ส, 23 พฤศจิกายน 2562 เวลา

:: ล็อกอินเข้าระบบ ::
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
วันที่แจ้งโรคหมู่ตำบลอำเภอหน่วยบริการ
22-11-2019(1)DHF02หนองปลิงเมืองกำแพงเพชร หนองปลิง ,สอ.ต.
21-11-2019(2)DFRO05จันทิมาลานกระบือ จันทิมา ,สอ.ต.
หน้าหลัก
:: สถิติเว็บไซต์ ::
เข้าใช้งาน 436,406 ครั้ง
ขณะนี้ 9 ออนไลน์
เมนูประมวลผลรายงาน
ความทันเวลารับแจ้งผู้ป่วย
ผลสอบสวนโรคครั้งที่ 1,2
ผลการส่งรายงานครั้งที่ 1,2
พิมพ์ ShortFormReport
สถานการณ์โรคไข้เลือดออก
ภาพรวมข้อมูลของระบบ
เมนูเอกสารทั่วไป
เกณฑ์สอบสวน DHF(SFR)
รายชื่อ จนท.ระบาดวิทยา
ข้อมูลพื้นฐานหน่วยบริการ
 
กรุณากำหนด Textsize=Smaller
เพื่อการแสดงผลที่ถูกต้อง

เว็บงานระบาดวิทยา
EPID-BOARD

ผลการส่งรายงาน Short Form Report ครั้งที่ 1 อำเภอบึงสามัคคี
หน่วยบริการ
 
ความครบถ้วน
 
ความทันเวลา
07253 บึงบ้าน ,สอ.ต.
 

100.00% 9/9

 

55.56% 5/9

07254 ชายเคือง ,สอ.
 

93.75% 15/16

 

43.75% 7/16

07255 วังชะโอน ,สอ.ต.
 

100.00% 5/5

 

80.00% 4/5

07257 โนนพลวง ,สอ.ต.
 

100.00% 4/4

 

100.00% 4/4

14040 ทุ่งซ่าน ,สอ.ต.
 

100.00% 6/6

 

66.67% 4/6

14041 โพธิ์เอน ,สอ.
 

100.00% 1/1

 

0.00% 0/1

14135 บึงสามัคคี ,รพช.
 

100.00% 14/14

 

35.71% 5/14

รวมทั้งอำเภอ
 

98.18% 54/55

 

52.73% 29/55