จ, 16 กันยายน 2562 เวลา

:: ล็อกอินเข้าระบบ ::
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
วันที่แจ้งโรคหมู่ตำบลอำเภอหน่วยบริการ
16-09-2019(0)DF04วังควงพรานกระต่าย ลานกระทิง ,สอ.
15-09-2019(1)DHF08ไตรตรึงษ์เมืองกำแพงเพชร เทศบาลปากดง ,ศูนย์ฯ
12-09-2019(4)DF04คลองขลุงคลองขลุง โค้งวิไล ,สอ.ต.
หน้าหลัก
:: สถิติเว็บไซต์ ::
เข้าใช้งาน 419,226 ครั้ง
ขณะนี้ 3 ออนไลน์
เมนูประมวลผลรายงาน
ความทันเวลารับแจ้งผู้ป่วย
ผลสอบสวนโรคครั้งที่ 1,2
ผลการส่งรายงานครั้งที่ 1,2
พิมพ์ ShortFormReport
สถานการณ์โรคไข้เลือดออก
ภาพรวมข้อมูลของระบบ
เมนูเอกสารทั่วไป
เกณฑ์สอบสวน DHF(SFR)
รายชื่อ จนท.ระบาดวิทยา
ข้อมูลพื้นฐานหน่วยบริการ
 
กรุณากำหนด Textsize=Smaller
เพื่อการแสดงผลที่ถูกต้อง

เว็บงานระบาดวิทยา
EPID-BOARD

ผลการส่งรายงาน Short Form Report ครั้งที่ 1 อำเภอคลองลาน
หน่วยบริการ
 
ความครบถ้วน
 
ความทันเวลา
07182 บึงหล่ม ,สอ.ต.
 

100.00% 19/19

 

42.11% 8/19

07183 โป่งน้ำร้อน ,สอ.ต.
 

100.00% 6/6

 

83.33% 5/6

07184 คลองมดแดง ,สอ.
 

100.00% 3/3

 

0.00% 0/3

07185 คลองไพร ,สอ.
 

100.00% 5/5

 

20.00% 1/5

07186 คลองลานพัฒนา ,สอ.ต.
 

100.00% 21/21

 

95.24% 20/21

07187 ปากคลองลาน ,สอ.
 

100.00% 8/8

 

87.50% 7/8

07188 คลองเตย ,สอ.
 

100.00% 4/4

 

75.00% 3/4

07189 โชคชัยพัฒนา ,สอ.
 

100.00% 4/4

 

25.00% 1/4

07190 หนองน้ำขุ่น ,สอ.ต.
 

100.00% 9/9

 

88.89% 8/9

07191 คลองแขยง ,สอ.
 

100.00% 2/2

 

50.00% 1/2

11230 คลองลาน ,รพช.
 

0.00% 0/25

 

0.00% 0/25

26104 รพสต.ป่าคา
 

100.00% 9/9

 

11.11% 1/9

รวมทั้งอำเภอ
 

78.45% 91/116

 

48.28% 56/116