ศ, 6 ธันวาคม 2562 เวลา

:: ล็อกอินเข้าระบบ ::
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
วันที่แจ้งโรคหมู่ตำบลอำเภอหน่วยบริการ
05-12-2019(1)DHFRO05เทพนครเมืองกำแพงเพชร คณฑี ,สอ.ต.
หน้าหลัก
:: สถิติเว็บไซต์ ::
เข้าใช้งาน 439,407 ครั้ง
ขณะนี้ 10 ออนไลน์
เมนูประมวลผลรายงาน
ความทันเวลารับแจ้งผู้ป่วย
ผลสอบสวนโรคครั้งที่ 1,2
ผลการส่งรายงานครั้งที่ 1,2
พิมพ์ ShortFormReport
สถานการณ์โรคไข้เลือดออก
ภาพรวมข้อมูลของระบบ
เมนูเอกสารทั่วไป
เกณฑ์สอบสวน DHF(SFR)
รายชื่อ จนท.ระบาดวิทยา
ข้อมูลพื้นฐานหน่วยบริการ
 
กรุณากำหนด Textsize=Smaller
เพื่อการแสดงผลที่ถูกต้อง

เว็บงานระบาดวิทยา
EPID-BOARD

ผลการสอบสวนโรคไข้เลือดออก ครั้งที่ 2 อำเภอพรานกระต่าย
(จากผู้ป่วยที่แจ้งแล้ว 7 วันขึ้นไปและมีการตอบรับ)
หน่วยงาน
 
ความครบถ้วน
 
ทันเวลา 7 วันจากครั้ง 1
07221 บางลาด ,สอ.ต.
 

70.83% 17/24

 

50.00% 12/24

07222 ท่าไม้ ,สอ.ต.
 

96.30% 26/27

 

77.78% 21/27

07223 วังชะโอน ,สอ.
 

100.00% 12/12

 

8.33% 1/12

07224 วังควง ,สอ.ต.
 

84.62% 11/13

 

0.00% 0/13

07225 ลานกระทิง ,สอ.
 

86.96% 20/23

 

86.96% 20/23

07226 ลานทอง ,สอ.
 

83.33% 5/6

 

83.33% 5/6

07227 วังตะแบก ,สอ.ต.
 

69.44% 25/36

 

58.33% 21/36

07228 คุยประดู่ ,สอ.
 

100.00% 5/5

 

100.00% 5/5

07229 เขาคีริส ,สอ.ต.
 

92.86% 13/14

 

78.57% 11/14

07230 หนองโสน ,สอ.
 

94.44% 17/18

 

94.44% 17/18

07231 คุยป้อม ,สอ.ต.
 

100.00% 18/18

 

77.78% 14/18

07232 คลองพิไกร ,สอ.ต.
 

94.74% 18/19

 

0.00% 0/19

07233 โพธิ์พัฒนา ,สอ.
 

100.00% 4/4

 

50.00% 2/4

07234 หนองหัววัว ,สอ.ต.
 

72.73% 8/11

 

63.64% 7/11

07235 ลานไผ่ ,สอ.
 

100.00% 12/12

 

83.33% 10/12

11233 พรานกระต่าย ,รพช.
 

96.55% 56/58

 

93.10% 54/58

28009 ท.พรานกระต่าย ,ศูนย์ฯ
 

46.15% 6/13

 

30.77% 4/13

รวมทั้งอำ้เภอ
 

86.71% 274/316

 

64.87% 205/316