พฤ, 2 เมษายน 2563 เวลา

:: ล็อกอินเข้าระบบ ::
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
(-: ไม่มีผู้ป่วยใหม่ :-)
หน้าหลัก
:: สถิติเว็บไซต์ ::
เข้าใช้งาน 458,869 ครั้ง
ขณะนี้ 3 ออนไลน์
เมนูประมวลผลรายงาน
ความทันเวลารับแจ้งผู้ป่วย
ผลสอบสวนโรคครั้งที่ 1,2
ผลการส่งรายงานครั้งที่ 1,2
พิมพ์ ShortFormReport
สถานการณ์โรคไข้เลือดออก
ภาพรวมข้อมูลของระบบ
เมนูเอกสารทั่วไป
เกณฑ์สอบสวน DHF(SFR)
รายชื่อ จนท.ระบาดวิทยา
ข้อมูลพื้นฐานหน่วยบริการ
 
กรุณากำหนด Textsize=Smaller
เพื่อการแสดงผลที่ถูกต้อง

เว็บงานระบาดวิทยา
EPID-BOARD

ผลการสอบสวนโรคไข้เลือดออก ครั้งที่ 1 อำเภอลานกระบือ
(จากผู้ป่วยที่แจ้งแล้ว 2 วันขึ้นไปและมีการตอบรับ)
หน่วยงาน
 
ความครบถ้วน
 
ความทันเวลา
07236 เกศกาสร ,สอ.ต.
 

100.00% 18/18

 

100.00% 18/18

07237 บึงมาลย์ ,สอ.
 

100.00% 20/20

 

100.00% 20/20

07238 หนองหลวง ,สอ.ต.
 

100.00% 16/16

 

100.00% 16/16

07239 อินทรานุสรณ์ ,สอ.ต.
 

100.00% 25/25

 

100.00% 25/25

07240 ลานตาบัว ,สอ.
 

100.00% 15/15

 

80.00% 12/15

07241 ประชาสุขสันต์ ,สอ.ต.
 

100.00% 15/15

 

93.33% 14/15

07242 ประดู่งาม ,สอ.ต.
 

100.00% 16/16

 

93.75% 15/16

07243 จันทิมา ,สอ.ต.
 

100.00% 24/24

 

100.00% 24/24

11234 ลานกระบือ ,รพช.
 

91.11% 41/45

 

88.89% 40/45

25041 เทศบาลช่องลม,ศูนย์บริการ
 

100.00% 10/10

 

90.00% 9/10

รวมทั้งอำ้เภอ
 

98.03% 199/203

 

94.58% 192/203