จ, 16 กันยายน 2562 เวลา

:: ล็อกอินเข้าระบบ ::
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
วันที่แจ้งโรคหมู่ตำบลอำเภอหน่วยบริการ
16-09-2019(0)DF04วังควงพรานกระต่าย ลานกระทิง ,สอ.
15-09-2019(1)DHF08ไตรตรึงษ์เมืองกำแพงเพชร เทศบาลปากดง ,ศูนย์ฯ
12-09-2019(4)DF04คลองขลุงคลองขลุง โค้งวิไล ,สอ.ต.
หน้าหลัก
:: สถิติเว็บไซต์ ::
เข้าใช้งาน 419,207 ครั้ง
ขณะนี้ 9 ออนไลน์
เมนูประมวลผลรายงาน
ความทันเวลารับแจ้งผู้ป่วย
ผลสอบสวนโรคครั้งที่ 1,2
ผลการส่งรายงานครั้งที่ 1,2
พิมพ์ ShortFormReport
สถานการณ์โรคไข้เลือดออก
ภาพรวมข้อมูลของระบบ
เมนูเอกสารทั่วไป
เกณฑ์สอบสวน DHF(SFR)
รายชื่อ จนท.ระบาดวิทยา
ข้อมูลพื้นฐานหน่วยบริการ
 
กรุณากำหนด Textsize=Smaller
เพื่อการแสดงผลที่ถูกต้อง

เว็บงานระบาดวิทยา
EPID-BOARD

ผลการสอบสวนโรคไข้เลือดออก ครั้งที่ 2 อำเภอบึงสามัคคี
(จากผู้ป่วยที่แจ้งแล้ว 7 วันขึ้นไปและมีการตอบรับ)
หน่วยงาน
 
ความครบถ้วน
 
ทันเวลา 7 วันจากครั้ง 1
07253 บึงบ้าน ,สอ.ต.
 

100.00% 9/9

 

100.00% 9/9

07254 ชายเคือง ,สอ.
 

93.75% 15/16

 

56.25% 9/16

07255 วังชะโอน ,สอ.ต.
 

100.00% 5/5

 

100.00% 5/5

07257 โนนพลวง ,สอ.ต.
 

75.00% 3/4

 

75.00% 3/4

14040 ทุ่งซ่าน ,สอ.ต.
 

100.00% 5/5

 

80.00% 4/5

14041 โพธิ์เอน ,สอ.
 

0.00% 0/1

 

0.00% 0/1

14135 บึงสามัคคี ,รพช.
 

100.00% 10/10

 

20.00% 2/10

รวมทั้งอำ้เภอ
 

94.00% 47/50

 

64.00% 32/50