จ, 26 ตุลาคม 2563 เวลา

:: ล็อกอินเข้าระบบ ::
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
วันที่แจ้งโรคหมู่ตำบลอำเภอหน่วยบริการ
26-10-2020(0)DFRO17ในเมืองเมืองกำแพงเพชร เทศบาลเมือง,ศูนย์บริการ 1
26-10-2020(0)DFRO01พานทองไทรงาม บ่อแก้ว ,สอ.ต.
26-10-2020(0)DF01วังหามแหขาณุวรลักษบุรี วังหามแห ,สอ.ต.
22-10-2020(4)DF08วังควงพรานกระต่าย วังควง ,สอ.ต.
21-10-2020(5)DFRO03วังบัวคลองขลุง เกาะลำใย ,สอ.ต.
หน้าหลัก
:: สถิติเว็บไซต์ ::
เข้าใช้งาน 500,031 ครั้ง
ขณะนี้ 2 ออนไลน์
เมนูประมวลผลรายงาน
ความทันเวลารับแจ้งผู้ป่วย
ผลสอบสวนโรคครั้งที่ 1,2
ผลการส่งรายงานครั้งที่ 1,2
พิมพ์ ShortFormReport
สถานการณ์โรคไข้เลือดออก
ภาพรวมข้อมูลของระบบ
เมนูเอกสารทั่วไป
เกณฑ์สอบสวน DHF(SFR)
รายชื่อ จนท.ระบาดวิทยา
ข้อมูลพื้นฐานหน่วยบริการ
 
กรุณากำหนด Textsize=Smaller
เพื่อการแสดงผลที่ถูกต้อง

เว็บงานระบาดวิทยา
EPID-BOARD

ผลการสอบสวนโรคไข้เลือดออก ครั้งที่ 2 อำเภอพรานกระต่าย
(จากผู้ป่วยที่แจ้งแล้ว 7 วันขึ้นไปและมีการตอบรับ)
หน่วยงาน
 
ความครบถ้วน
 
ทันเวลา 7 วันจากครั้ง 1
07221 บางลาด ,สอ.ต.
 

54.84% 17/31

 

38.71% 12/31

07222 ท่าไม้ ,สอ.ต.
 

93.10% 27/29

 

75.86% 22/29

07223 วังชะโอน ,สอ.
 

57.14% 12/21

 

4.76% 1/21

07224 วังควง ,สอ.ต.
 

78.57% 11/14

 

0.00% 0/14

07225 ลานกระทิง ,สอ.
 

95.83% 23/24

 

95.83% 23/24

07226 ลานทอง ,สอ.
 

83.33% 5/6

 

83.33% 5/6

07227 วังตะแบก ,สอ.ต.
 

59.52% 25/42

 

50.00% 21/42

07228 คุยประดู่ ,สอ.
 

100.00% 5/5

 

100.00% 5/5

07229 เขาคีริส ,สอ.ต.
 

94.44% 17/18

 

77.78% 14/18

07230 หนองโสน ,สอ.
 

86.36% 19/22

 

86.36% 19/22

07231 คุยป้อม ,สอ.ต.
 

100.00% 39/39

 

92.31% 36/39

07232 คลองพิไกร ,สอ.ต.
 

100.00% 23/23

 

0.00% 0/23

07233 โพธิ์พัฒนา ,สอ.
 

100.00% 5/5

 

60.00% 3/5

07234 หนองหัววัว ,สอ.ต.
 

61.54% 8/13

 

53.85% 7/13

07235 ลานไผ่ ,สอ.
 

93.33% 14/15

 

80.00% 12/15

11233 พรานกระต่าย ,รพช.
 

94.20% 65/69

 

91.30% 63/69

28009 ท.พรานกระต่าย ,ศูนย์ฯ
 

27.27% 6/22

 

18.18% 4/22

รวมทั้งอำ้เภอ
 

80.15% 323/403

 

61.79% 249/403