จ, 16 กันยายน 2562 เวลา

:: ล็อกอินเข้าระบบ ::
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
วันที่แจ้งโรคหมู่ตำบลอำเภอหน่วยบริการ
16-09-2019(0)DF04วังควงพรานกระต่าย ลานกระทิง ,สอ.
15-09-2019(1)DHF08ไตรตรึงษ์เมืองกำแพงเพชร เทศบาลปากดง ,ศูนย์ฯ
12-09-2019(4)DF04คลองขลุงคลองขลุง โค้งวิไล ,สอ.ต.
หน้าหลัก
:: สถิติเว็บไซต์ ::
เข้าใช้งาน 419,216 ครั้ง
ขณะนี้ 10 ออนไลน์
เมนูประมวลผลรายงาน
ความทันเวลารับแจ้งผู้ป่วย
ผลสอบสวนโรคครั้งที่ 1,2
ผลการส่งรายงานครั้งที่ 1,2
พิมพ์ ShortFormReport
สถานการณ์โรคไข้เลือดออก
ภาพรวมข้อมูลของระบบ
เมนูเอกสารทั่วไป
เกณฑ์สอบสวน DHF(SFR)
รายชื่อ จนท.ระบาดวิทยา
ข้อมูลพื้นฐานหน่วยบริการ
 
กรุณากำหนด Textsize=Smaller
เพื่อการแสดงผลที่ถูกต้อง

เว็บงานระบาดวิทยา
EPID-BOARD

ผลการสอบสวนโรคไข้เลือดออก ครั้งที่ 2 อำเภอคลองขลุง
(จากผู้ป่วยที่แจ้งแล้ว 7 วันขึ้นไปและมีการตอบรับ)
หน่วยงาน
 
ความครบถ้วน
 
ทันเวลา 7 วันจากครั้ง 1
07207 โค้งวิไล ,สอ.ต.
 

100.00% 18/18

 

44.44% 8/18

07208 ท่ามะเขือ ,สอ.ต.
 

93.75% 15/16

 

56.25% 9/16

07209 ท่าพุทรา ,สอ.ต.
 

87.50% 7/8

 

87.50% 7/8

07210 แม่ลาด ,สอ.ต.
 

100.00% 15/15

 

40.00% 6/15

07211 วังยาง ,สอ.ต.
 

100.00% 25/25

 

36.00% 9/25

07212 วังแขม ,สอ.ต.
 

100.00% 19/19

 

100.00% 19/19

07213 บ่อทอง ,สอ.
 

100.00% 7/7

 

100.00% 7/7

07214 หัวถนน ,สอ.ต.
 

100.00% 3/3

 

33.33% 1/3

07215 โนนทัน ,สอ.
 

100.00% 5/5

 

100.00% 5/5

07216 วังไทร ,สอ.ต.
 

100.00% 17/17

 

70.59% 12/17

07217 กระโดนเตี้ย ,สอ.
 

16.67% 1/6

 

16.67% 1/6

07218 ช้างคับ ,สอ.
 

100.00% 43/43

 

74.42% 32/43

07219 เกาะลำใย ,สอ.ต.
 

93.33% 28/30

 

86.67% 26/30

07220 หนองผักหนาม ,สอ.ต.
 

89.66% 26/29

 

68.97% 20/29

11232 คลองขลุง ,รพช.
 

100.00% 38/38

 

92.11% 35/38

รวมทั้งอำ้เภอ
 

95.70% 267/279

 

70.61% 197/279