อา, 25 สิงหาคม 2562 เวลา

:: ล็อกอินเข้าระบบ ::
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
วันที่แจ้งโรคหมู่ตำบลอำเภอหน่วยบริการ
25-08-2019(0)DHF08คลองขลุงคลองขลุง โค้งวิไล ,สอ.ต.
25-08-2019(0)DFRO08โป่งน้ำร้อนคลองลาน รพสต.ป่าคา
25-08-2019(0)DHF22นาบ่อคำเมืองกำแพงเพชร หนองปิ้งไก่ ,สอ.
24-08-2019(1)DF05นครชุมเมืองกำแพงเพชร เทศบาลนครชุม ,ศูนย์ฯ
23-08-2019(2)DF02วังยางคลองขลุง วังยาง ,สอ.ต.
23-08-2019(2)DFRO05วังบัวคลองขลุง เกาะลำใย ,สอ.ต.
หน้าหลัก
:: สถิติเว็บไซต์ ::
เข้าใช้งาน 412,815 ครั้ง
ขณะนี้ 3 ออนไลน์
เมนูประมวลผลรายงาน
ความทันเวลารับแจ้งผู้ป่วย
ผลสอบสวนโรคครั้งที่ 1,2
ผลการส่งรายงานครั้งที่ 1,2
พิมพ์ ShortFormReport
สถานการณ์โรคไข้เลือดออก
ภาพรวมข้อมูลของระบบ
เมนูเอกสารทั่วไป
เกณฑ์สอบสวน DHF(SFR)
รายชื่อ จนท.ระบาดวิทยา
ข้อมูลพื้นฐานหน่วยบริการ
 
กรุณากำหนด Textsize=Smaller
เพื่อการแสดงผลที่ถูกต้อง

เว็บงานระบาดวิทยา
EPID-BOARD

ผลการส่งรายงาน Short Form Report ครั้งที่ 2
(จากผู้ป่วยที่แจ้งแล้ว 10 วันขึ้นไป)
อำเภอ
 
ความครบถ้วน
 
ความทันเวลา
6201 เมืองกำแพงเพชร
 

96.93% 883/911

 

58.18% 530/911

6202 ไทรงาม
 

91.19% 207/227

 

35.24% 80/227

6203 คลองลาน
 

75.68% 84/111

 

37.84% 42/111

6204 ขาณุวรลักษบุรี
 

95.10% 97/102

 

37.25% 38/102

6205 คลองขลุง
 

95.65% 242/253

 

27.67% 70/253

6206 พรานกระต่าย
 

90.00% 261/290

 

44.14% 128/290

6207 ลานกระบือ
 

93.37% 169/181

 

58.01% 105/181

6208 ทรายทองวัฒนา
 

99.08% 108/109

 

54.13% 59/109

6209 ปางศิลาทอง
 

74.15% 109/147

 

33.33% 49/147

6210 บึงสามัคคี
 

95.92% 47/49

 

48.98% 24/49

6211 โกสัมพีนคร
 

93.75% 90/96

 

45.83% 44/96

รวมทั้งจังหวัด
 

92.77% 2297/2476

 

47.21% 1169/2476

:: คลิ๊กที่ชื่ออำเภอเพื่อดูรายหน่วยบริการ