จ, 16 กันยายน 2562 เวลา

:: ล็อกอินเข้าระบบ ::
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
วันที่แจ้งโรคหมู่ตำบลอำเภอหน่วยบริการ
16-09-2019(0)DF04วังควงพรานกระต่าย ลานกระทิง ,สอ.
15-09-2019(1)DHF08ไตรตรึงษ์เมืองกำแพงเพชร เทศบาลปากดง ,ศูนย์ฯ
12-09-2019(4)DF04คลองขลุงคลองขลุง โค้งวิไล ,สอ.ต.
หน้าหลัก
:: สถิติเว็บไซต์ ::
เข้าใช้งาน 419,229 ครั้ง
ขณะนี้ 5 ออนไลน์
เมนูประมวลผลรายงาน
ความทันเวลารับแจ้งผู้ป่วย
ผลสอบสวนโรคครั้งที่ 1,2
ผลการส่งรายงานครั้งที่ 1,2
พิมพ์ ShortFormReport
สถานการณ์โรคไข้เลือดออก
ภาพรวมข้อมูลของระบบ
เมนูเอกสารทั่วไป
เกณฑ์สอบสวน DHF(SFR)
รายชื่อ จนท.ระบาดวิทยา
ข้อมูลพื้นฐานหน่วยบริการ
 
กรุณากำหนด Textsize=Smaller
เพื่อการแสดงผลที่ถูกต้อง

เว็บงานระบาดวิทยา
EPID-BOARD

ผลการสอบสวนโรคไข้เลือดออก ครั้งที่ 1 อำเภอลานกระบือ
(จากผู้ป่วยที่แจ้งแล้ว 2 วันขึ้นไปและมีการตอบรับ)
หน่วยงาน
 
ความครบถ้วน
 
ความทันเวลา
07236 เกศกาสร ,สอ.ต.
 

100.00% 15/15

 

100.00% 15/15

07237 บึงมาลย์ ,สอ.
 

100.00% 16/16

 

100.00% 16/16

07238 หนองหลวง ,สอ.ต.
 

93.75% 15/16

 

93.75% 15/16

07239 อินทรานุสรณ์ ,สอ.ต.
 

100.00% 22/22

 

100.00% 22/22

07240 ลานตาบัว ,สอ.
 

100.00% 13/13

 

76.92% 10/13

07241 ประชาสุขสันต์ ,สอ.ต.
 

100.00% 13/13

 

92.31% 12/13

07242 ประดู่งาม ,สอ.ต.
 

100.00% 16/16

 

93.75% 15/16

07243 จันทิมา ,สอ.ต.
 

100.00% 22/22

 

100.00% 22/22

11234 ลานกระบือ ,รพช.
 

90.70% 39/43

 

88.37% 38/43

25041 เทศบาลช่องลม,ศูนย์บริการ
 

100.00% 10/10

 

90.00% 9/10

รวมทั้งอำ้เภอ
 

97.30% 180/185

 

93.51% 173/185