จ, 16 กันยายน 2562 เวลา

:: ล็อกอินเข้าระบบ ::
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
วันที่แจ้งโรคหมู่ตำบลอำเภอหน่วยบริการ
16-09-2019(0)DF04วังควงพรานกระต่าย ลานกระทิง ,สอ.
15-09-2019(1)DHF08ไตรตรึงษ์เมืองกำแพงเพชร เทศบาลปากดง ,ศูนย์ฯ
12-09-2019(4)DF04คลองขลุงคลองขลุง โค้งวิไล ,สอ.ต.
หน้าหลัก
:: สถิติเว็บไซต์ ::
เข้าใช้งาน 419,201 ครั้ง
ขณะนี้ 3 ออนไลน์
เมนูประมวลผลรายงาน
ความทันเวลารับแจ้งผู้ป่วย
ผลสอบสวนโรคครั้งที่ 1,2
ผลการส่งรายงานครั้งที่ 1,2
พิมพ์ ShortFormReport
สถานการณ์โรคไข้เลือดออก
ภาพรวมข้อมูลของระบบ
เมนูเอกสารทั่วไป
เกณฑ์สอบสวน DHF(SFR)
รายชื่อ จนท.ระบาดวิทยา
ข้อมูลพื้นฐานหน่วยบริการ
 
กรุณากำหนด Textsize=Smaller
เพื่อการแสดงผลที่ถูกต้อง

เว็บงานระบาดวิทยา
EPID-BOARD

ผลการส่งรายงาน Short Form Report ครั้งที่ 1 อำเภอบึงสามัคคี
หน่วยบริการ
 
ความครบถ้วน
 
ความทันเวลา
07253 บึงบ้าน ,สอ.ต.
 

100.00% 9/9

 

55.56% 5/9

07254 ชายเคือง ,สอ.
 

93.75% 15/16

 

43.75% 7/16

07255 วังชะโอน ,สอ.ต.
 

100.00% 5/5

 

80.00% 4/5

07257 โนนพลวง ,สอ.ต.
 

100.00% 4/4

 

100.00% 4/4

14040 ทุ่งซ่าน ,สอ.ต.
 

100.00% 5/5

 

80.00% 4/5

14041 โพธิ์เอน ,สอ.
 

100.00% 1/1

 

0.00% 0/1

14135 บึงสามัคคี ,รพช.
 

100.00% 10/10

 

30.00% 3/10

รวมทั้งอำเภอ
 

98.00% 49/50

 

54.00% 27/50