จ, 24 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา

:: ล็อกอินเข้าระบบ ::
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
(-: ไม่มีผู้ป่วยใหม่ :-)
หน้าหลัก
:: สถิติเว็บไซต์ ::
เข้าใช้งาน 453,475 ครั้ง
ขณะนี้ 4 ออนไลน์
เมนูประมวลผลรายงาน
ความทันเวลารับแจ้งผู้ป่วย
ผลสอบสวนโรคครั้งที่ 1,2
ผลการส่งรายงานครั้งที่ 1,2
พิมพ์ ShortFormReport
สถานการณ์โรคไข้เลือดออก
ภาพรวมข้อมูลของระบบ
เมนูเอกสารทั่วไป
เกณฑ์สอบสวน DHF(SFR)
รายชื่อ จนท.ระบาดวิทยา
ข้อมูลพื้นฐานหน่วยบริการ
 
กรุณากำหนด Textsize=Smaller
เพื่อการแสดงผลที่ถูกต้อง

เว็บงานระบาดวิทยา
EPID-BOARD

ผลการส่งรายงาน Short Form Report ครั้งที่ 1 อำเภอเมืองกำแพงเพชร
หน่วยบริการ
 
ความครบถ้วน
 
ความทันเวลา
07145 ไตรตรึงษ์ ,สอ.ต.
 

100.00% 10/10

 

60.00% 6/10

07146 วังประดา ,สอ.
 

100.00% 11/11

 

54.55% 6/11

07147 ปากอ่าง ,สอ.ต.
 

100.00% 8/8

 

12.50% 1/8

07148 วังตะเคียน ,สอ.
 

100.00% 68/68

 

77.94% 53/68

07149 คลองดู่ ,สอ.
 

100.00% 13/13

 

69.23% 9/13

07150 มอสำราญ ,สอ.
 

100.00% 15/15

 

86.67% 13/15

07151 หนองปิ้งไก่ ,สอ.
 

97.37% 37/38

 

63.16% 24/38

07152 หนองกอง ,สอ.
 

100.00% 41/41

 

65.85% 27/41

07153 แม่นารี ,สอ.ต.
 

100.00% 15/15

 

13.33% 2/15

07154 นครชุม ,สอ.ต.
 

100.00% 57/57

 

66.67% 38/57

07155 สหกรณ์ ,สอ.
 

90.00% 9/10

 

70.00% 7/10

07156 ทรงธรรม ,สอ.ต.
 

100.00% 31/31

 

64.52% 20/31

07157 ท่าไม้แดง ,สอ.ต.
 

100.00% 20/20

 

45.00% 9/20

07158 หนองปลิง ,สอ.ต.
 

100.00% 76/76

 

22.37% 17/76

07159 น้ำดิบ ,สอ.
 

100.00% 10/10

 

100.00% 10/10

07160 โพธิ์พัฒนา ,สอ.ต.
 

91.67% 11/12

 

75.00% 9/12

07161 บ้านไร่ ,สอ.
 

100.00% 31/31

 

16.13% 5/31

07162 มะกอกหวาน ,สอ.
 

100.00% 58/58

 

65.52% 38/58

07163 คณฑี ,สอ.ต.
 

91.07% 51/56

 

69.64% 39/56

07164 มอสูง ,สอ.
 

100.00% 5/5

 

80.00% 4/5

07165 มอสมบูรณ์ ,สอ.ต.
 

100.00% 21/21

 

9.52% 2/21

07166 บ้านใหม่ ,สอ.ต.
 

100.00% 8/8

 

87.50% 7/8

07167 น้ำโท้ง ,สอ.
 

92.86% 13/14

 

28.57% 4/14

07168 คลองแม่ลาย ,สอ.ต.
 

100.00% 13/13

 

84.62% 11/13

07169 ยางเรียง ,สอ.
 

100.00% 26/26

 

65.38% 17/26

07170 ธำมรงค์ ,สอ.ต.
 

80.00% 8/10

 

50.00% 5/10

07171 หนองกรด ,สอ.ต.
 

100.00% 95/95

 

67.37% 64/95

07172 โพธิ์สวัสดิ์ ,สอ.
 

100.00% 58/58

 

75.86% 44/58

10721 กำแพงเพชร ,รพท.
 

100.00% 4/4

 

100.00% 4/4

11228 ทุ่งโพธิ์ทะเล ,รพช.
 

98.39% 61/62

 

85.48% 53/62

14341 เทศบาลเมือง,ศูนย์บริการ 1
 

100.00% 71/71

 

56.34% 40/71

24014 เทศบาลนครชุม ,ศูนย์ฯ
 

100.00% 6/6

 

50.00% 3/6

24812 เทศบาลปากดง ,ศูนย์ฯ
 

100.00% 3/3

 

66.67% 2/3

25057 รพสต.ปางขนุน
 

95.45% 21/22

 

81.82% 18/22

77735 ศสม.ชากังราว รพ.กพ.
 

100.00% 45/45

 

91.11% 41/45

99791 ศสม.ตึกส้ม รพ.กพ.
 

100.00% 49/49

 

100.00% 49/49

รวมทั้งอำเภอ
 

98.63% 1081/1096

 

64.05% 702/1096