อา, 27 กันยายน 2563 เวลา

:: ล็อกอินเข้าระบบ ::
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
วันที่แจ้งโรคหมู่ตำบลอำเภอหน่วยบริการ
26-09-2020(1)DHF05หินดาตปางศิลาทอง หินดาต ,สอ.ต.
26-09-2020(1)DFRO04ธำมรงค์เมืองกำแพงเพชร ธำมรงค์ ,สอ.ต.
25-09-2020(2)DF06สระแก้วเมืองกำแพงเพชร หนองกรด ,สอ.ต.
25-09-2020(2)DF11วังทองเมืองกำแพงเพชร มอสูง ,สอ.
25-09-2020(2)DF04บึงทับแรตลานกระบือ ประดู่งาม ,สอ.ต.
23-09-2020(4)DHF01เทพนิมิตบึงสามัคคี โนนพลวง ,สอ.ต.
22-09-2020(5)DSSRO01เทพนิมิตบึงสามัคคี โนนพลวง ,สอ.ต.
18-09-2020(9)DF13ในเมืองเมืองกำแพงเพชร เทศบาลเมือง,ศูนย์บริการ 1
หน้าหลัก
:: สถิติเว็บไซต์ ::
เข้าใช้งาน 494,225 ครั้ง
ขณะนี้ 6 ออนไลน์
เมนูประมวลผลรายงาน
ความทันเวลารับแจ้งผู้ป่วย
ผลสอบสวนโรคครั้งที่ 1,2
ผลการส่งรายงานครั้งที่ 1,2
พิมพ์ ShortFormReport
สถานการณ์โรคไข้เลือดออก
ภาพรวมข้อมูลของระบบ
เมนูเอกสารทั่วไป
เกณฑ์สอบสวน DHF(SFR)
รายชื่อ จนท.ระบาดวิทยา
ข้อมูลพื้นฐานหน่วยบริการ
 
กรุณากำหนด Textsize=Smaller
เพื่อการแสดงผลที่ถูกต้อง

เว็บงานระบาดวิทยา
EPID-BOARD

ผลการสอบสวนโรคไข้เลือดออก ครั้งที่ 2 อำเภอพรานกระต่าย
(จากผู้ป่วยที่แจ้งแล้ว 7 วันขึ้นไปและมีการตอบรับ)
หน่วยงาน
 
ความครบถ้วน
 
ทันเวลา 7 วันจากครั้ง 1
07221 บางลาด ,สอ.ต.
 

56.67% 17/30

 

40.00% 12/30

07222 ท่าไม้ ,สอ.ต.
 

93.10% 27/29

 

75.86% 22/29

07223 วังชะโอน ,สอ.
 

66.67% 12/18

 

5.56% 1/18

07224 วังควง ,สอ.ต.
 

84.62% 11/13

 

0.00% 0/13

07225 ลานกระทิง ,สอ.
 

100.00% 23/23

 

100.00% 23/23

07226 ลานทอง ,สอ.
 

83.33% 5/6

 

83.33% 5/6

07227 วังตะแบก ,สอ.ต.
 

60.98% 25/41

 

51.22% 21/41

07228 คุยประดู่ ,สอ.
 

100.00% 5/5

 

100.00% 5/5

07229 เขาคีริส ,สอ.ต.
 

94.44% 17/18

 

77.78% 14/18

07230 หนองโสน ,สอ.
 

90.48% 19/21

 

90.48% 19/21

07231 คุยป้อม ,สอ.ต.
 

92.31% 36/39

 

84.62% 33/39

07232 คลองพิไกร ,สอ.ต.
 

100.00% 23/23

 

0.00% 0/23

07233 โพธิ์พัฒนา ,สอ.
 

100.00% 5/5

 

60.00% 3/5

07234 หนองหัววัว ,สอ.ต.
 

61.54% 8/13

 

53.85% 7/13

07235 ลานไผ่ ,สอ.
 

93.33% 14/15

 

80.00% 12/15

11233 พรานกระต่าย ,รพช.
 

95.59% 65/68

 

92.65% 63/68

28009 ท.พรานกระต่าย ,ศูนย์ฯ
 

27.27% 6/22

 

18.18% 4/22

รวมทั้งอำ้เภอ
 

81.17% 319/393

 

62.34% 245/393