อ, 15 ตุลาคม 2562 เวลา

:: ล็อกอินเข้าระบบ ::
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
วันที่แจ้งโรคหมู่ตำบลอำเภอหน่วยบริการ
14-10-2019(1)DHF13หินดาตปางศิลาทอง หินดาต ,สอ.ต.
14-10-2019(1)DF08ปางมะค่าขาณุวรลักษบุรี ปางมะค่า ,สอ.ต.
11-10-2019(4)DFRO02แม่ลาดคลองขลุง แม่ลาด ,สอ.ต.
หน้าหลัก
:: สถิติเว็บไซต์ ::
เข้าใช้งาน 427,478 ครั้ง
ขณะนี้ 5 ออนไลน์
เมนูประมวลผลรายงาน
ความทันเวลารับแจ้งผู้ป่วย
ผลสอบสวนโรคครั้งที่ 1,2
ผลการส่งรายงานครั้งที่ 1,2
พิมพ์ ShortFormReport
สถานการณ์โรคไข้เลือดออก
ภาพรวมข้อมูลของระบบ
เมนูเอกสารทั่วไป
เกณฑ์สอบสวน DHF(SFR)
รายชื่อ จนท.ระบาดวิทยา
ข้อมูลพื้นฐานหน่วยบริการ
 
กรุณากำหนด Textsize=Smaller
เพื่อการแสดงผลที่ถูกต้อง

เว็บงานระบาดวิทยา
EPID-BOARD

ผลการส่งรายงาน Short Form Report ครั้งที่ 2
(จากผู้ป่วยที่แจ้งแล้ว 10 วันขึ้นไป)
อำเภอ
 
ความครบถ้วน
 
ความทันเวลา
6201 เมืองกำแพงเพชร
 

96.89% 967/998

 

58.42% 583/998

6202 ไทรงาม
 

91.30% 210/230

 

35.22% 81/230

6203 คลองลาน
 

76.67% 92/120

 

37.50% 45/120

6204 ขาณุวรลักษบุรี
 

95.15% 98/103

 

36.89% 38/103

6205 คลองขลุง
 

95.52% 277/290

 

31.38% 91/290

6206 พรานกระต่าย
 

89.44% 271/303

 

42.24% 128/303

6207 ลานกระบือ
 

92.47% 172/186

 

56.99% 106/186

6208 ทรายทองวัฒนา
 

99.10% 110/111

 

54.05% 60/111

6209 ปางศิลาทอง
 

75.86% 110/145

 

33.79% 49/145

6210 บึงสามัคคี
 

96.08% 49/51

 

50.98% 26/51

6211 โกสัมพีนคร
 

92.52% 99/107

 

43.93% 47/107

รวมทั้งจังหวัด
 

92.85% 2455/2644

 

47.43% 1254/2644

:: คลิ๊กที่ชื่ออำเภอเพื่อดูรายหน่วยบริการ