ส, 23 พฤศจิกายน 2562 เวลา

:: ล็อกอินเข้าระบบ ::
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
วันที่แจ้งโรคหมู่ตำบลอำเภอหน่วยบริการ
22-11-2019(1)DHF02หนองปลิงเมืองกำแพงเพชร หนองปลิง ,สอ.ต.
21-11-2019(2)DFRO05จันทิมาลานกระบือ จันทิมา ,สอ.ต.
หน้าหลัก
:: สถิติเว็บไซต์ ::
เข้าใช้งาน 436,435 ครั้ง
ขณะนี้ 37 ออนไลน์
เมนูประมวลผลรายงาน
ความทันเวลารับแจ้งผู้ป่วย
ผลสอบสวนโรคครั้งที่ 1,2
ผลการส่งรายงานครั้งที่ 1,2
พิมพ์ ShortFormReport
สถานการณ์โรคไข้เลือดออก
ภาพรวมข้อมูลของระบบ
เมนูเอกสารทั่วไป
เกณฑ์สอบสวน DHF(SFR)
รายชื่อ จนท.ระบาดวิทยา
ข้อมูลพื้นฐานหน่วยบริการ
 
กรุณากำหนด Textsize=Smaller
เพื่อการแสดงผลที่ถูกต้อง

เว็บงานระบาดวิทยา
EPID-BOARD

ผลการส่งรายงาน Short Form Report ครั้งที่ 1 อำเภอเมืองกำแพงเพชร
หน่วยบริการ
 
ความครบถ้วน
 
ความทันเวลา
07145 ไตรตรึงษ์ ,สอ.ต.
 

100.00% 10/10

 

60.00% 6/10

07146 วังประดา ,สอ.
 

100.00% 11/11

 

54.55% 6/11

07147 ปากอ่าง ,สอ.ต.
 

100.00% 8/8

 

12.50% 1/8

07148 วังตะเคียน ,สอ.
 

100.00% 67/67

 

77.61% 52/67

07149 คลองดู่ ,สอ.
 

100.00% 13/13

 

69.23% 9/13

07150 มอสำราญ ,สอ.
 

100.00% 14/14

 

85.71% 12/14

07151 หนองปิ้งไก่ ,สอ.
 

100.00% 37/37

 

64.86% 24/37

07152 หนองกอง ,สอ.
 

100.00% 41/41

 

65.85% 27/41

07153 แม่นารี ,สอ.ต.
 

100.00% 15/15

 

13.33% 2/15

07154 นครชุม ,สอ.ต.
 

100.00% 55/55

 

67.27% 37/55

07155 สหกรณ์ ,สอ.
 

100.00% 9/9

 

77.78% 7/9

07156 ทรงธรรม ,สอ.ต.
 

100.00% 31/31

 

64.52% 20/31

07157 ท่าไม้แดง ,สอ.ต.
 

94.74% 18/19

 

47.37% 9/19

07158 หนองปลิง ,สอ.ต.
 

100.00% 73/73

 

23.29% 17/73

07159 น้ำดิบ ,สอ.
 

100.00% 10/10

 

100.00% 10/10

07160 โพธิ์พัฒนา ,สอ.ต.
 

100.00% 11/11

 

81.82% 9/11

07161 บ้านไร่ ,สอ.
 

100.00% 29/29

 

13.79% 4/29

07162 มะกอกหวาน ,สอ.
 

100.00% 55/55

 

65.45% 36/55

07163 คณฑี ,สอ.ต.
 

96.23% 51/53

 

73.58% 39/53

07164 มอสูง ,สอ.
 

100.00% 5/5

 

80.00% 4/5

07165 มอสมบูรณ์ ,สอ.ต.
 

100.00% 20/20

 

10.00% 2/20

07166 บ้านใหม่ ,สอ.ต.
 

100.00% 8/8

 

87.50% 7/8

07167 น้ำโท้ง ,สอ.
 

100.00% 12/12

 

33.33% 4/12

07168 คลองแม่ลาย ,สอ.ต.
 

100.00% 13/13

 

84.62% 11/13

07169 ยางเรียง ,สอ.
 

100.00% 25/25

 

68.00% 17/25

07170 ธำมรงค์ ,สอ.ต.
 

80.00% 8/10

 

50.00% 5/10

07171 หนองกรด ,สอ.ต.
 

100.00% 89/89

 

65.17% 58/89

07172 โพธิ์สวัสดิ์ ,สอ.
 

100.00% 58/58

 

75.86% 44/58

10721 กำแพงเพชร ,รพท.
 

100.00% 4/4

 

100.00% 4/4

11228 ทุ่งโพธิ์ทะเล ,รพช.
 

98.39% 61/62

 

85.48% 53/62

14341 เทศบาลเมือง,ศูนย์บริการ 1
 

100.00% 66/66

 

60.61% 40/66

24014 เทศบาลนครชุม ,ศูนย์ฯ
 

100.00% 6/6

 

50.00% 3/6

24812 เทศบาลปากดง ,ศูนย์ฯ
 

100.00% 3/3

 

66.67% 2/3

25057 รพสต.ปางขนุน
 

95.45% 21/22

 

81.82% 18/22

77735 ศสม.ชากังราว รพ.กพ.
 

100.00% 45/45

 

91.11% 41/45

99791 ศสม.ตึกส้ม รพ.กพ.
 

100.00% 46/46

 

100.00% 46/46

รวมทั้งอำเภอ
 

99.24% 1050/1058

 

64.93% 687/1058