ศ, 6 ธันวาคม 2562 เวลา

:: ล็อกอินเข้าระบบ ::
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
วันที่แจ้งโรคหมู่ตำบลอำเภอหน่วยบริการ
05-12-2019(1)DHFRO05เทพนครเมืองกำแพงเพชร คณฑี ,สอ.ต.
หน้าหลัก
:: สถิติเว็บไซต์ ::
เข้าใช้งาน 439,410 ครั้ง
ขณะนี้ 14 ออนไลน์
เมนูประมวลผลรายงาน
ความทันเวลารับแจ้งผู้ป่วย
ผลสอบสวนโรคครั้งที่ 1,2
ผลการส่งรายงานครั้งที่ 1,2
พิมพ์ ShortFormReport
สถานการณ์โรคไข้เลือดออก
ภาพรวมข้อมูลของระบบ
เมนูเอกสารทั่วไป
เกณฑ์สอบสวน DHF(SFR)
รายชื่อ จนท.ระบาดวิทยา
ข้อมูลพื้นฐานหน่วยบริการ
 
กรุณากำหนด Textsize=Smaller
เพื่อการแสดงผลที่ถูกต้อง

เว็บงานระบาดวิทยา
EPID-BOARD

ผลการส่งรายงาน Short Form Report ครั้งที่ 2
(จากผู้ป่วยที่แจ้งแล้ว 10 วันขึ้นไป)
อำเภอ
 
ความครบถ้วน
 
ความทันเวลา
6201 เมืองกำแพงเพชร
 

97.65% 1038/1063

 

58.61% 623/1063

6202 ไทรงาม
 

91.34% 211/231

 

35.50% 82/231

6203 คลองลาน
 

74.42% 96/129

 

35.66% 46/129

6204 ขาณุวรลักษบุรี
 

95.24% 100/105

 

37.14% 39/105

6205 คลองขลุง
 

95.24% 280/294

 

30.95% 91/294

6206 พรานกระต่าย
 

87.26% 274/314

 

41.08% 129/314

6207 ลานกระบือ
 

93.30% 181/194

 

57.22% 111/194

6208 ทรายทองวัฒนา
 

100.00% 112/112

 

54.46% 61/112

6209 ปางศิลาทอง
 

74.68% 115/154

 

31.82% 49/154

6210 บึงสามัคคี
 

96.36% 53/55

 

50.91% 28/55

6211 โกสัมพีนคร
 

92.52% 99/107

 

43.93% 47/107

รวมทั้งจังหวัด
 

92.78% 2559/2758

 

47.35% 1306/2758

:: คลิ๊กที่ชื่ออำเภอเพื่อดูรายหน่วยบริการ