกณฑ์สอบสวน DHF(SFR)
รายชื่อ จนท.ระบาดวิทยา
ข้อมูลพื้นฐานหน่วยบริการ
 
กรุณากำหนด Textsize=Smaller
เพื่อการแสดงผลที่ถูกต้อง

เว็บงานระบาดวิทยา
EPID-BOARD

ผลการสอบสวนโรคไข้เลือดออก ครั้งที่ 1 อำเภอคลองขลุง
(จากผู้ป่วยที่แจ้งแล้ว 2 วันขึ้นไปและมีการตอบรับ)
หน่วยงาน
 
ความครบถ้วน
 
ความทันเวลา
07207 โค้งวิไล ,สอ.ต.
 

100.00% 18/18

 

83.33% 15/18

07208 ท่ามะเขือ ,สอ.ต.
 

88.89% 16/18

 

88.89% 16/18

07209 ท่าพุทรา ,สอ.ต.
 

87.50% 7/8

 

75.00% 6/8

07210 แม่ลาด ,สอ.ต.
 

100.00% 15/15

 

93.33% 14/15

07211 วังยาง ,สอ.ต.
 

100.00% 26/26

 

80.77% 21/26

07212 วังแขม ,สอ.ต.
 

100.00% 19/19

 

94.74% 18/19

07213 บ่อทอง ,สอ.
 

100.00% 7/7

 

100.00% 7/7

07214 หัวถนน ,สอ.ต.
 

100.00% 3/3

 

66.67% 2/3

07215 โนนทัน ,สอ.
 

100.00% 5/5

 

100.00% 5/5

07216 วังไทร ,สอ.ต.
 

100.00% 17/17

 

100.00% 17/17

07217 กระโดนเตี้ย ,สอ.
 

100.00% 6/6

 

100.00% 6/6

07218 ช้างคับ ,สอ.
 

100.00% 43/43

 

86.05% 37/43

07219 เกาะลำใย ,สอ.ต.
 

100.00% 30/30

 

100.00% 30/30

07220 หนองผักหนาม ,สอ.ต.
 

93.33% 28/30

 

90.00% 27/30

11232 คลองขลุง ,รพช.
 

100.00% 39/39

 

100.00% 39/39

รวมทั้งอำ้เภอ
 

98.24% 279/284

 

91.55% 260/284