ส, 23 พฤศจิกายน 2562 เวลา

:: ล็อกอินเข้าระบบ ::
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
วันที่แจ้งโรคหมู่ตำบลอำเภอหน่วยบริการ
22-11-2019(1)DHF02หนองปลิงเมืองกำแพงเพชร หนองปลิง ,สอ.ต.
21-11-2019(2)DFRO05จันทิมาลานกระบือ จันทิมา ,สอ.ต.
หน้าหลัก
:: สถิติเว็บไซต์ ::
เข้าใช้งาน 436,466 ครั้ง
ขณะนี้ 5 ออนไลน์
เมนูประมวลผลรายงาน
ความทันเวลารับแจ้งผู้ป่วย
ผลสอบสวนโรคครั้งที่ 1,2
ผลการส่งรายงานครั้งที่ 1,2
พิมพ์ ShortFormReport
สถานการณ์โรคไข้เลือดออก
ภาพรวมข้อมูลของระบบ
เมนูเอกสารทั่วไป
เกณฑ์สอบสวน DHF(SFR)
รายชื่อ จนท.ระบาดวิทยา
ข้อมูลพื้นฐานหน่วยบริการ
 
กรุณากำหนด Textsize=Smaller
เพื่อการแสดงผลที่ถูกต้อง

เว็บงานระบาดวิทยา
EPID-BOARD

ผลการส่งรายงาน Short Form Report ครั้งที่ 1 อำเภอคลองลาน
หน่วยบริการ
 
ความครบถ้วน
 
ความทันเวลา
07182 บึงหล่ม ,สอ.ต.
 

100.00% 19/19

 

42.11% 8/19

07183 โป่งน้ำร้อน ,สอ.ต.
 

100.00% 6/6

 

83.33% 5/6

07184 คลองมดแดง ,สอ.
 

100.00% 3/3

 

0.00% 0/3

07185 คลองไพร ,สอ.
 

100.00% 5/5

 

20.00% 1/5

07186 คลองลานพัฒนา ,สอ.ต.
 

100.00% 22/22

 

90.91% 20/22

07187 ปากคลองลาน ,สอ.
 

100.00% 8/8

 

87.50% 7/8

07188 คลองเตย ,สอ.
 

100.00% 4/4

 

75.00% 3/4

07189 โชคชัยพัฒนา ,สอ.
 

100.00% 4/4

 

25.00% 1/4

07190 หนองน้ำขุ่น ,สอ.ต.
 

100.00% 11/11

 

90.91% 10/11

07191 คลองแขยง ,สอ.
 

66.67% 2/3

 

33.33% 1/3

11230 คลองลาน ,รพช.
 

0.00% 0/26

 

0.00% 0/26

26104 รพสต.ป่าคา
 

76.92% 10/13

 

7.69% 1/13

รวมทั้งอำเภอ
 

75.78% 97/128

 

46.88% 60/128