ศ, 20 กันยายน 2562 เวลา

:: ล็อกอินเข้าระบบ ::
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
วันที่แจ้งโรคหมู่ตำบลอำเภอหน่วยบริการ
17-09-2019(3)DF02คลองสมบูรณ์คลองขลุง หนองผักหนาม ,สอ.ต.
12-09-2019(8)DF04คลองขลุงคลองขลุง โค้งวิไล ,สอ.ต.
หน้าหลัก
:: สถิติเว็บไซต์ ::
เข้าใช้งาน 420,182 ครั้ง
ขณะนี้ 22 ออนไลน์
เมนูประมวลผลรายงาน
ความทันเวลารับแจ้งผู้ป่วย
ผลสอบสวนโรคครั้งที่ 1,2
ผลการส่งรายงานครั้งที่ 1,2
พิมพ์ ShortFormReport
สถานการณ์โรคไข้เลือดออก
ภาพรวมข้อมูลของระบบ
เมนูเอกสารทั่วไป
เกณฑ์สอบสวน DHF(SFR)
รายชื่อ จนท.ระบาดวิทยา
ข้อมูลพื้นฐานหน่วยบริการ
 
กรุณากำหนด Textsize=Smaller
เพื่อการแสดงผลที่ถูกต้อง

เว็บงานระบาดวิทยา
EPID-BOARD

ผลการส่งรายงาน Short Form Report ครั้งที่ 1 อำเภอเมืองกำแพงเพชร
หน่วยบริการ
 
ความครบถ้วน
 
ความทันเวลา
07145 ไตรตรึงษ์ ,สอ.ต.
 

100.00% 10/10

 

60.00% 6/10

07146 วังประดา ,สอ.
 

100.00% 9/9

 

55.56% 5/9

07147 ปากอ่าง ,สอ.ต.
 

75.00% 6/8

 

12.50% 1/8

07148 วังตะเคียน ,สอ.
 

100.00% 66/66

 

77.27% 51/66

07149 คลองดู่ ,สอ.
 

100.00% 12/12

 

75.00% 9/12

07150 มอสำราญ ,สอ.
 

100.00% 14/14

 

85.71% 12/14

07151 หนองปิ้งไก่ ,สอ.
 

100.00% 34/34

 

67.65% 23/34

07152 หนองกอง ,สอ.
 

100.00% 40/40

 

67.50% 27/40

07153 แม่นารี ,สอ.ต.
 

92.86% 13/14

 

14.29% 2/14

07154 นครชุม ,สอ.ต.
 

100.00% 49/49

 

73.47% 36/49

07155 สหกรณ์ ,สอ.
 

100.00% 7/7

 

85.71% 6/7

07156 ทรงธรรม ,สอ.ต.
 

100.00% 29/29

 

62.07% 18/29

07157 ท่าไม้แดง ,สอ.ต.
 

100.00% 13/13

 

53.85% 7/13

07158 หนองปลิง ,สอ.ต.
 

100.00% 65/65

 

21.54% 14/65

07159 น้ำดิบ ,สอ.
 

100.00% 10/10

 

100.00% 10/10

07160 โพธิ์พัฒนา ,สอ.ต.
 

100.00% 11/11

 

81.82% 9/11

07161 บ้านไร่ ,สอ.
 

100.00% 26/26

 

15.38% 4/26

07162 มะกอกหวาน ,สอ.
 

100.00% 51/51

 

64.71% 33/51

07163 คณฑี ,สอ.ต.
 

98.08% 51/52

 

75.00% 39/52

07164 มอสูง ,สอ.
 

100.00% 5/5

 

80.00% 4/5

07165 มอสมบูรณ์ ,สอ.ต.
 

100.00% 20/20

 

10.00% 2/20

07166 บ้านใหม่ ,สอ.ต.
 

100.00% 8/8

 

87.50% 7/8

07167 น้ำโท้ง ,สอ.
 

100.00% 11/11

 

27.27% 3/11

07168 คลองแม่ลาย ,สอ.ต.
 

100.00% 12/12

 

83.33% 10/12

07169 ยางเรียง ,สอ.
 

100.00% 24/24

 

70.83% 17/24

07170 ธำมรงค์ ,สอ.ต.
 

88.89% 8/9

 

55.56% 5/9

07171 หนองกรด ,สอ.ต.
 

100.00% 84/84

 

63.10% 53/84

07172 โพธิ์สวัสดิ์ ,สอ.
 

98.18% 54/55

 

76.36% 42/55

10721 กำแพงเพชร ,รพท.
 

100.00% 4/4

 

100.00% 4/4

11228 ทุ่งโพธิ์ทะเล ,รพช.
 

98.39% 61/62

 

85.48% 53/62

14341 เทศบาลเมือง,ศูนย์บริการ 1
 

100.00% 61/61

 

63.93% 39/61

24014 เทศบาลนครชุม ,ศูนย์ฯ
 

100.00% 6/6

 

50.00% 3/6

24812 เทศบาลปากดง ,ศูนย์ฯ
 

100.00% 2/2

 

50.00% 1/2

25057 รพสต.ปางขนุน
 

100.00% 18/18

 

83.33% 15/18

77735 ศสม.ชากังราว รพ.กพ.
 

100.00% 24/24

 

87.50% 21/24

99791 ศสม.ตึกส้ม รพ.กพ.
 

100.00% 41/41

 

100.00% 41/41

รวมทั้งอำเภอ
 

99.07% 963/972

 

65.33% 635/972