ส, 23 พฤศจิกายน 2562 เวลา

:: ล็อกอินเข้าระบบ ::
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
วันที่แจ้งโรคหมู่ตำบลอำเภอหน่วยบริการ
22-11-2019(1)DHF02หนองปลิงเมืองกำแพงเพชร หนองปลิง ,สอ.ต.
21-11-2019(2)DFRO05จันทิมาลานกระบือ จันทิมา ,สอ.ต.
หน้าหลัก
:: สถิติเว็บไซต์ ::
เข้าใช้งาน 436,452 ครั้ง
ขณะนี้ 26 ออนไลน์
เมนูประมวลผลรายงาน
ความทันเวลารับแจ้งผู้ป่วย
ผลสอบสวนโรคครั้งที่ 1,2
ผลการส่งรายงานครั้งที่ 1,2
พิมพ์ ShortFormReport
สถานการณ์โรคไข้เลือดออก
ภาพรวมข้อมูลของระบบ
เมนูเอกสารทั่วไป
เกณฑ์สอบสวน DHF(SFR)
รายชื่อ จนท.ระบาดวิทยา
ข้อมูลพื้นฐานหน่วยบริการ
 
กรุณากำหนด Textsize=Smaller
เพื่อการแสดงผลที่ถูกต้อง

เว็บงานระบาดวิทยา
EPID-BOARD

ผลการส่งรายงาน Short Form Report ครั้งที่ 1 อำเภอไทรงาม
หน่วยบริการ
 
ความครบถ้วน
 
ความทันเวลา
07173 บ้านใหม่เจริญพร ,สอ.ต.
 

100.00% 35/35

 

17.14% 6/35

07174 เนินกรอย ,สอ.ต.
 

100.00% 4/4

 

50.00% 2/4

07175 โนนใหญ่ ,สอ.
 

100.00% 28/28

 

64.29% 18/28

07176 สักขี ,สอ.ต.
 

100.00% 5/5

 

60.00% 3/5

07177 แม่ยื้อ ,สอ.
 

100.00% 9/9

 

11.11% 1/9

07178 มหาชัย ,สอ.ต.
 

100.00% 32/32

 

81.25% 26/32

07179 แก้วสุวรรณ ,สอ.ต.
 

100.00% 12/12

 

16.67% 2/12

07180 บ่อแก้ว ,สอ.ต.
 

100.00% 53/53

 

28.30% 15/53

07181 หนองแม่แตง ,สอ.ต.
 

54.05% 20/37

 

18.92% 7/37

11229 ไทรงาม ,รพช.
 

93.75% 15/16

 

81.25% 13/16

รวมทั้งอำเภอ
 

92.21% 213/231

 

40.26% 93/231