จ, 26 ตุลาคม 2563 เวลา

:: ล็อกอินเข้าระบบ ::
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
วันที่แจ้งโรคหมู่ตำบลอำเภอหน่วยบริการ
26-10-2020(0)DFRO17ในเมืองเมืองกำแพงเพชร เทศบาลเมือง,ศูนย์บริการ 1
26-10-2020(0)DFRO01พานทองไทรงาม บ่อแก้ว ,สอ.ต.
26-10-2020(0)DF01วังหามแหขาณุวรลักษบุรี วังหามแห ,สอ.ต.
22-10-2020(4)DF08วังควงพรานกระต่าย วังควง ,สอ.ต.
21-10-2020(5)DFRO03วังบัวคลองขลุง เกาะลำใย ,สอ.ต.
หน้าหลัก
:: สถิติเว็บไซต์ ::
เข้าใช้งาน 500,026 ครั้ง
ขณะนี้ 4 ออนไลน์
เมนูประมวลผลรายงาน
ความทันเวลารับแจ้งผู้ป่วย
ผลสอบสวนโรคครั้งที่ 1,2
ผลการส่งรายงานครั้งที่ 1,2
พิมพ์ ShortFormReport
สถานการณ์โรคไข้เลือดออก
ภาพรวมข้อมูลของระบบ
เมนูเอกสารทั่วไป
เกณฑ์สอบสวน DHF(SFR)
รายชื่อ จนท.ระบาดวิทยา
ข้อมูลพื้นฐานหน่วยบริการ
 
กรุณากำหนด Textsize=Smaller
เพื่อการแสดงผลที่ถูกต้อง

เว็บงานระบาดวิทยา
EPID-BOARD

ผลการส่งรายงาน Short Form Report ครั้งที่ 1 อำเภอปางศิลาทอง
หน่วยบริการ
 
ความครบถ้วน
 
ความทันเวลา
07248 หนองหล่ม ,สอ.
 

100.00% 6/6

 

100.00% 6/6

07249 ท่าขึ้น ,สอ.ต.
 

100.00% 54/54

 

59.26% 32/54

07250 หินดาต ,สอ.ต.
 

34.69% 17/49

 

14.29% 7/49

07252 เพชรเจริญ ,สอ.ต.
 

100.00% 21/21

 

90.48% 19/21

10557 คลองปลาสร้อย ,สอ.
 

85.71% 6/7

 

28.57% 2/7

11236 ปางศิลาทอง ,รพช.
 

95.65% 22/23

 

56.52% 13/23

รวมทั้งอำเภอ
 

77.78% 126/162

 

48.77% 79/162