ส, 23 พฤศจิกายน 2562 เวลา

:: ล็อกอินเข้าระบบ ::
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
วันที่แจ้งโรคหมู่ตำบลอำเภอหน่วยบริการ
22-11-2019(1)DHF02หนองปลิงเมืองกำแพงเพชร หนองปลิง ,สอ.ต.
21-11-2019(2)DFRO05จันทิมาลานกระบือ จันทิมา ,สอ.ต.
หน้าหลัก
:: สถิติเว็บไซต์ ::
เข้าใช้งาน 436,482 ครั้ง
ขณะนี้ 12 ออนไลน์
เมนูประมวลผลรายงาน
ความทันเวลารับแจ้งผู้ป่วย
ผลสอบสวนโรคครั้งที่ 1,2
ผลการส่งรายงานครั้งที่ 1,2
พิมพ์ ShortFormReport
สถานการณ์โรคไข้เลือดออก
ภาพรวมข้อมูลของระบบ
เมนูเอกสารทั่วไป
เกณฑ์สอบสวน DHF(SFR)
รายชื่อ จนท.ระบาดวิทยา
ข้อมูลพื้นฐานหน่วยบริการ
 
กรุณากำหนด Textsize=Smaller
เพื่อการแสดงผลที่ถูกต้อง

เว็บงานระบาดวิทยา
EPID-BOARD

ผลการสอบสวนโรคไข้เลือดออก ครั้งที่ 1 อำเภอพรานกระต่าย
(จากผู้ป่วยที่แจ้งแล้ว 2 วันขึ้นไปและมีการตอบรับ)
หน่วยงาน
 
ความครบถ้วน
 
ความทันเวลา
07221 บางลาด ,สอ.ต.
 

83.33% 20/24

 

66.67% 16/24

07222 ท่าไม้ ,สอ.ต.
 

100.00% 27/27

 

92.59% 25/27

07223 วังชะโอน ,สอ.
 

100.00% 12/12

 

100.00% 12/12

07224 วังควง ,สอ.ต.
 

92.31% 12/13

 

92.31% 12/13

07225 ลานกระทิง ,สอ.
 

86.96% 20/23

 

86.96% 20/23

07226 ลานทอง ,สอ.
 

83.33% 5/6

 

83.33% 5/6

07227 วังตะแบก ,สอ.ต.
 

69.44% 25/36

 

63.89% 23/36

07228 คุยประดู่ ,สอ.
 

100.00% 5/5

 

100.00% 5/5

07229 เขาคีริส ,สอ.ต.
 

100.00% 14/14

 

78.57% 11/14

07230 หนองโสน ,สอ.
 

100.00% 17/17

 

94.12% 16/17

07231 คุยป้อม ,สอ.ต.
 

100.00% 18/18

 

100.00% 18/18

07232 คลองพิไกร ,สอ.ต.
 

100.00% 18/18

 

94.44% 17/18

07233 โพธิ์พัฒนา ,สอ.
 

100.00% 4/4

 

75.00% 3/4

07234 หนองหัววัว ,สอ.ต.
 

81.82% 9/11

 

72.73% 8/11

07235 ลานไผ่ ,สอ.
 

100.00% 12/12

 

91.67% 11/12

11233 พรานกระต่าย ,รพช.
 

98.25% 56/57

 

94.74% 54/57

28009 ท.พรานกระต่าย ,ศูนย์ฯ
 

92.31% 12/13

 

76.92% 10/13

รวมทั้งอำ้เภอ
 

91.69% 287/313

 

85.30% 267/313