พฤ, 2 เมษายน 2563 เวลา

:: ล็อกอินเข้าระบบ ::
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
(-: ไม่มีผู้ป่วยใหม่ :-)
หน้าหลัก
:: สถิติเว็บไซต์ ::
เข้าใช้งาน 458,862 ครั้ง
ขณะนี้ 3 ออนไลน์
เมนูประมวลผลรายงาน
ความทันเวลารับแจ้งผู้ป่วย
ผลสอบสวนโรคครั้งที่ 1,2
ผลการส่งรายงานครั้งที่ 1,2
พิมพ์ ShortFormReport
สถานการณ์โรคไข้เลือดออก
ภาพรวมข้อมูลของระบบ
เมนูเอกสารทั่วไป
เกณฑ์สอบสวน DHF(SFR)
รายชื่อ จนท.ระบาดวิทยา
ข้อมูลพื้นฐานหน่วยบริการ
 
กรุณากำหนด Textsize=Smaller
เพื่อการแสดงผลที่ถูกต้อง

เว็บงานระบาดวิทยา
EPID-BOARD

ผลการส่งรายงาน Short Form Report ครั้งที่ 2
(จากผู้ป่วยที่แจ้งแล้ว 10 วันขึ้นไป)
อำเภอ
 
ความครบถ้วน
 
ความทันเวลา
6201 เมืองกำแพงเพชร
 

97.28% 1074/1104

 

58.24% 643/1104

6202 ไทรงาม
 

91.38% 212/232

 

35.34% 82/232

6203 คลองลาน
 

72.73% 96/132

 

34.85% 46/132

6204 ขาณุวรลักษบุรี
 

94.50% 103/109

 

35.78% 39/109

6205 คลองขลุง
 

94.93% 281/296

 

30.74% 91/296

6206 พรานกระต่าย
 

87.35% 290/332

 

39.16% 130/332

6207 ลานกระบือ
 

93.56% 189/202

 

57.43% 116/202

6208 ทรายทองวัฒนา
 

100.00% 112/112

 

54.46% 61/112

6209 ปางศิลาทอง
 

74.05% 117/158

 

31.65% 50/158

6210 บึงสามัคคี
 

94.74% 54/57

 

49.12% 28/57

6211 โกสัมพีนคร
 

91.45% 107/117

 

42.74% 50/117

รวมทั้งจังหวัด
 

92.42% 2635/2851

 

46.86% 1336/2851

:: คลิ๊กที่ชื่ออำเภอเพื่อดูรายหน่วยบริการ