พฤ, 2 เมษายน 2563 เวลา

:: ล็อกอินเข้าระบบ ::
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
(-: ไม่มีผู้ป่วยใหม่ :-)
หน้าหลัก
:: สถิติเว็บไซต์ ::
เข้าใช้งาน 458,868 ครั้ง
ขณะนี้ 3 ออนไลน์
เมนูประมวลผลรายงาน
ความทันเวลารับแจ้งผู้ป่วย
ผลสอบสวนโรคครั้งที่ 1,2
ผลการส่งรายงานครั้งที่ 1,2
พิมพ์ ShortFormReport
สถานการณ์โรคไข้เลือดออก
ภาพรวมข้อมูลของระบบ
เมนูเอกสารทั่วไป
เกณฑ์สอบสวน DHF(SFR)
รายชื่อ จนท.ระบาดวิทยา
ข้อมูลพื้นฐานหน่วยบริการ
 
กรุณากำหนด Textsize=Smaller
เพื่อการแสดงผลที่ถูกต้อง

เว็บงานระบาดวิทยา
EPID-BOARD

ผลการสอบสวนโรคไข้เลือดออก ครั้งที่ 2
(จากผู้ป่วยที่แจ้งแล้ว 7 วันขึ้นไปและมีการตอบรับ)
อำเภอ
 
ความครบถ้วน
 
ทันเวลา 7 วันจากครั้ง 1
6201 เมืองกำแพงเพชร
 

97.29% 1075/1105

 

79.73% 881/1105

6202 ไทรงาม
 

91.38% 212/232

 

85.34% 198/232

6203 คลองลาน
 

72.73% 96/132

 

53.79% 71/132

6204 ขาณุวรลักษบุรี
 

92.79% 103/111

 

81.08% 90/111

6205 คลองขลุง
 

94.93% 281/296

 

69.93% 207/296

6206 พรานกระต่าย
 

87.35% 290/332

 

65.96% 219/332

6207 ลานกระบือ
 

93.60% 190/203

 

89.16% 181/203

6208 ทรายทองวัฒนา
 

100.00% 112/112

 

78.57% 88/112

6209 ปางศิลาทอง
 

74.05% 117/158

 

66.46% 105/158

6210 บึงสามัคคี
 

94.74% 54/57

 

64.91% 37/57

6211 โกสัมพีนคร
 

91.53% 108/118

 

61.02% 72/118

รวมทั้งจังหวัด
 

92.37% 2638/2856

 

75.25% 2149/2856

:: คลิ๊กที่ชื่ออำเภอเพื่อดูรายหน่วยบริการ