อา, 25 สิงหาคม 2562 เวลา

:: ล็อกอินเข้าระบบ ::
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
วันที่แจ้งโรคหมู่ตำบลอำเภอหน่วยบริการ
25-08-2019(0)DHF08คลองขลุงคลองขลุง โค้งวิไล ,สอ.ต.
25-08-2019(0)DFRO08โป่งน้ำร้อนคลองลาน รพสต.ป่าคา
25-08-2019(0)DHF22นาบ่อคำเมืองกำแพงเพชร หนองปิ้งไก่ ,สอ.
24-08-2019(1)DF05นครชุมเมืองกำแพงเพชร เทศบาลนครชุม ,ศูนย์ฯ
23-08-2019(2)DF02วังยางคลองขลุง วังยาง ,สอ.ต.
23-08-2019(2)DFRO05วังบัวคลองขลุง เกาะลำใย ,สอ.ต.
หน้าหลัก
:: สถิติเว็บไซต์ ::
เข้าใช้งาน 412,810 ครั้ง
ขณะนี้ 8 ออนไลน์
เมนูประมวลผลรายงาน
ความทันเวลารับแจ้งผู้ป่วย
ผลสอบสวนโรคครั้งที่ 1,2
ผลการส่งรายงานครั้งที่ 1,2
พิมพ์ ShortFormReport
สถานการณ์โรคไข้เลือดออก
ภาพรวมข้อมูลของระบบ
เมนูเอกสารทั่วไป
เกณฑ์สอบสวน DHF(SFR)
รายชื่อ จนท.ระบาดวิทยา
ข้อมูลพื้นฐานหน่วยบริการ
 
กรุณากำหนด Textsize=Smaller
เพื่อการแสดงผลที่ถูกต้อง

เว็บงานระบาดวิทยา
EPID-BOARD

ผลการส่งรายงาน Short Form Report ครั้งที่ 1
(จากผู้ป่วยที่แจ้งแล้ว 3 วันขึ้นไปและมีการตอบรับ)
อำเภอ
 
ความครบถ้วน
 
ความทันเวลา
6201 เมืองกำแพงเพชร
 

99.03% 919/928

 

64.76% 601/928

6202 ไทรงาม
 

92.58% 212/229

 

40.17% 92/229

6203 คลองลาน
 

76.11% 86/113

 

48.67% 55/113

6204 ขาณุวรลักษบุรี
 

98.04% 100/102

 

36.27% 37/102

6205 คลองขลุง
 

98.85% 258/261

 

46.74% 122/261

6206 พรานกระต่าย
 

92.78% 270/291

 

42.61% 124/291

6207 ลานกระบือ
 

97.80% 178/182

 

64.29% 117/182

6208 ทรายทองวัฒนา
 

99.08% 108/109

 

60.55% 66/109

6209 ปางศิลาทอง
 

76.19% 112/147

 

48.30% 71/147

6210 บึงสามัคคี
 

97.96% 48/49

 

53.06% 26/49

6211 โกสัมพีนคร
 

98.96% 95/96

 

82.29% 79/96

รวมทั้งจังหวัด
 

95.17% 2386/2507

 

55.44% 1390/2507

:: คลิ๊กที่ชื่ออำเภอเพื่อดูรายหน่วยบริการ