ส, 23 พฤศจิกายน 2562 เวลา

:: ล็อกอินเข้าระบบ ::
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
วันที่แจ้งโรคหมู่ตำบลอำเภอหน่วยบริการ
22-11-2019(1)DHF02หนองปลิงเมืองกำแพงเพชร หนองปลิง ,สอ.ต.
21-11-2019(2)DFRO05จันทิมาลานกระบือ จันทิมา ,สอ.ต.
หน้าหลัก
:: สถิติเว็บไซต์ ::
เข้าใช้งาน 436,446 ครั้ง
ขณะนี้ 37 ออนไลน์
เมนูประมวลผลรายงาน
ความทันเวลารับแจ้งผู้ป่วย
ผลสอบสวนโรคครั้งที่ 1,2
ผลการส่งรายงานครั้งที่ 1,2
พิมพ์ ShortFormReport
สถานการณ์โรคไข้เลือดออก
ภาพรวมข้อมูลของระบบ
เมนูเอกสารทั่วไป
เกณฑ์สอบสวน DHF(SFR)
รายชื่อ จนท.ระบาดวิทยา
ข้อมูลพื้นฐานหน่วยบริการ
 
กรุณากำหนด Textsize=Smaller
เพื่อการแสดงผลที่ถูกต้อง

เว็บงานระบาดวิทยา
EPID-BOARD

ผลการสอบสวนโรคไข้เลือดออก ครั้งที่ 2 อำเภอขาณุวรลักษบุรี
(จากผู้ป่วยที่แจ้งแล้ว 7 วันขึ้นไปและมีการตอบรับ)
หน่วยงาน
 
ความครบถ้วน
 
ทันเวลา 7 วันจากครั้ง 1
07192 ยางสูง ,สอ.ต.
 

100.00% 3/3

 

66.67% 2/3

07193 ป่าพุทรา ,สอ.ต.
 

100.00% 4/4

 

100.00% 4/4

07194 สลกบาตร ,สอ.ต.
 

100.00% 14/14

 

85.71% 12/14

07195 บ่อถ้ำ ,สอ.ต.
 

100.00% 5/5

 

80.00% 4/5

07196 ดงดำ ,สอ.
 

100.00% 3/3

 

100.00% 3/3

07197 ดอนแตง ,สอ.ต.
 

75.00% 3/4

 

75.00% 3/4

07198 วังชะพลู ,สอ.ต.
 

100.00% 3/3

 

100.00% 3/3

07199 หนองชุมแสง ,สอ.
 

100.00% 3/3

 

100.00% 3/3

07200 โค้งไผ่ ,สอ.ต.
 

100.00% 10/10

 

90.00% 9/10

07201 วังน้ำพุ ,สอ.
 

66.67% 4/6

 

66.67% 4/6

07202 ศรีไพศาล ,สอ.
 

100.00% 2/2

 

50.00% 1/2

07203 ปางมะค่า ,สอ.ต.
 

93.75% 15/16

 

81.25% 13/16

07204 เกาะแก้ว ,สอ.
 

100.00% 3/3

 

100.00% 3/3

07205 วังหามแห ,สอ.ต.
 

100.00% 14/14

 

92.86% 13/14

07206 โนนตารอด ,สอ.ต.
 

100.00% 2/2

 

0.00% 0/2

11231 ขาณุวรลักษบุรี ,รพช.
 

100.00% 2/2

 

50.00% 1/2

14039 ส่องตาแล ,สอ.
 

90.91% 10/11

 

81.82% 9/11

15019 ปางมะนาว ,สอ.
 

no% 0/0

 

no% 0/0

รวมทั้งอำ้เภอ
 

95.24% 100/105

 

82.86% 87/105