อ, 1 ธันวาคม 2563 เวลา

:: ล็อกอินเข้าระบบ ::
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
วันที่แจ้งโรคหมู่ตำบลอำเภอหน่วยบริการ
30-11-2020(1)DHF03ปางตาไวปางศิลาทอง เพชรเจริญ ,สอ.ต.
26-11-2020(5)DFRO08ช่องลมลานกระบือ เทศบาลช่องลม,ศูนย์บริการ
หน้าหลัก
:: สถิติเว็บไซต์ ::
เข้าใช้งาน 506,207 ครั้ง
ขณะนี้ 3 ออนไลน์
เมนูประมวลผลรายงาน
ความทันเวลารับแจ้งผู้ป่วย
ผลสอบสวนโรคครั้งที่ 1,2
ผลการส่งรายงานครั้งที่ 1,2
พิมพ์ ShortFormReport
สถานการณ์โรคไข้เลือดออก
ภาพรวมข้อมูลของระบบ
เมนูเอกสารทั่วไป
เกณฑ์สอบสวน DHF(SFR)
รายชื่อ จนท.ระบาดวิทยา
ข้อมูลพื้นฐานหน่วยบริการ
 
กรุณากำหนด Textsize=Smaller
เพื่อการแสดงผลที่ถูกต้อง

เว็บงานระบาดวิทยา
EPID-BOARD

ผลการส่งรายงาน Short Form Report ครั้งที่ 1 อำเภอปางศิลาทอง
หน่วยบริการ
 
ความครบถ้วน
 
ความทันเวลา
07248 หนองหล่ม ,สอ.
 

100.00% 6/6

 

100.00% 6/6

07249 ท่าขึ้น ,สอ.ต.
 

100.00% 54/54

 

59.26% 32/54

07250 หินดาต ,สอ.ต.
 

36.00% 18/50

 

16.00% 8/50

07252 เพชรเจริญ ,สอ.ต.
 

100.00% 17/17

 

94.12% 16/17

10557 คลองปลาสร้อย ,สอ.
 

87.50% 7/8

 

37.50% 3/8

11236 ปางศิลาทอง ,รพช.
 

95.65% 22/23

 

56.52% 13/23

รวมทั้งอำเภอ
 

77.50% 124/160

 

48.75% 78/160