ศ, 20 กันยายน 2562 เวลา

:: ล็อกอินเข้าระบบ ::
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
วันที่แจ้งโรคหมู่ตำบลอำเภอหน่วยบริการ
17-09-2019(3)DF02คลองสมบูรณ์คลองขลุง หนองผักหนาม ,สอ.ต.
12-09-2019(8)DF04คลองขลุงคลองขลุง โค้งวิไล ,สอ.ต.
หน้าหลัก
:: สถิติเว็บไซต์ ::
เข้าใช้งาน 420,201 ครั้ง
ขณะนี้ 4 ออนไลน์
เมนูประมวลผลรายงาน
ความทันเวลารับแจ้งผู้ป่วย
ผลสอบสวนโรคครั้งที่ 1,2
ผลการส่งรายงานครั้งที่ 1,2
พิมพ์ ShortFormReport
สถานการณ์โรคไข้เลือดออก
ภาพรวมข้อมูลของระบบ
เมนูเอกสารทั่วไป
เกณฑ์สอบสวน DHF(SFR)
รายชื่อ จนท.ระบาดวิทยา
ข้อมูลพื้นฐานหน่วยบริการ
 
กรุณากำหนด Textsize=Smaller
เพื่อการแสดงผลที่ถูกต้อง

เว็บงานระบาดวิทยา
EPID-BOARD

ผลการสอบสวนโรคไข้เลือดออก ครั้งที่ 2 อำเภอเมืองกำแพงเพชร
(จากผู้ป่วยที่แจ้งแล้ว 7 วันขึ้นไปและมีการตอบรับ)
หน่วยงาน
 
ความครบถ้วน
 
ทันเวลา 7 วันจากครั้ง 1
07145 ไตรตรึงษ์ ,สอ.ต.
 

100.00% 10/10

 

100.00% 10/10

07146 วังประดา ,สอ.
 

88.89% 8/9

 

88.89% 8/9

07147 ปากอ่าง ,สอ.ต.
 

62.50% 5/8

 

62.50% 5/8

07148 วังตะเคียน ,สอ.
 

100.00% 66/66

 

92.42% 61/66

07149 คลองดู่ ,สอ.
 

100.00% 12/12

 

83.33% 10/12

07150 มอสำราญ ,สอ.
 

100.00% 14/14

 

78.57% 11/14

07151 หนองปิ้งไก่ ,สอ.
 

100.00% 34/34

 

82.35% 28/34

07152 หนองกอง ,สอ.
 

100.00% 39/39

 

79.49% 31/39

07153 แม่นารี ,สอ.ต.
 

92.86% 13/14

 

92.86% 13/14

07154 นครชุม ,สอ.ต.
 

100.00% 48/48

 

97.92% 47/48

07155 สหกรณ์ ,สอ.
 

71.43% 5/7

 

71.43% 5/7

07156 ทรงธรรม ,สอ.ต.
 

100.00% 29/29

 

89.66% 26/29

07157 ท่าไม้แดง ,สอ.ต.
 

100.00% 13/13

 

84.62% 11/13

07158 หนองปลิง ,สอ.ต.
 

98.46% 64/65

 

67.69% 44/65

07159 น้ำดิบ ,สอ.
 

100.00% 10/10

 

100.00% 10/10

07160 โพธิ์พัฒนา ,สอ.ต.
 

100.00% 11/11

 

100.00% 11/11

07161 บ้านไร่ ,สอ.
 

100.00% 26/26

 

96.15% 25/26

07162 มะกอกหวาน ,สอ.
 

100.00% 51/51

 

94.12% 48/51

07163 คณฑี ,สอ.ต.
 

94.23% 49/52

 

90.38% 47/52

07164 มอสูง ,สอ.
 

100.00% 5/5

 

40.00% 2/5

07165 มอสมบูรณ์ ,สอ.ต.
 

100.00% 20/20

 

15.00% 3/20

07166 บ้านใหม่ ,สอ.ต.
 

100.00% 8/8

 

75.00% 6/8

07167 น้ำโท้ง ,สอ.
 

100.00% 11/11

 

100.00% 11/11

07168 คลองแม่ลาย ,สอ.ต.
 

91.67% 11/12

 

75.00% 9/12

07169 ยางเรียง ,สอ.
 

100.00% 24/24

 

87.50% 21/24

07170 ธำมรงค์ ,สอ.ต.
 

44.44% 4/9

 

44.44% 4/9

07171 หนองกรด ,สอ.ต.
 

100.00% 84/84

 

77.38% 65/84

07172 โพธิ์สวัสดิ์ ,สอ.
 

96.36% 53/55

 

94.55% 52/55

10721 กำแพงเพชร ,รพท.
 

100.00% 4/4

 

75.00% 3/4

11228 ทุ่งโพธิ์ทะเล ,รพช.
 

98.39% 61/62

 

98.39% 61/62

14341 เทศบาลเมือง,ศูนย์บริการ 1
 

96.72% 59/61

 

3.28% 2/61

24014 เทศบาลนครชุม ,ศูนย์ฯ
 

100.00% 6/6

 

83.33% 5/6

24812 เทศบาลปากดง ,ศูนย์ฯ
 

0.00% 0/1

 

0.00% 0/1

25057 รพสต.ปางขนุน
 

77.78% 14/18

 

66.67% 12/18

77735 ศสม.ชากังราว รพ.กพ.
 

100.00% 24/24

 

95.83% 23/24

99791 ศสม.ตึกส้ม รพ.กพ.
 

97.56% 40/41

 

97.56% 40/41

รวมทั้งอำ้เภอ
 

96.59% 936/969

 

79.36% 769/969