อา, 25 สิงหาคม 2562 เวลา

:: ล็อกอินเข้าระบบ ::
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
วันที่แจ้งโรคหมู่ตำบลอำเภอหน่วยบริการ
25-08-2019(0)DHF08คลองขลุงคลองขลุง โค้งวิไล ,สอ.ต.
25-08-2019(0)DFRO08โป่งน้ำร้อนคลองลาน รพสต.ป่าคา
25-08-2019(0)DHF22นาบ่อคำเมืองกำแพงเพชร หนองปิ้งไก่ ,สอ.
24-08-2019(1)DF05นครชุมเมืองกำแพงเพชร เทศบาลนครชุม ,ศูนย์ฯ
23-08-2019(2)DF02วังยางคลองขลุง วังยาง ,สอ.ต.
23-08-2019(2)DFRO05วังบัวคลองขลุง เกาะลำใย ,สอ.ต.
หน้าหลัก
:: สถิติเว็บไซต์ ::
เข้าใช้งาน 412,823 ครั้ง
ขณะนี้ 1 ออนไลน์
เมนูประมวลผลรายงาน
ความทันเวลารับแจ้งผู้ป่วย
ผลสอบสวนโรคครั้งที่ 1,2
ผลการส่งรายงานครั้งที่ 1,2
พิมพ์ ShortFormReport
สถานการณ์โรคไข้เลือดออก
ภาพรวมข้อมูลของระบบ
เมนูเอกสารทั่วไป
เกณฑ์สอบสวน DHF(SFR)
รายชื่อ จนท.ระบาดวิทยา
ข้อมูลพื้นฐานหน่วยบริการ
 
กรุณากำหนด Textsize=Smaller
เพื่อการแสดงผลที่ถูกต้อง

เว็บงานระบาดวิทยา
EPID-BOARD

ผลการสอบสวนโรคไข้เลือดออก ครั้งที่ 2
(จากผู้ป่วยที่แจ้งแล้ว 7 วันขึ้นไปและมีการตอบรับ)
อำเภอ
 
ความครบถ้วน
 
ทันเวลา 7 วันจากครั้ง 1
6201 เมืองกำแพงเพชร
 

96.31% 887/921

 

79.15% 729/921

6202 ไทรงาม
 

91.19% 207/227

 

85.02% 193/227

6203 คลองลาน
 

75.00% 84/112

 

55.36% 62/112

6204 ขาณุวรลักษบุรี
 

95.10% 97/102

 

82.35% 84/102

6205 คลองขลุง
 

95.29% 243/255

 

70.59% 180/255

6206 พรานกระต่าย
 

90.00% 261/290

 

66.55% 193/290

6207 ลานกระบือ
 

92.86% 169/182

 

88.46% 161/182

6208 ทรายทองวัฒนา
 

99.08% 108/109

 

77.06% 84/109

6209 ปางศิลาทอง
 

74.15% 109/147

 

65.31% 96/147

6210 บึงสามัคคี
 

95.92% 47/49

 

65.31% 32/49

6211 โกสัมพีนคร
 

93.75% 90/96

 

65.63% 63/96

รวมทั้งจังหวัด
 

92.45% 2302/2490

 

75.38% 1877/2490

:: คลิ๊กที่ชื่ออำเภอเพื่อดูรายหน่วยบริการ